ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ารัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ารัก*, -น่ารัก-

น่ารัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ารัก (v.) be pretty See also: be charming, be good-looking, be lovely, be cute Syn. สวย, น่าเอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู Ops. ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, น่าเกลียด
น่ารัก (adj.) lovely See also: pretty, cute, charming Syn. น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ
น่ารัก (v.) be lovely See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่ารังเกียจ
น่ารักน่าชัง (adj.) cute See also: pretty, lovely Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่
น่ารักน่าชัง (v.) be cute See also: be pretty, be attractive, be lovely Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่
น่ารักน่าเอ็นดู (v.) be sweet See also: be lovely, be cute Ops. น่าเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
cute(คิวทฺ) adj. สวย,น่ารัก,เก๋,ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty ###A. ugly
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท,น่ารัก,มีเล่ห์,ร่าเริง,สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire,debonnaire
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
seemly(ซีม'ลี) adj. เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,บังควร,น่ารัก,น่าชม,หล่อ,งาม., See also: seemliness n., Syn. proper,attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
likable(adj) น่ารัก,น่าคบ,น่าพอใจ,เป็นที่ชื่นชอบ
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveliness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความงาม
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ
pretty(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ
seemly(adj) สมควร,เหมาะสม,บังควร,น่าชม,น่ารัก
sweet(adj) น่ารัก,หวาน,งาม,หอม,ไพเราะ
taking(adj) ติดตา,น่ารัก,น่าดู
winsome(adj) สวย,น่ารัก,มีเสน่ห์,ร่าเริง,มีชัยชนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cute (adj.) น่ารัก
likable (adj.) น่ารัก
lovable (adj.) น่ารัก See also: น่าชื่นชม Syn. pleasant
loveable (adj.) น่ารัก See also: น่าชื่นชม Syn. pleasant
lovely (adj.) น่ารัก See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม Syn. charming, attractive, pretty
cunning (adj.) น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ซึ่งดึงดูด Syn. cute
bonny (adj.) น่ารักและมีสุขภาพดี
adorable (adj.) ที่น่ารัก See also: ที่น่าชื่นชม
lovely (n.) คนที่น่ารัก
nicknack (n.) ของน่ารัก See also: ของเล็กๆ น้อยๆ
pleasantness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน Syn. sweetness
prettily (adv.) อย่างน่ารัก See also: อย่างน่ามอง Syn. gently, pleasingly
prettiness (n.) ความน่ารัก See also: ความน่ามอง Syn. beauty
scamp (n.) เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนขี้โกงที่น่ารัก
sweetness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is so adorableเขาน่ารักมาก
What a lovely home you have!คุณช่างมีบ้านที่น่ารักอะไรอย่างนี้
You are sweet and charmingคุณน่ารักและและมีเสน่ห์
I'd rather look tough than cuteฉันค่อนข้างจะดูแข็งกร้าว มากกว่าน่ารักนะ
He's definitely as cute as me!เขาต้องน่ารักอย่างฉันแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't he beautiful? Oh, bless him. Look, he knows his mummy.สวยจังเลยนะ โอ๊ย น่ารัก ดู รู้จักแม่ด้วย
I thank everyone, the principal, all the teachers... and all the students for helping me finish this internship in one piece.ขอบคุณทุกคน และ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นพิเศษ และนักเรียนที่ น่ารัก ที่ให้การช่วยเหลือ ระหว่างที่ผมทำงานอยู่นี่
Cute and cuddly boys. Cute and cuddly.น่ารักน่ากอด จำไว้ น่ารัก น่ากอด
Yes, the smart, pretty one and a class pres.อืม คนที่เก่ง น่ารัก และก็เป็นหัวหน้าห้อง
Cute, cute, super cute!น่ารัก น่ารัก สุดยอดน่ารัก !
You know... there's a little town just south of the border... pretty little pueblucho down by the river.รู้ไหม... มีอยู่เมืองนึง ทางใต้ลงไปจากชายแดน... เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ริมฝั่งน้ำ
Gusteau's already has a face, and it's fat and lovable and familiar.กุสโตว์มีหน้าอยู่แล้ว หน้าอ้วนๆ น่ารัก ที่คุ้นเคย
Oh, she's lovely.- น่ารัก เธอน่ารักมาก
Passionate and-and sweet and caring.จริงใจ และ น่ารัก และ เป็นห่วยเป็นใย
You know, sweet, smiling, and thenรู้ไหม น่ารัก กำลังยิ้ม แล้ว...
She is a kind, loving, religiously fanatical right-wing Texan with a slightly out-of-scale head and a mild Dr. Pepper addiction.แม่เป็นคนใจดี น่ารัก เป็นคนคลั่งไคล้ อนุรักษ์พวกเท็กซัส ที่มีศีรษะ ผิดสัดส่วนไปนิด
I got hitched to a dork, just like you- sweet, dumb, loyal, a mutt- and that was attractive.ฉันถูกผูกติดกับคนพิลึก อย่างนาย น่ารัก โง่ ซื่อสัตย์ และ ...
I know that she can only read from left to right, that she's really good at hitting shuttle cocks with a netted-stick, that she's really smart, funny and cute, that she's my best friend, my only friend.รู้แต่ว่าเธออ่านหนังสือจากซ้ายมาขวา เธอตีแบตได้เก่งสุดๆ นี่ละเธอก็ยังดูดี, ร่าเริง , น่ารัก เธอเป็นเพื่อที่ดีที่สุดของฉัน เพื่อคนเดียว
The only reason you are still alive is that I find your stupidity mildly amusing.เหตุผลเดียวที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ เป็นเพราะความเซ่อซ่า ความตลก น่ารัก ของเจ้า
He is a very hot, nice guy who likes me a lot, and would probably love to be my date.เค้ามีเสน่ห์ น่ารัก เค้าชอบชั้นมาก และอาจจะชวนชั้นออกเดท
Gentle, sweet. But it suits you.สุภาพบุรุษ น่ารัก แต่มันก็เหมาะกับคุณดีนะ
You are the most thoughtful, loving, most conniving little con artist ever.ลูกช่างมีน้ำใจ น่ารัก เป็นศิลปินที่สุด เท่าที่แม่เคยเห็นมา
Oh, she's funny. So cute, God bless!โอ เธอตลกจัง น่ารัก ขอพระเจ้าคุ้มครอง!
Look, Rebekah, you're really fun and pretty and all...รีเบกก้า คุณเป็นคนสนุก น่ารัก และ ทุกอย่าง...
Seriously, I think all of your friends seem completely awesome and nice and fun, so relax.จริงๆนะ ฉันคิดว่า เพื่อนคุณทุกคนดู เจ๋งมาก น่ารัก และก็ตลก ดูไม่เครียด
I opened my eyes, and... and I saw him... this lovely man I have a really nice time with... and I realized...พอฉันลืมตาขึ้นมา แล้ว.. แล้วฉันก็เห็นเค้า เค้าเป็นผู้ชายที่ น่ารัก และ อ่อนโยน
Aw, cute. Can we say hi?อุ๊ย น่ารัก หวัดดีจ้ะ
She's tall, she's pretty, and it turns out someone paid her to handcuff you to a bed, so they could murder you.เธอสูง น่ารัก แต่บางคนสั่งเธอให้จับคุณ มัดกับเตียง และพวกมันจะฆ่าคุณ
I mean, you're smart, you're pretty, you're funny.ผมหมายถึง คุณดูดี น่ารัก และสนุกสนาน
The letters were lively, loving... some would say explicit.ข้อความในจดหมายนั่นช่างมีชีวิตชีวา น่ารัก บางคนบอกว่าชัดเจน
Lovely, lovely, bravo.น่ารัก น่ารัก เยี่ยมยอด
An oldy-old gold coin, huh?ใช่สิ หนูเป็นเด็กดี ซื่อสัตย์ ฉลาด น่ารัก ตัวหนัก แถมแก่สุดในนี้เลย
And by "cute" and "lame," you mean "casual but cool"?น่ารัก กับเห่ย ที่จริงเธอหมายถึง เรื่อยๆ แต่เจ๋งใช่มั้ย
Don't touch me.น่ารัก จริงๆนะ เธอน่าจะ
'Cute'? I do not wanna look 'cute' on my wedding night. Just put this on.น่ารัก ฉันไม่อยากมองดูน่ารัก ตอนคืนวันแต่งหรอก
"Sweet" would be doodling your name in her notebook.น่ารัก น่าจะเป็นชื่อคุณในโน๊ตบุ๊คของอานา
Sweet, sexy and handi-capable like me, with a voice as velvety as my favorite Sunday church dress.น่ารัก เซ็กซี่ และพิการเหมือนฉัน ทั้งเสียงที่นุ่มดุจกำมะหยี่เหมือนเสื้อตัวโปรดที่ฉันชอบใส่ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์เลย
Cute, but I'm not interested. Besides, he's not my type.น่ารัก แต่ฉันไม่สนใจ นอกจากนี้ ฉันไม่ชอบแบบนี้
It'scute. So ,howwas it? Was it a tunnel?น่ารัก แล้วมันเป็นยังไง มันเป็นอุโมงค์ที่มีแสงปลายทาง?
Cute becomes dumb in an instant, ms. Bennett.น่ารักกลายเป็นโง่ ได้อย่างรวดเร็วเลยนะ คุณเบนเน็ท
You're nice... much nicer than that Susan.น่ารักกว่าซูซานอะไรนั่นตั้งเยอะ
In a totally cute and pretty way.น่ารักกว่าตั้งเยอะ ว่ามั้ย?
Prettier, even.น่ารักกว่าที่ด้วยซ้ำ
Nicer than you, condom carrier!น่ารักกว่าเธอละกัน สาวบริการถุงยางฯ!
Oh, don't bullshit me, Jason.น่ารักกับฉันหน่อย เจสัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ารัก
Back to top