ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งตัว*, -ตั้งตัว-

ตั้งตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งตัว (v.) pose See also: set oneself up Syn. ยกย่องตัว, สถาปนาตัว
ตั้งตัว (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งฐานะ, ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว
ตั้งตัวเอง (v.) create oneself
ตั้งตัวไม่ติด (v.) struggle along See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again Syn. ซวดเซ, กระเสือกกระสน
English-Thai: HOPE Dictionary
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
deputize(เดพ'พะไทซ) vt. แต่งตั้งตัวแทน vi. เป็นตัวแทน,แทน,รักษาการแทน
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
called (adj.) ซึ่งตั้งตัวเป็น See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง Syn. named, so-called, immodestly
catch flat-footed (phrv.) จับได้อย่างไม่ทันตั้งตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถูกตามจับได้ (อย่างคาดไม่ถึง)
foray (n.) การจู่โจมแบบไม่ให้ทันตั้งตัว See also: การจู่โจมอย่างรวดเร็ว Syn. incursion, raid, invasion
immodestly (adj.) ซึ่งตั้งตัวเป็น See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง Syn. named, called, so-called
junto (n.) กลุ่มที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางการเมือง Syn. cabal
named (adj.) ซึ่งตั้งตัวเป็น See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง Syn. called, so-called, immodestly
pin spotter (n.) เครื่องมือกวาดและตั้งตัวโบว์ลิ่ง
pinsetter (n.) เครื่องมือกวาดและตั้งตัวโบว์ลิ่ง Syn. pin spotter
self-styled (adj.) ซึ่งตั้งตัวเป็น See also: ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง Syn. named, called, so-called, immodestly
surprise (vt.) จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว See also: จู่โจม Syn. attack, jolt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MANTIUS: Regroup at the garrison!ตั้งตัวใหม่ที่แกริสัน เจ้าไปไม่ได้นะ
Stay alert... I have no idea how this'll play out.ตั้งตัวไว้แล้วกัน ฉันไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหน
# He caught us by surprise #เขาจับพวกเราได้ ไม่ทันได้ตั้งตัว
You didn't come to raid my minibar, did you?คุณไม่ได้บุกมาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัว ใช่ไหม ?
After that, he fucks up, then I will finance setting you up myself... on my own, anywhere you want.ถ้าเขายังขืนชุ่ยอีก ฉันจะให้เงินเธอไปตั้งตัวที่ไหนก็ได้
"There will be some little money, even when all his debts are discharged, to settle on my niece.""เขายังมีเงินอยู่จำนวนนึงและหนี้ทั้งหมดของเขา ได้รับการชำระแล้วเพื่อตั้งตัวอยู่กับหลานของฉัน"
It happened so fast, it was over before it started.มันเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเลย ไม่ทันจริง ๆ นะครับ
And in March you can always count on one afternoon when you least expect it the fog slides in a milky barrier hangs just below the street lampsพอมีนาคม นายพึ่งยามบ่ายของวันหนึ่งได้เสมอ ขณะที่ไม่ทันตั้งตัว
So anyway, I' m just sort of zoning out a bit when all of a sudden, sun goes off like a light then banged into this place grouped up past all these screaming seals.หรอครับ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ผมก็เหมือนถูกแบ่งไปอยู่อีกโลก มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัว พระอาทิตย์เลือนหายไปยังกับไฟที่ถูกปิด
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave.แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่
Those girls didn't stand a chance.สาวๆพวกนั้นไม่มีโอกาสตั้งตัวเลย
I have over $40,000. I know people in the city that can help us get set up.ฉันมี 40,000 เหรียญ และรู้จักคนที่จะทำให้เราตั้งตัวได้
You caught me a bit unprepared. We've only got cold chicken and a bit of pickle....เผอิญข้าไม่ทันได้ตั้งตัว เรามีเหลือแค่ไก่ชืดๆกับแตงดอง...
That you somehow managed to grab, and then all hell broke loose.จะด้วยวิธีไหนก็ตามคุณต้องรีบจัดการ แล้วจากนั้นจึงเกิดเรื่องเกิดโกลาหลขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง..
Just caught me a bit off guard. That's all.นายมาไม่ทันให้ตั้งตัว
And, and I think I should stay this way... until I get my feet back on the ground.และฉันคิดว่าควรอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะตั้งตัวได้ก่อน
Frighteningly so at times. But...นี่อาจจะทำให้คุณไม่ทันตั้งตัว แต่...
Listen, I know we said we were going to wait... but until what, you know, we're even more settled?นี่ ผมก็รู้นะ ว่าเราจะรอไปก่อน.. แต่จะรอถึงเมื่อไหร่ จนกว่าจะตั้งตัวได้กว่านี้เหรอ
Wrap up with extra cutesiness! - l'm terribly sorry. - Okay...ไม่ทันได้ตั้งตัวเลย ฉันขอโทษจริงๆ
I'm trying to trust you, but when I turn my head, something doesn't make sense.ผมพยายามเชื่อใจคุณ แต่มันมักเกิดเรื่อง โดยที่ผมไม่ทันตั้งตัว
And she had attacked me when my guard was down.และเธอจู่โจมผมตอนผมไม่ทันตั้งตัว
Vengeance against the killer, who to your surprise and dismay, was set free after a hasty trial.ความแค้น ต่อคนที่พรากลูกคุณไปไม่ทันตั้งตัว ถูกปล่อยตัวหลังจากทนทุกข์ได้ไม่นาน
I'd be hitting on you so fast it'd make your head spin.ฉันคงจะจีบเธอ จนเธอตั้งตัวไม่ติดเลยละ
I am being a delegator.ผมจะริ่มแต่งตั้งตัวแทน
She will when she sees I'm a delegator.เธอจะคุย เมื่อเธอเห็นว่าผมแต่งตั้งตัวแทนแล้ว
I'm delegating.โอเค.ผมจะแต่งตั้งตัวแทน
Our lawyer talked her into settling.ทนายของเราคุยกับเธอเรื่องตั้งตัวแล้ว
I'm sorry. you've caught me off-guard here.ขอโทษครับ ผมไม่ทันตั้งตัว
Although, i guess i could just crash here until i land on my feet.อาจมาเป็นเป็นแขกที่นี่ จนกว่าจะตั้งตัวใหม่ได้
The sucker punched me. I told you.เขาตั้นหน้าฉันแบไม่ทันตั้งตัว
Well, I mean, it breaks my heart to see Dad the way he is... but as soon as he's back on his feet, I've got to get out.น่าปวดใจที่เห็นพ่อเป็นแบบนี้ แต่ทันทีที่เขาตั้งตัวได้ฉันจะย้ายออก
"You are still ignorant.""ที่ฉันยังไม่ทันตั้งตัว"
You dress a lot better, that's for sure.ก็แค่ตั้งตัวดีขึ้นหนะ แค่นั้น
Look,I just,I just want money to get back on my feet and that's it,linc.ฟังนะ ฉันแค่อยากได้เงินเพื่อจะตั้งตัวได้อีกครั้ง แค่นั้นเองลิงค์
Not a conversation that I'm even remotely ready to have.ยังไม่ได้พูด แม้แต่ฉันยังตั้งตัวไม่ทันเลย
The first job came without a warning.งานแรกมาโดยไม่ได้ตั้งตัว
Now there comes a sound without any warningได้ยินเสียงแว่วมา ฉันไม่ทันตั้งตัว
You worked too quick, stallion. We didn't have time to set up.คุณทำมันเร็วไป, พ่อม้าศึก เราไม่ได้ตั้งตัวเลย
You just caught me off guard.คุณทำให้ฉันตั้งตัวไม่ทัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งตัว
Back to top