ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำการค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำการค้า*, -ทำการค้า-

ทำการค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำการค้า (v.) trade See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange Syn. ค้าขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.
transact(แทรนแซคทฺ') vt.,vi. ติดต่อ,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ., See also: transactor n.
English-Thai: Nontri Dictionary
transact(vt) ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
Then it is time you started on a trade.ถ้างั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะ เรามาเริ่มทำการค้ากัน
And now you are going to do business with the Han?และตอนนี้เจ้ายังจะมาทำการค้ากับฮั่นอีกหรือ
For us to do business here helps the local economy.ให้พวกเราทำการค้าที่นี่เพื่อช่วยเหลือชาวเมือง
We aren't trading anymore!เราไม่ทำการค้ากับท่านอีกต่อไป!
Stop the trade!หยุดทำการค้าเดี๋ยวนี้!
It's... it's just that when Mr. X is in the middle of a big deal, it can be very hard on me.มัน... มันเพิ่งมาเป็นตอนที่มิสเตอร์เอ็กซ์ ได้เป็นศูนย์กลางการทำการค้ารายใหญ่ มันหนักเกินไปสำหรับฉัน
If they're indigenous to this part of the universe, they might be willing to trade.ถ้าพวกเค้าเปนชนพื้นเมือง ของจักวาลนี้ละ บางทีพวกเค้าอาจต้องการทำการค้า
I'm gonna give you all my files of my dealings with him.ฉันจะบอกนายทั้งหมดที่ฉันรู้ ตอนที่ทำการค้ากับเขา
It's not because I like that guy, but we need him in order to get into the shipbuilding industry.ไม่ใช่เพราะฉันชอบคุณออมหรอกนะ แต่ถ้าเราอยากทำการค้ากับ"จงซูน"กรุ๊ป เราก็ต้องการ"ชุงซู:"กรุ๊ป
Yeah, she ran an international prostitution ring before moving on to chemicals.ใช่ เธอทำธุรกิจวงจรค้าประเวณีส่งต่างประเทศ ก่อนจะทำการค้าเกี่ยวกับยาเสพย์ติด
When I discovered that he had been using inside information to make illegal trades.เมื่อผมรู้ว่าเขาใช้ข้อมูลขจากภายใน... เพื่อทำการค้าแบบผิดกฎหมาย
I still believe in making big trades when it's warranted.แต่ผมยังเชื่อในการทำการค้าในตลาดที่ใหญ่และน่าลงทุน
Trafficking them is illegal. We walked in on their operation.พวกเขาทำการค้าที่ผิดกฎหมาย เราเดินเข้ามาพบธุรกิจของพวกเขา
What is your business here?ท่านมาทำการค้าขายอะไรที่นี่เหรอ?
I will do so for being hated.พวกเราแค่ทำการค้า อย่าไปสนใจคำพูดฉันเลยนะคะ
If the party venue doesn't change ...ถ้าไม่เลิกทำการค้าที่นี่
Now, you've been really good for business.คุณและผมได้ในสิ่งที่ต้องการ ก็เหมาะสำหรับทำการค้า
Look, we're not looking for a business licenseฟังนะ เราไม่ได้กำลังมองหา ใบทำการค้า
Tomorrow morning, ten clients from Japan are flying in, and in order for me to win their giant account,และผมก็ต้องทำการค้าให้สำเร็จ ผมต้องทำให้พวกนั้นตะลึง
You can't dress for church if you want to move the merch.ใส่ชุดไปโบสถ์ไม่ได้หรอกถ้าต้องการจะทำการค้า
You forgot to pay your vendor license, big guy.นายลืมจ่ายค่าใบอนุญาตทำการค้า
Europe tried to force China to trade with them.ยุโรป พยายามบังคับให้จีนทำการค้ากับเค้า
"...which has been trading on the NYSE since 1972."...ซึงได้ทำการค้า ที่ NYSE ตั้งแต่ปี 1972
What, you wanted me to tell you when the funny money guys were ready to make a sale?อะไร คุณอยากให้ผมบอกคุณ ตอนที่ไอ้พวกหน้าเงินพร้อมที่จะทำการค้าไม่ใช่หรอ?
You see, I've had extensive dealings with the earl over the years, and so I'd long heard of the tragedy that befell his eldest son.เจ้ารู้นะ ข้าได้ทำการค้าขายอย่างกว้างขวาง กับท่านเอิร์ลมาเป็นเวลาหลายปี และข้ายังเคยได้ยินเรื่องโศกนาฏกรรม มาเป็นเวลานานแล้ว สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับโอรสองค์โตของเขา
If I'm not mistaken, you told him to name us anything but a tobacco trader, did you not?หากข้าไม่เข้าใจผิดไป เจ้าบอกเขาว่าพวกเราจะชื่ออะไรไม่ได้เลย นอกจากทำการค้าขายยาสูบ ใช่ไหมเล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำการค้า
Back to top