ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้วย*, -ถ้วย-

ถ้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วย (clas.) bowl See also: cup, tumbler
ถ้วย (n.) cup See also: bowl, tumbler
ถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup Syn. ขนมถ้วย
ถ้วยกาแฟ (n.) coffee cup Syn. แก้วกาแฟ
ถ้วยชาม (n.) crockery See also: pottery
ถ้วยตวง (n.) measuring cup
ถ้วยตะไล (n.) small confection cup See also: small cup somewhat larger than a thimble
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup Syn. แก้วน้ำ
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup
ถ้วยรางวัล (n.) trophy See also: cup
English-Thai: HOPE Dictionary
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
calycineadj. เกี่ยวกับกระเปาะหรือถ้วย, Syn. calycial
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
capful(แคพ'ฟุล) n. ปริมาณเต็มถ้วย
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
coffee-andn. อาหารที่ประกอบด้วยกาแฟหนึ่งถ้วยและขนมปัง2แผ่น
cup(คัพ) n. ถ้วย,ถ้วยกีฬา,ปริมาณความจุหนึ่งถ้วย
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls
cupper(คัพ'เพอะ) n. ผู้ใช้ถ้วยดูดเลือด
cuppingn. การใช้ถ้วยดูดเลือด (โดยทำให้เกิดสุญญากาศในถ้วย)
cuppy(คัพ'พี) adj. เป็นรูปถ้วย,เกี่ยวกับถ้วย,เป็นหลุมเป็นบ่อ,เว้า,ขรุขระ
demitasse(เดม'มิแทส) n. ถ้วยกาแฟเล็ก ๆ สำหรับใส่กาแฟดำดื่มหลังอาหาร,กาแฟดำดังกล่าว
eggcupn. ถ้วยสำหรับวางไข่ต้มที่ยังไม่ได้ปอก
eyecup(อาย'คัพ) n. ถ้วยล้างตา
eyeglass(อาย'กลาส) n. แว่นตา,เลนส์,แว่นส่อง,ถ้วยล้างตา,ส่วนที่ใช้ส่องดูของกล้องจุลทรรศน์ -pl. eyeglasses
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n.,pl. แว่นตา,
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls
glost(กลอสท) n. เครื่องเคลือบ,วัตถุสำหรับเคลือบถ้วยชาม
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ
kiddush(คีดูช') n. การอวยพรหรือการสวดมนต์โดยถือถ้วยเหล้าองุ่นหรือขนมปังในพิธีSabbathหรือพิธีเฉลิมฉลองอย่างอื่น
narcissus(นาร์ซิส'ซัส) n. พืชไม้ดอก เหมือนถ้วย
noggin(นอก'เกิน) n. ถ้วยเล็ก ๆ ,เหยือกเล็ก ๆ ,เหล้าจำนวนเล็กน้อย,หัว
pannikinn. กระทะเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ
porcelain(พอร์ส'เลน) n. เครื่องเคลือบ,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องลายคราม, See also: porcelaneous adj. porcellaneous adj.
porringer(พอ'รินเจอะ) n. ถ้วยตื้นใส่ข้าวต้ม
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli
saucer(ซอ'เซอะ) n. ชามกลมตื้นและเล็ก,ชามรองถ้วย
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
teacup(ที'คัพ) n. ถ้วยน้ำชา,หนึ่งถ้วยชา
trencher(เทรน'เชอะ) n. ผู้ขุดคู,ผู้ขุดสนามเพลาะ,จานไม้,ถาดไม้,เขียง,ถ้วยไม้
tulip(ทิว'ลิพ) n. พืชไม้ดอกขนาดใหญ่มีรูปคล้ายถ้วยหรือระฆัง,ดอกของพืชดังกล่าว.
tumbler(ทัม'เบลอะ) n. นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา,ถ้วยแก้ว,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง,เครื่องทำให้แห้ง,นกพิราบจำพวกหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
beaker(n) ถ้วยแก้ว
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
chalice(n) ถ้วย
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
lip(n) ริมฝีปาก,ปากถ้วย
porcelain(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบ,เครื่องกระเบื้อง
porringer(n) จาน,ชาม,ถ้วย
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
saucer(n) จานรองแก้ว,จานรองถ้วย
service(n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล
stalk(n) ก้าน,ลำต้น,อวัยวะ,ใบไม้,ถ้วยเหล้า,ปล่องไฟโรงสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acornผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caliciform๑. คล้ายวงกลีบเลี้ยง๒. คล้ายรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cup-shaped; cotyliform; cotyloid-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
English delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eyecup๑. ถ้วยล้างตา๒. รอยหวำจานประสาทตา, ก้นจานประสาทตา [มีความหมายเหมือนกับ cup, physiologic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faienceเครื่องถ้วยฟายองซ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
porcelainเครื่องถ้วยเปลือกไข่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stonewareเครื่องถ้วยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tureensถ้วยชาม [TU Subject Heading]
Bell(หูฟัง)ชนิดถ้วย,เสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Cup anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย [อุตุนิยมวิทยา]
Cuppingลักษณะหวำคล้ายก้นถ้วย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calix (n.) ถ้วย Syn. cup
cup (n.) ถ้วย
loving cup (n.) ถ้วยขนาดใหญ่มีที่ถือ
porringer (n.) ถ้วยตื้นใส่ซุป Syn. bowl, cup
beaker (n.) ถ้วยที่ใช้ในห้องทดลอง See also: บีกเกอร์
china cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. porcelain cup
porcelain cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. china cup
teacup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. china cup, porcelain cup
cup (n.) ถ้วยรางวัล
chalice (n.) ถ้วยเงินหรือทองสำหรับใส่ไวน์ในงานพิธีทางศาสนาคริสต์ Syn. goblet
cupel (n.) ถ้วยเล็กๆ มีรูพรุน
stoup (n.) ถ้วยเหล้าขนาดใหญ่
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
cup (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cupful
cup (vt.) ทำเป็นรูปถ้วย
cup (n.) ปริมาณหนึ่งถ้วย Syn. cupful
cup (n.) ลักษณะคล้ายถ้วย
cup (n.) ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย
cup-shaped (adj.) ที่มีรูปร่างเป็นถ้วย
cupful (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cup
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Would you like a cup of tea before you go?คุณอยากดื่มชาสักถ้วยก่อนไปไหม?
I would like another cup of coffeeฉันขอกาแฟอีกถ้วยหนึ่ง
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
Would you mind pouring me a cup of coffee?คุณจะช่วยรินกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ
Coffee is rejected 10 times a day. That means you made 300 cups.กาแฟที่ถูกคืนวันละ 10 ถ้วย นั่นหมายความว่าเธอชง 300 ถ้วย
Pudding-cup-aloosa.พุดดิ้ง - ถ้วย - อลูซา
Yep. Cups, flatware, swizzle sticks.ใช่ ถ้วย ของใช้บนโต๊ะอาหาร แทงคนเหล้า
[Annex cafeteria]สั่งเสียงดัง ๆ อย่าทำน้ำหก สั่งราเมน 3 ถ้วย ได้น้ำกลับไปกินที่บ้าน 1 ขวด
Ten bowls of chili. No beans.พริก 10 ถ้วย ไม่เอาถั่ว
A cup and French and...ถ้วย และ ฝรั่งเศส และ...
The cup that gives everlasting life.ถ้วย.. ซี่งจะทำให้ฉันเป็นอมตะ
The cups you have sent me are precious. I must have caused you trouble.ถ้วยกาแฟที่คุณส่งมาคงราคาแฟงมาก ต้องขอโทษด้วยที่ทําให้คุณเดือดร้อน
What size coffee is that?ถ้วยกาแฟที่ไซส์เท่าไหร่
This coffee mug... so warm.ถ้วยกาแฟนี้ อุ่นดีจัง
Those cups have a special meaning!ถ้วยกาแฟพวกนั้นมีความหมายพิเศษ!
The cups may show her feeling for you. Where are they from?ถ้วยกาแฟพวกนี้คงจะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก ที่เธอมีต่อนาย แล้วซื้อมาจากไหนล่ะ
You chipped the mug. Points for effort, though.ถ้วยกาแฟแตกด้วย ที่สำคัญ
My cup is not a puppy bath.ถ้วยของฉัน ไม่ใช่ที่อาบน้ำหมานะ
My cup's been washed.ถ้วยของเราได้รับการล้าง
That rascal looks a pretty weak, right?ถ้วยชานั่น ดูค่อนข้างจะบอบบางใช่มั้ย
Two teacups in the sink, new perfume, late nights, plunging necklines...ถ้วยชาสองใบในอ่าง น้ำหอมใหม่ กลับดึก คอเสื้อยับ...
I like it too. The teacup is a cow color so I like it even more.ถ้วยชาสีวัว ฉันชอบมากๆเลยล่ะ
That cup. I used to be able to make things move with my mind.ถ้วยนั่น ฉันเคยทำให้ของ ขยับได้ตามใจ
This trophy will be installed in the choir room in a custom-built bulletproof case as a daily reminder of your failure as a man and an educator.ถ้วยนี้จะติดตั้งไว้ ที่ห้องร้องเพลง ในตู้กันกระสุน เพื่อเตือนความล้มเหลวของนาย ในฐานะสามี และครู
It sits untouched, waiting for his return.ถ้วยนี้ทิ้งไว้ เพื่อรอวันกลับมา
This one takes life?ถ้วยนี้พรากชีวิตใช่มั้ย
Wait. Lift Snatcher, this is for you.ถ้วยนี้สำหรับท่านค่ะ พี่จุยมิ่ง
This cup had the tear, that one had the other bit.ถ้วยนี้สิ มีน้ำตา อีกถ้วยเป็นแค่น้ำพุ
The cup's the right diameter.ถ้วยนี้เส้นผ่านศูนย์กลางตรงกัน
Now don't spill any. Um... Plastic cups?ถ้วยพลาสติกเหรอ? โอเค ชนแก้ว
The trophy...all that stuff.ถ้วยรางวัล ทั้งหมดนั่น
Is it a trophy, a record, or is it something more?ถ้วยรางวัล สถิติ หรืออะไรที่มากกว่านั้น
I'm a trophy fuck.ถ้วยรางวัลที่แค่อยากนอนด้วย
A "number one dad" trophy covered in rustถ้วยรางวัลพ่อดีเด่นสนิมจับ
Sports trophies are in the den.ถ้วยรางวัลอยู่ในห้องนั่งเล่น
Where's the trophy, Hunter?ถ้วยรางวัลอยู่ไหน ฮันเตอร์
Took home first prize for my magic act at performing arts camp.ถ้วยรางวัลเเรกที่ฉันพากลับบ้านคือ คือถ้วยมายากลในค่ายศิลปะ
Your first state regionals.ถ้วยรางวัลแรกระดับภูมิภาคของลูก
The bowling trophy's more a weapon of opportunity.ถ้วยรางวัลโบว์ลิ่งนี่ น่าจะเป็นอาวุธที่คว้าได้มากกว่า
The trophy wasn't real,ถ้วยรางวัลไม่ใช่เรื่องจริง
Salad bowls, wooden trays, men's jewelry boxes,ถ้วยสลัด ถาดไม้ กล่องเครื่องประดับผู้ชาย
'The cup is in your care now. Guard it well.ถ้วยอยู่ในความคุ้มครองของเจ้า รักษามันให้ดี
The Goblet of Fire constitute... magical contracts.ถ้วยอัคนีประกอบไปด้วย สัญญาแห่งเวทมนต์

ถ้วย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้วย
Back to top