ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักแสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักแสดง*, -นักแสดง-

นักแสดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักแสดง (n.) actor See also: player, performer, actress, star Syn. ดารา, ผู้แสดง
นักแสดงกายกรรม (n.) acrobat
นักแสดงชาย (n.) actor
นักแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ
นักแสดงนำชาย (n.) leading actor Syn. ผู้แสดงนำชาย
นักแสดงฝ่ายชาย (n.) actor
นักแสดงฝ่ายหญิง (n.) actress
นักแสดงหญิง (n.) actress
English-Thai: HOPE Dictionary
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง
comedienne(คะมี'เดียน) n. นักแสดงละครตลกหญิง,ตัวตลกหญิง
ensemble(เอนเซม'เบิล) n. ทั้งชุด,ทั้งหมด,ทั้งมวล,ผลทั้งหมด,การแสดงพร้อมกันทั้งกลุ่ม,คณะนักแสดง. -adv. ด้วยกันทั้งหมด,พร้อมกัน, Syn. set -pl. ensembles
funambulistn. นักแสดงการไต่เชือก, See also: funambulism n.
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
masque(แมสคฺ,มาสคฺ) n. งานรื่นเริงที่มีการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น,บทละครสำหรับการแสดงดังกล่าว,ละครสวมหน้ากาก., Syn. mask
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
showman(โช'เมิน) n. ผู้แสดง,นักแสดง,ผู้แสดงการมหรสพ,เจ้าของโรงมหรสพ pl. showmen
showmanship(โช'เมินชิพ) n. ความสามารถในการแสดง,ความเป็นนักแสดง,เทคนิคในการแสดง,การโอ้อวด,การอวดฝีมือ,เล่ห์เหลี่ยมในการอวดฝีมือ
stager(สเทจ'เจอะ) n. ผู้ชำนาญโลก,นักแสดง, Syn. actor
theatrical(เธียเอ'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับละคร (มหรสพ,ภาพยนตร์) ,โอ้อวด หรูหราหรือมารยา, See also: theatricals n. การแสดงละคร,นักแสดงละคร. theatricality n., Syn. showy,dramatic
trio(ทรี'โอ) n. กลุ่มที่ประกอบ3คน (อัน,ชิ้น...) ,ไตรมิตร,การบรรเลงหรือร้องสามครั้ง,กลุ่มนักร้อง3คน,กลุ่มนักแสดง 3คน,ตอง,ไพ่ชุดที่มีแต้มเดียวกัน3ใบ, Syn. threesome
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน
trouper(ทรูพ'เพอะ) n. นักแสดง,นักแสดงที่ชำนาญ, Syn. actor
English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
ensemble(n) การมารวมกัน,คณะนักแสดง
player(n) ผู้เล่น,ตัวละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกีฬา
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ,คนจัดงานแสดง,นักแสดง
troupe(n) คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actorsนักแสดง [TU Subject Heading]
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
artist (n.) นักแสดง Syn. performer, entertainer, actor, actress
ham (sl.) นักแสดง
stager (n.) นักแสดง Syn. actor
actor (n.) นักแสดงชาย See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย Syn. male performer
male performer (n.) นักแสดงชาย See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย
buffon (n.) นักแสดงตลก Syn. entertainer, jester, performer
comedian (n.) นักแสดงตลก Syn. entertainer, buffon, jester, performer
comedienne (n.) นักแสดงตลกหญิง
showman (n.) นักแสดงที่มีพรสวรรค์
heavy (n.) นักแสดงที่เล่นบทร้าย See also: ตัวโกง Syn. villain
ham (n.) นักแสดงที่แสดงเกินบทบาท See also: การแสดงด้วยอารมณ์ที่เกินความเป็นจริง
mime (n.) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด See also: คนแสดงละครใบ้ Syn. mime artist
mime artist (n.) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด See also: คนแสดงละครใบ้
premiere (n.) นักแสดงนำหญิง
mime (n.) นักแสดงล้อเลียน Syn. mimic
mummer (n.) นักแสดงละครใบ้ Syn. actor, pantomimist
pantomimist (n.) นักแสดงละครใบ้ Syn. actor
actress (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง Syn. female performer
female performer (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง
show girl (n.) นักแสดงหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who are the leading actors? (Who's in it?)ใครเป็นนักแสดงนำ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Singers, dancers, actors, this is your lucky day!นักร้อง นักเต้น นักแสดง วันนี้ท่านโชคดีแล้ว!
The hostage has been identified as Mary Jane Watson, an actrice recently seen in a brief stint on Broadway.ผู้ที่ถูกจับ ได้รับการระบุตัวแล้วว่า คือ แมรี่ เจน วัตสัน นักแสดง ที่เคยแสดงบนเวที ที่บอร์ดเวย์ ในช่วงเวลาสั้นๆ
Actor Joon-young Kim's sex video revealed?คลิ๊ปฉาว นักแสดง คิม จุน ยอง
Poets, musicians, actors, playwrights.นักกวี นักดนตรี นักแสดง นักเขียน
Okay. Well, actors. What do we think?โอเค นักแสดง คิดไงกันบ้าง
Actor Sung Min Woo became the hero of the wedding-themed finale!นักแสดง ซุงมินวูจะกลายเป็นฮีโร่ ของชุดสุดท้ายในธีมชุดแต่งงาน
♪ she looks familiar. Legendary porn star.นักแสดง ลีเจนดารี่ พอนน์
Actors, hi. My name's Richard. I'm, I'm, the director, I suppose.นักแสดง สวัสดีผมริชาร์ด ผมเป็นผู้กำกับ ว่านะ
Um... if I'm not mistaken, that's Anthony Claire's... uh, name that he uses for, um, the movies, for... for... for...นักแสดง เอ่อ... ถ้าผมจำไม่ผิด แอนโทนี่ แคลร์ เอ่อ...
Performers please standby.นักแสดง ได้โปรดเตรียมตัว
Two comedians, working a telemarketing day job?นักแสดง2คนทำงานขายเหมือนกัน
It doesn't need more actresses.นักแสดงก็มีเยอะเกินพอ
A lot of mainstream actors knew who I was.นักแสดงกระแสหลักหลายคน รู้ว่าฉันคือใคร
You comedians really stick together, huh?นักแสดงของคุณสามัคคีกันดีนะ
Cross-gendered casting is as old as theater itself.นักแสดงข้ามเพศ มันก็มีมาโบราณเหมือนโรงหนัง
They need something like that.นักแสดงคนอื่นเขามีออร่ากันทั้งนั้นแหล่ะ
Actresses should have some kind of light.นักแสดงควรจะมีออร่าบ้างสิ
Best actor means a person who bring out somebody's soul into his soul,นักแสดงชายยอดเยี่ยมหมายถึงบุคคล ผู้ซึ่งดึงวิญญานของใครบางคนเข้าไปไว้ในวิญญานของเขา
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย
Fat comedians can ride models, and a quiet kid from St. Louis can find a job where he can eat and drink for free at the hottest nightclubs and restaurants in the city.นักแสดงตลกตัวกลมสามารถขี่นางแบบ และเด็กเรียบร้อยที่มาจากเซนต์หลุยส์ ก็หางานที่เขาสามารถกินและดื่มฟรีได้
Comedian was killed by a brutal swirly?นักแสดงตลกถูกฆ่าด้วยการเหวี่ยงอย่างแรง
Mother, really?นักแสดงต้องการพื้นที่
An actor needs to take care of his body 365 days a year.นักแสดงต้องดูแลรูปร่างตลอด 365 วัน
The whole cast plus myself, Dodge, and, uh, Sylvia.นักแสดงทั้งหมด ฉัน ดอดจ์ และซิลเวีย
He's the most popular actor in the Bible.นักแสดงที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล รู้มั้ยคะว่าทำไม
A great performer knows when it's time to get off the stage.นักแสดงที่ดีรู้เมื่อ ก็ถึงเวลาที่จะได้รับจากเวที
Most actors toil in obscurity,never stepping into the spotlight.นักแสดงที่ทำงานหนักส่วนมากเป็นตัวประกอบ ไม่เคยได้เด่นดัง
The actor my grandfather worked for was John Wilkes Booth.นักแสดงที่ปู่ของฉันทำงานให้ ชื่อ จอห์น วิลค์ส บู๊ธ
Every aspiring actor needs to know how to do them.นักแสดงที่มีความพยายามทุกคนต้องการที่จะรู้ ว่าต้องทำท่านี้ยังไง
An actress who finds it out during the premiere, then has a meltdown... now that is great public theater.นักแสดงที่รู้ระหว่างรอบปฐมทัศน์ แล้วก็เกิดอาการไม่พอใจ... ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเลย
I believe that actor is you, Mr. Choreographer.นักแสดงที่ว่านั้น คือเธอใช่มั้ยหล่ะ
Perfect cast! Come on, fishy!นักแสดงที่สมบูรณ์แบบ!
The most talented performer in McKinley Glee Club history.นักแสดงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ชมรมร้องเพลงของ ร.ร.แมคคินลี่ย์
Actors less narcissistic than yourself actually prefer to rehearse with other actors.นักแสดงที่เค้าทะนงตนเองน้อยกว่าเธอ มักจะชอบซ้อมกับคนอื่นมากกว่า
"Real actors don't take direction.นักแสดงที่แท้จริงไมทำตามใครสั่งหรอก
Performers who are not afraid to show their vulnerability, and yes, even their heart.นักแสดงที่ไม่กลัวที่จะแสดงความอ่อนแอของตัวเอง และใช่ รวมถึงหัวใจของพวกเขา
All performers get stage fright but hers is... quite crippling.นักแสดงทุกคนตื่นเวทีนะ แต่กรณีของเธอ... เข้าขั้นมือไม้อ่อน
All the show people who have kids... while they're rehearsing or performing... they send them to Shelby's studio and she teaches them, like, dance routines and songs and plays theatre games with them.นักแสดงทุกคนที่มีลูก ระหว่างที่พวกเขาซ้อมการแสดง พวกเขาจะส่งลูกไปสตูดิโอของเชลบี้ และเธอจะสอนพวกเขา อย่างการเต้น
Every actress eventually finds the hook into her character,นักแสดงทุกคนในที่สุดก็จะพบจุดเด่นของตัวเอง
That actress didn't even look like Sophie.นักแสดงนั่นไม่เห็นเหมือนโซฟีด้วยซ้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักแสดง
Back to top