ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธารณะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธารณะ*, -ธารณะ-

ธารณะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธารณะ (adj.) general See also: public, in public, common, usual, customary, prevailing, Syn. ทั่วไป, สาธารณะ
ธารณะ (v.) indefinite offering food to a monk See also: undesignable offering food to a monk
English-Thai: HOPE Dictionary
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์,สาธารณะ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม,พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
ecuador(เอค'วะดอร์) n. สาธารณะรัฐเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้. -Ecuadoran, adj. ดูEcuador, See also: Ecuadorian adj.,n. ดูEcuador
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ,หัวก๊อกน้ำดับเพลิง,ก๊อกน้ำ
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
park(พาร์ค) n. สวนสาธารณะ vi.,vt. จอดรถ,ฝากไว
pay phonen. ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ต้องหยอดเหรียญก่อนใช้
pay stationn. ตู้โทรศันท์สาธารณะ
piazza(พีแอซ'ซะ,-แอท'ซะ,-แอด'ซะ) n. บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี) ,ตลาด,ระเบียง,เฉลียง,ทางเดินที่มีหลังคา pl. piazzas,piazze
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้
public roomn. ห้องพักสาธารณะ,ห้องสาธารณะ
public servicen. การบริการสาธารณะ,การบริหารประชาชน,กิจการของข้าราชการ
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly
rest roomห้องพัก,ห้องน้ำ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า,กระสวยเครื่องเย็บผ้า,กระสวยเครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ,รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
yeoman's servicen. การบริการที่ดีและมีประโยชน์ต่อสาธารณะ
English-Thai: Nontri Dictionary
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
mall(n) ที่เดินเล่นสาธารณะ
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forum๑. ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี, ประเทศที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี (ก. ธรรมนูญศาล)๒. ที่ประชุมสาธารณะ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in publicในที่สาธารณะ, ต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land-grabberผู้กอบโกยที่สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public meetingการชุมนุมสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public debtหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public domainของสาธารณะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public nuisanceเหตุรำคาญสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public serviceบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public worksการโยธาสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinking fundเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Graffitiการวาดและเขียนในที่สาธารณะ [TU Subject Heading]
Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Public ที่ดินสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public televisionโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public worksการทำงานสาธารณะ [เศรษฐศาสตร์]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Whistle blowingการปลุกระดมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alameda (n.) ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาของต้นไม้
appear (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance, put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
be in attendance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
busk (vt.) แสดงละครหรือดนตรีในที่สาธารณะ
cardphone (n.) โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้บัตรในการโทร
clamor (n.) การแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน Syn. protesting, complaint
come over (phrv.) ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
comfort station (n.) ห้องน้ำสาธารณะ
communal (adj.) ที่เป็นของสาธารณะ Syn. public, shared
debut (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society, first public appearance
denunciate (vt.) ประณามในที่สาธารณะ (คำทางการ) See also: กล่าวหา Syn. accuse Ops. praise
denunciation (n.) การประณามในที่สาธารณะ See also: การกล่าวหา Syn. accusation, allegation
entrance into society (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. first public appearance
first public appearance (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society
fisticuffs (sl.) การต่อสู้ที่รุนแรง (ในที่สาธารณะ)
flasher (n.) คนที่ชอบอวดอวัยวะเพศในที่สาธารณะ (แสลง) See also: พวกอนาจาร
get on (phrv.) ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ Syn. be on, get to
get up (phrv.) ลุกขึ้นพูดในที่สาธารณะ
go out (phrv.) ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ Syn. come over
graffiti (n.) การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're a public figureคุณเป็นบุคคลสาธารณะ
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์?
Does this man hold public office?{\cHFFFFFF}ไม่ชายคนนี้ ดำรงตำแหน่งสาธารณะ?
Big man... walking in the parkชายร่างใหญ่ เดินในสวนสาธารณะ
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร
I'm not used to public speaking.ขอโทษค่ะ ฉันไม่เคยพูดในที่สาธารณะ
It is a first hearing. It's supposed to be public.การไต่สวนครั้งแรก ต้องเปิดเป็นสาธารณะ
Never shed a tear in public.ไม่หลั่งน้ำตาในที่สาธารณะ
He threatened to kill me in public.เขาเคยขู่ว่าจะฆ่าฉันในที่สาธารณะ
Why would he want to kill you in public?ทำไมเขาจะต้องการที่จะฆ่าคุณในที่สาธารณะล่ะ?
I think she meant he threatened in public to kill her.ผมคิดว่าเธอหมายความว่า เขาขู่จะฆ่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะมากกว่า
And they told you this over a public phone?พวกนั้นโทรมาหาเราได้ จากโทรศัพท์สาธารณะเนี่ยนะ?
They were too scared, so they hid it away from the public.พวกเขากลัวมาก ดังนั้นจึง ซ่อนมันจากสาธารณะ
The overtime costs alone have used up the public safety budget.การทำงานนอกเวลาเพียงลำพังมีค่า ขึ้นอยู่กับงบประมาณความปลอดภัยสาธารณะ
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
You're taking a leak in some filthy public urinal, and the man in the next stall leans across and asks you about God, or Kafka, or freedom versus responsibility.คุณกำลังการรั่วไหลในบางปัสสาวะสาธารณะสกปรก และคนที่อยู่ในคอกต่อไปชะโงกข้ามและถามคุณเกี่ยวกับพระเจ้าหรือคาฟคา หรือเสรีภาพกับความรับผิดชอบ
Understand me? Call from an outside line.เข้าใจไหม ใช้ตู้สาธารณะโทร เข้าใจนะ
No problem. We'll sleep in the park or something.อาไม่มีปัญหา เราจะนอนหลับ ในสวนสาธารณะหรือบางสิ่งบา
Closing the park. Park closing now.ปิดสวนสาธารณะ ตอนนี้ปิด Park
I was in a park in London at that time.ผมอยู่ในสวนสาธารณะในกรุงลอนดอน ในขณะนั้น
He strolled... like a man in a park, without a care or worry in the world.เขาเดิน ... เหมือนคนในสวนสาธารณะโดยไม่ต้องดูแลหรือกังวลในโลก
Sometimes, after work, I go to the park and feed the birds.บางครั้งหลังเลิกงานผมไปสวนสาธารณะและอาหารนก
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด
I never remove my mask in public.ผมไม่มีวันถอดหน้ากากในที่สาธารณะ
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ
I'm afraid Mr. Morgan does so like to discuss one's private matters in public.คุณมอร์แกนจะชอบพูด เรื่องส่วนตัวคนอื่นในที่สาธารณะ
Use the land line. Call me at 103-7206.ใช้สาธารณะ หมายเลข 103-7206
I need to ask you about the secret talks scheduled with the Gavel Republic tomorrow.ผมแค่อยากถามคุณเกี่ยวกับกำหนดการประชุมลับ ของสาธารณะรัฐแกเวลในวันพรุ่งนี้
We believe it's extremely likely that he'll target the secret talks that are scheduled with the Republic of Gavel.เชื่อว่า เป้าหมายอยู่ที่การเจรจาลับ นั่นคือกำหนดการเกี่ยวกับสาธารณะรัฐแกเวล
If we go public with this and we're wrong it's over.เขาเป็นคนที่เหมาะสม ถ้าเราไปสาธารณะกับเรื่องนี้และเราผิด
I wish to send them a message, a very public message.เป็นข่าวสาธารณะ ให้พวกมันกลัว
Maybe we should start by canceling your public appearances?คุณควรยกเลิกการปรากฏตัว ในที่สาธารณะ
Usually very bloody and very public. A "Statement", if you wish.คือว่ามักเป็นการฆ่าเลือดนอง และในที่สาธารณะด้วยค่ะ
"A statement, public and brutal". It has always bothered me, why does he keep comming?"ในสาธารณะและโหด" ผมกังวลใจมากเลยที่เขาไม่ยอมเลิกรา
But remember: "public and brutal"."ในสาธารณะและโหด" เราคุ้มครองผิดคน หมายถึง...
For me there's no difference between private life and public life.ฉันไม่คิดว่า ชีวิตส่วนตัวกับสาธารณะต่างกัน
Where are those heads now? Rolling in the gutters of the new Republic!หัวพวกฝรั่งเศษเหรอ ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะ กลิ้งอยู่ตามท่อในสาธารณะรัฐใหม่ไม่ใช่เหรอ
If you ask me now.แต่ไม่มีใครรับ. ผมอยู่ที่ตู้สาธารณะ--
... whenwesharedour firstbowl of won ton soup in the park.... ตอนแรกที่เรากินซุปชามเดียวกัน ในสวนสาธารณะนะ
We're in public. Can we elevate the level of conversation?เราอยู่ในที่สาธารณะนะ เราควร จะยกระดับเรื่องที่พวกเรากำลังพูดกันดีไหม?
We could call anonymously from a pay phone just to see if there was an accident.เราอาจโทรแบบไม่ระบุชื่อ จากตู้สาธารณะก็ได้ เพื่อดูว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรึเปล่า

ธารณะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธารณะ
Back to top