ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presumed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presumed*, -presumed-

presumed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presumed (adj.) ซึ่งเชื่อว่าเป็นจริง Syn. assumed, inferential, supposed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry. I presumed that...ต้องขออภัย ข้าหลงนึกว่า...
I presumed she passed away or somethingผมเดาว่าเธอน่าจะจากไปแล้วหรือไม่ก็อะไรทำนองนั้น
LENNY: "Troubled rock star, Johnny Quid, is missing, presumed dead yesterday when he fell from the side of a yacht thought to be owned by a prominent high-street fashion magnate."ร็อคสตาร์เจ้าปัญหา จอห์นนี่ เควด หายตัวไป สันนิษฐานว่าตายแล้วเมื่อวานนี้ หลังจากที่ตกจากเรือยอชท์ คาดว่าเป็นเรือของ เจ้าพ่อธุรกิจแฟชั่นชื่อดังคนหนึ่ง
It's still up there- dormant, but presumed operational.มันยังลอยนิ่งอยู่ข้างบน แต่มันสามารถใช้งานได้จริง
And so you presumed we're cloning people?แล้วคุณก็เลยสรุปว่า เรากำลังโคลนนิ่งคนอยู่
You presumed correctly. She is taking me to Penny.นายเดาถูกแล้วละ \ เจ้านี่จะพาฉันไปหาเพ็นนี
Another missing hiker brings the total to three presumed dead.{นักเดินป่าหายไปอีกคนนี่ก็เป็นรายที่สามแล้ว
Escalating incidents of an unidentifiable nature, presumed alien.เราตรวจพบกระบวนการธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติ น่าจะเป็นเอเลี่ยน
He's been missing for over a year, although he was presumed to be on a covert domestic assignment.เค้าได้หายไปนานกว่าปีแล้ว และเค้าถูกคาดว่าไปทำภารกิจลับ
She was unable to move past Jin's presumed death And took out her pain On her father. ?เธอไม่สามารถทำใจได้ว่าจินตายแล้ว และโทษพ่อของเธอ
No, she's still missing, presumed dead.ไม่ เธอยังคงหายตัวไป เชื่อว่าเธอคงตายแล้ว
First estimates put the presumed dead at 81.ยอดผู้เสียชีงิตขณะนี้ คือ 81 ศพ

presumed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presumed
Back to top