ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงตา*, -ถึงตา-

ถึงตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงตา (v.) wait until one´s turn Syn. ถึงคิว
ถึงตา (v.) meet one´s death See also: meet one´s end Syn. จนตาย
ถึงตาร้าย (v.) be in trouble See also: have no way out, be in distress, find oneself in a difficult position
ถึงตาร้าย (v.) be in trouble See also: be in distress Syn. เข้าตาร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย,อันตรายถึงตาย,เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย,อย่างยิ่ง,สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
leukemia(ลูคี'เมีย) n. โรคโลหิตชนิดหนึ่งที่มีเม็ดโลหิตขาวผิดปกติและมาก อาการอาจเฉียบพลันหรือเรื้อรังและถึงตายเสมอ., See also: leukemic adj. ดูleukemia leukaemic adj. ดูleukemia, Syn. leukaemia,leucemia
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
pernicious(เพอนิซ'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ถึงตาย,ร้ายแรง,ร้ายกาจ, See also: perniciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตา
mortal(adj) เกี่ยวกับมนุษย์,ที่ต้องตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง,มหันต์
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
pernicious(adj) ร้ายแรง,เป็นอันตราย,เสียหาย,ถึงตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deadly; fatal; lethal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatal dose; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortalที่ทำให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sublethalเกือบถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]
life spanช่วงอายุขัย, อายุขัย, ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
killing (adj.) ถึงตาSyn. fatal, mortal, lethal
curely (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาSee also: ซึ่งรักษาไม่ได้ Syn. deadly, incurable Ops. curable
deadly (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. destrucitve, mortal
destrucitve (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. mortal
fatal (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาSee also: ซึ่งรักษาไม่ได้ Syn. curely, deadly, incurable Ops. curable
greave (n.) แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม
mortal (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาSee also: ปางตาย Syn. deadly, fatal Ops. superficial
mortally (adv.) ขนาดถึงตาSee also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง Syn. very, deeply, seriously
vital (adj.) ที่ทำให้ถึงตายได้ Syn. fatal, lethal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's my turnถึงตาฉันแล้ว ขอฉันดูหน่อย
What do you all want? It's my roundทุกคนต้องการอะไรบ้าง ถึงตาฉันบ้างแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My turn next...ถึงตาข้ามั่งแล้ว... อิ.. อิ..
Your witness, Ms. Taffet.ถึงตาคุณซักพยาน คุณทาฟเฟต
Now you ought to remark on the size of the room or the number of couples.ถึงตาคุณที่จะต้องพูดถึงขนาดของห้อง หรือจำนวนคู่เต้น
It is your turn to say something, Mr Darcy.ถึงตาคุณที่จะต้องพูดบ้างแล้ว คุณดาร์ซี่
Your turn to wear the cuffs.ถึงตาคุณสวมกุญแจบ้างแล้ว
Time to play.ถึงตาฉันเล่นสนุกบ้างแล้วว้อย
It's my turn.ถึงตาฉันแล้ว ร้องให้เพราะนะ
It's my turn to teach the driver's ed class.ถึงตาที่ผมต้องมาสอนคลาสขับรถ
Now it's his turn to take care of things.ถึงตาที่เขาจะต้องดูแลมันบ้าง
You get in there, pronto.ถึงตานายแล้ว คุณพระเอก
You're up. - No... no thanks.ถึงตานายแล้ว ไม่่...
And shall die as Zilong's ghostsถึงตายก็ขอเป็นผีของจูล่ง
Anything, Brother Sum!ถึงตายก้อไม่เกี่ยงหรอก พี่!
There will be an afterlife for me. Will there be for you?ถึงตายไปข้าก็ได้ขึ้นสวรรค์ แล้วแกล่ะ จะได้ขึ้นมั๊ย
My schedule is crazy but I love being a cheerleader and I like the idea thatถึงตารางเรียนมันจะวุ่นไปหมดก็นะ แต่ฉันเองก็ ชอบที่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ แล้วก็
It's our turn to ask the questions.ถึงตาเราตั้งคำถามบ้าง
In pirate terms, you might say I'm firing a shot across my enemy's bow.ถึงตาโจรสลัดบ้างแล้ว คุณน่าจะบอกว่าฉันเล็งปืนพลาดศัตรูของฉันงั้นสินะ
It's also your roll.ถึงตาโยนลูกเต๋าของคุณด้วย
He can bloody well lift a finger for once birthday or not.ถึงตาใคร คนนั้นก็ต้องยกขึ้นไป ไม่มีเว้น
"...but he doesn't want to close his eyes...แต่เขาไม่ต้องการถึงตา close his ... "...
"To death" was the most frequent sentence."ถึงตาย" เป็นประโยคที่ใช้บ่อยที่สุด
I swear, you got to kill me before I fly.ฉันสาบาน ถึงตายก็ไม่ยอม
Now you're gonna have yours!ตอนนี้ถึงตาแกบ้างล่ะ
When Sergeant Meserve called you, did you go willingly into the hootch and rape the girl Tran Thi Oahn?พอจ่ามีเซิร์ฟบอกถึงตาคุณ คุณก็เข้าไปในกระท่อมอย่างเต็มใจ แล้วข่มขืนหญิงนั้นใช่หรือไม่
Ask yourself, why do you seek the Cup of Christ?ถามตัวเอง, ว่าทำไม ถึงตามหาถ้วยของพระคริสต์?
Three devices of such lethal cunning.อุปกรณ์ 3 ชิ้น ซึ่งตั้งเป็นกลอุบายถึงตายได้
Still in there. Why did you get killed?ยังตานายอยู่ ทำไมแกถึงตายได้
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย
But to brave those icy waters would mean certain death.- ไม่ต้องสงสัย แต่การกล้าหาญในน้ำแข็งนี้ หมายถึงตายอย่างแน่นอน
If they hate someone, it's to the death.ถ้าพวกเขาเกลียดใครนั่นหมายถึงตา
Pikul I'm bleeding to death.พิกัล ฉันเลือดออกถึงตา
Well. it works both ways.โอเค ถึงตาคุณร้องแล้ว
It's your turn now. Don't break it.มันถึงตาพี่ที่ต้องดูแลรักษานะ
But no one's died in years. Someone vanishes occasionally.โหดมาก แต่ไม่มีใครถึงตาย บางคนอาจหายหน้าไปรักษาตัว
I thought I knew Whitney. Now I wonder what else I've been blind to.ฉันนึกว่าฉันรู้จักวิธนี่ดีพอแล้ว แต่เปล่าเลย ทำไมฉันถึงตาบอดแบบนี้
And that can be a fatal flaw.และนั่นก็เป็นข้อเสียถึงตายได้
It's also quite dangerous. The Mandrake's cry is fatal to anyone who hears it.แต่เสียงร้องของแมนเดรก ทำให้คนที่ได้ยินถึงตายได้
What else can we do? It's deadly businessไม่อะไร ถึงตายเชียวนะ
The suspects entered 20 minutes laterอีก 20 นาทีให้หลังคนร้ายถึงตามมา
Why are they after you?ทำไมพวกเขาถึงตามล่าคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงตา
Back to top