ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าชัง*, -น่าชัง-

น่าชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชัง (adj.) hateful See also: malicious, malevolent Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า Ops. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม
น่าชัง (v.) be hateful See also: be malicious, be malevolent Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า Ops. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม
น่าชัง (v.) be ugly See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
น่าชัง (adj.) ugly See also: unsightly, unattractive, unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
น่าชังน้ำหน้า (v.) be irritating See also: be annoying, be disturbing Syn. น่าเบื่อ Ops. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา
น่าชังน้ำหน้า (adj.) annoying See also: unpleasant, disagreeable, offensive Syn. น่าเบื่อ Ops. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา
English-Thai: HOPE Dictionary
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
execrable(เอค'ซะคระเบิล) adj. เลวทรามที่สุด,น่าชังที่สุด,เลวมาก., See also: execrableness n. ดูexecrable execrably adv. ดูexecrable
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a pretty pair of little girls...น่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้นะเด็กน้อยคู่นี้...
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ
A cute baby boy I look so happy Pardon?เป็นลูกชายที่น่ารักน่าชัง ฉันดูมีความสุขจัง ขอโทษนะครับ?
The queen will have his head spinning with pretty little Spanish things.พระราชินีก็กำลังปั่นหัวพระองค์ ไปกับเรื่องราวของพวกสเปนที่น่ารักน่าชัง
Come on, it's lovely.เร็วๆ เข้า น่าเกลียดน่าชัง
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ
Hi. You're so pretty, huh?ว่าไง หน้าตาน่ารักน่าชังนะเรา
That is so sweet.พวกเขาช่างน่ารัก และน่าชัง
Is she beautiful?เธอหน้าตาน่ารักน่าชังไหม
Oh, isn't she beautiful?เธอช่างน่ารักน่าชังว่าไหมคะ
I just think she's the most beautiful baby ever. Yeah. And why not?ผมคิดว่าเธอเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักน่าชัง กว่าเด็กทุกคนเลย
Oh, she's just so beautiful. Well, Holly.ข่าวดีมาก เธอน่ารักน่าชังเหลือเกิน
How old is that baby now?- โอ้ เธอช่างน่ารักน่าชังจังเลย
I mean, someone that cute isn't malicious. He can't be.ฉันหมายถึงบางคน ที่น่ารักไม่ใช่่น่าชัง เขาเป็นไม่ได้
Yeah, I associate those crappy gowns with my wife delivering our son.ใช่ ผมก็รู้สึกได้กับพวก เสื้อคนไข้น่าชังพวกนี้ ตอนที่ภรรยาผม คลอดลูกชาย
Now, you handle that knowledge by imposing this... gossamer web of rationality over the ugliness.ทีนี้ คุณจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นโดยกำหนดจาก... โครงข่ายใยบางๆของความเป็นเหตุและผล เหนือความน่าชังทั้งหลาย
Ugly ugly words.ไม่ค่ะ มันเป็นคำที่น่าชังมาก น่าชัง
She is a beauty. Look at her.เธอน่ารักน่าชังมาก ดูเธอสิ
Sometimes, I hate you so much that I want you to die.บางครั้ง ฉันอยากจะฆ่าคุณ เพราะคุณมันน่าชัง
And on your left, the lovable lug that showed us you don't have to change your undies to change the world!และทางซ้ายมือของท่าน เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังที่แสดงให้เราเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก!
This lovable lug taught us you don't have to change your undies to change the world!เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังสอนเราว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก!
Cute, blonde bombshellหน้าตาน่ารัก ผมทองน่าชัง
Look how pathetic and cute you are! Let's call you Dumpy!น่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้ เรียกมันว่าฮาฮาดีไหม
Oh, how precious are you?ว่าไง หนูน่ารักน่าชังมากเลยรู้ไหม
On top of which my odious wife has chosen to move in one child of hers I could care less about.ที่สำคัญ ภรรยาที่น่าชังของผมย้าย ลูกชายของเธอเข้าบ้าน ฉันควรจะสนใจน้อยลง
What is this thing? Look how it thinks it's so cool.แล้วนั่นล่ะ ไหงว่าน่ารักน่าชัง
Why have the gods made me love a hateful woman?ทำไมทวยเทพต้องให้ข้ารักผู้หญิงที่น่าชังแบบนี้ด้วย
These little guys are so sweet. Dennis would love them.เด็กแถวนี้น่ารักน่าชัง เดนนิสต้องถูกใจแน่
I wouldn't wish it on my most bitter enemy, let alone my beloved.ฉันจะไม่ขอสิ่งนี้กับศัตรูที่น่าชังที่สุดของฉันหรอก ปล่อยคนที่ฉันรักไปเถอะ
"as if he were some foul and hideousเหมือนกับเขาเป็นสิ่งน่ารังเกียจ และน่าชัง...
They are adorable little things, aren't they?เด็กน้อยนี่น่ารักน่าชังจริงๆ ว่ามั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าชัง
Back to top