ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทึกทัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทึกทัก*, -ทึกทัก-

ทึกทัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทึกทัก (v.) assume See also: presume, claim, suppose Syn. ตู่, คาดเดา, ตู่เอา, เดา, โมเม
English-Thai: HOPE Dictionary
presume(พรีซูม') vt. สันนิษฐาน,สมมุติเอาว่า,อนุมาน,ทึกทัก,เข้าใจเอาเอง,ลองเชื่อ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำโดยพลการ., See also: presumedly adv. presumer n. presumingly adv., Syn. assume,suppose
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward,audacious
presurmise(พรีเซอไมซ') n. การทึกทักไว้ก่อน,การเดา. vt. ทึกทักไว้ก่อน,เดา
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
English-Thai: Nontri Dictionary
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์
presumptive(adj) ซึ่งสมมุติเอาว่า,ซึ่งเชื่อเอาว่า,ซึ่งเข้าใจว่า,ซึ่งทึกทักเอาเองยร
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
take something for granted (idm.) ทึกทักว่า See also: นึกเอาเองว่า
assume (vt.) ทึกทักเอา See also: คิดว่าเป็นจริง Syn. suppose, presume, presuppose
hypothesize (vt.) ทึกทักเอาว่า See also: สันนิษฐาน Syn. presume, suppose
postulate (vt.) ทึกทักเอาว่า See also: สันนิษฐาน Syn. hypothesize, presume, suppose
supposed (adj.) ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง Syn. assumed, presumed Ops. definited, proved
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง
No, no, no. You shouldn't jump to conclusions.ไม่ ๆ ๆ อย่าเพิ่งทึกทักไปเร็วนัก
We think that he or she is American and it's the first time he's known to show up here.เราทึกทักเอาว่าเขาน่าจะเป็นอเมริกัน, – และนี่เป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าเขาโผล่มาที่นี่
This match, to which you have the presumption to aspire, can never take place.การจับคู่ที่เธอทึกทักอยากให้เกิดขึ้น จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลย
You are rude and uncouth and presumptuous... and I am leaving now.คุณหยาบคายและเร่อร่า ชอบทึกทักโง้นงี้ ฉันไปดีกว่า
The life you know all the stuff that you take for granted it's not gonna last.ทุกสิ่งที่คุณทึกทักเอา ไม่ได้ไปถึงที่สุด
Well, it looks like it could be.เออ.. มันคงจะเหมือนๆ กันนะ ผมทึกทักเอาว่าใช่ก็แล้วกัน
I'm getting quite scared..ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่ได้ทึกทักไปเองคนเดียวหรอก..
It's nice to meet you, too, Miss Darrow.นางเอกทึกทักเอาว่าเป็นต้นหนน่ะ
I know, I know. I'm supposed to leave the emotionฉันรู้,ฉันรู้.ฉันทึกทักเอา มันเป็นความรู้สึก
Be respectful. Calm down.อย่าทึกทักเองเองได้มั้ย
You know, you make a lot of assumptions.รู้มั๊ย เธอทึกทักเอาเองหลายเรื่องเลย
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้"
We have to assume davidson's workin' for the same peopleเราต้องทึกทักเอาแล้วหละว่าเดวิดสันทำงานให้กับคนกลุ่มเดียวที่โจมตีรถเมล์
When he said 10 hours,i just assumed-- it's a chess game,he's 2 moves ahead.ตอนที่เขาพูดว่า 10 ชั่วโมง ผมก็ทึกทักเอาเอง มันเป็นเหมือนหมากรุก เขานำผมอยู่ 2 ก้าว
Then are we supposed to go and die?ดังนั้น พวกเราจึงถูกทึกทักว่าสมควรไปตายเสีย?
And she sees me talk in a human way to these kids and she immediately assumes that there must be something wrong with it.และหล่อนเข้าใจว่าผมพูดคุยด้วยมนุษย์ธรรมกับเด็กๆ และหล่อนทึกทักเอาเองทันที ว่ามีเรื่องผิดปรกติเกิดขึ้น
I can only imagine how you feel about me after... disowning you the way I did.ฉันได้แต่ทึกทักเอาว่า นายมองฉันยังไง หลังจากที่... นายหันหลังให้ กับสิ่งที่ฉันทำ
Look, I don't know who you think I am, but...ฟังนะ,ฉันไม่รู้จักคนที่คุณทึกทักว่าฉันเป็นเค้า แต่...
What this guy apparently was trying to show us is we can't take what we saw for granted.เห็นได้ชัดอยู่แล้วสิ่งที่ชายคนนี้ ได้พยายามแสดงให้เราเห็น ว่าเราไม่อาจทำอย่างนั้นได้ ตามสิ่งที่เราทึกทักเอาเองว่า ได้เห็นมา
Sir, you are only assuming that's the same ship...ท่าน ท่านทึกทักเอาเองว่านั่นเป็นยานลำเดียวกัน
We take for granted... the laws of nature for example... that are not necessarily binding.คุณและผมต่างก็รู้ว่า สิ่งที่เราทึกทักเอาว่ามันจริงแท้แน่นอน... อย่างกฏแห่งธรรมชาตินั่นไง... มันไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันก็ได้
Or at least we now know we can't take these villagers for granted.อย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้ว่า เราไม่อาจทึกทักเอาหมู่บ้านนี้ เป็นของตัวเองได้อีกแล้ว
You throw away your life because you've come to assume that it'll bounce right back into your lap.เธอโยนชีวิตเธอทิ้งไป \ เพราะว่าเธอทึกทักเอาว่า มันจะกลับมา\ หาเธอเอง
I assume that means you want to take the call?ผมทึกทักเอาว่า ท่านต้องการรับสาย?
It wasn't like that, so don't assume too much.มันไม่ใช่อย่างนั้น ดังนั้นอย่าทึกทักว่าเป็นแบบนั้นมากนักสิ
We can't take anyone for granted.เราจะมาทึกทักเอาเองไม่ได้หรอกนะ
Why are you supposing?ทำไมเธอทึกทักเอาแบบนั้น?
And I told him never to assume anything.ฉันเคยเจอคนนึง ชอบทึกทักเอาเอง
Might be safer to just assume we're right and start treatment.ที่เพียงทึกทักว่าเราถูก แล้วเริ่มให้การรักษา ไปพร้อมพระเจ้า.
Well, I assumed that was artistic license.พ่อก็ทึกทักเอาว่าเป็นเรื่อง ของศิลปะล้วนๆ
It can't be that she just simply talked and you took it for real?มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าหล่อนแค่คุยเฉยๆ แล้วแกก็ทึกทักเอาเอง
I AM CORRECT IN ASSUMING YOU KILLED PATRICE?ฉันเดาถูกที่ทึกทักว่า คุณฆ่า Patrice
That's assuming there's someone still up there to come.อย่าทึกทักเอาเองว่าจะมีคนมาช่วย
Before my older brother went to play football for Penn State... he and Brad played together... so I thought maybe he'd say "Hi" to me.ก่อนที่พี่ชายของฉันจะย้ายไป เล่นฟุตบอลให้มหาวิทยาลัยเพนน์ สเตท เขากับพี่ของฉันเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อน ฉันทึกทักเอาว่าเขาน่าจะทักทายฉันบ้าง
Don't gloat, but seriously, I mean, it's-- it's surprisingly real for something supposedly fake.อย่ามองด้วยความอิ่มใจ แต่ซี่เนียส ฉันหมายถึง มันคือ... มันเป็นอะไรที่หน้าประหลาดใจจิงๆสำหรับการทึกทักไปเอง
Just 'cause I did time, you assume I'm a lifer.แค่เพราะฉันเคยทำ นายก็ทึกทักเอาว่าฉันถูกจำคุกตลอดชีวิต
Don't suppose I can assume you'll call me "grandpa."ไม่รู้ว่าฉันจะทึกทักให้เธอ เรียกว่า "ปู่" ได้หรือเปล่า
So, don't assume I will be swayed by your philosophy just because I'll answer a few questions.เพราะฉะนั้นอย่าทึกทักเอาเองว่าผมจะถูกครอบงำ ด้วยปรัชญาของพวกคุณเพียงเพราะ ผมตอบคำถามแค่สองสามข้อ
I assume you're here because you've reconsidered my offer?ข้าขอทึกทักเอาแล้วกันว่าเจ้ามาที่นี่ เพราะเจ้าได้พิจารณาข้อเสนอของข้าใหม่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทึกทัก
Back to top