ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตวาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตวาด*, -ตวาด-

ตวาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตวาด (v.) yell See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง
ตวาดไล่ (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง Ops. ร้องเรียก, เรียก
English-Thai: HOPE Dictionary
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blames me. Says I got inside his head.ตวาดใส่ชั้น บอกว่าชั้นอยุ่ในหัวของเขา
So he goes downstairs, pulls the door open- "What?"เขาลงมาเปิดประตูแล้วก็ตวาดออก
I heard you... stop shouting.ผมรู้แล้ว หยุดตวาดซะที
I'm sorry for yelling at you.ฉันขอโทษที่ตวาดใส่เธอ
I know,I know,but it'd be like yelling at my grandfather.ผมรู้ ผมรู้ แต่มันดูเหมือน ผมตวาดใส่ปู่ผมเลย
So I yell a little. so I toss a few curse words your way.ฉันก็แค่ตวาดนิดหน่อย ด่าแช่งแกไม่กี่คำ
Don't bark at me. I fell too.อย่าตวาดผม ผมก็หกล้มเหมือนกัน
Oh. I thought you'd keep yelling over me.ผมนึกว่าพวกคุณจะตวาดผมต่อน่ะ
If you want to yell, yell.คุณจะตวาดใส่ฉันเลยก็ได้ เอาเลย
How she pays you, or has she ever yelled at you in front of Mae Mobley?เธอจ่ายค่าจ้างยังไง หรือเคยตวาดใส่ต่อหน้าเม โมบลีย์มั้ย
So don't yell, don't bully, don't--don't threaten him in any way.อย่าตวาด อย่าเกรี้ยวกราด อย่าขู่มัน ไม่ว่ามันจะมาทางไหน
Simply by yelling at the girls and threatening 'em with violence, he has made our home a happy place.แค่ตวาดใส่เด็ก ๆ ทำกระโชกโฮกฮากให้เด็กกลัว ทำให้บ้านเราน่าอยู่ขึ้นเป็นกอง
Now why is everyone yelling?ทำไมทุกคนต้องตวาดด้วย?
Don't yell at her. She doesn't understand walkers.อย่าตวาดใส่เธอแบบนั้นนะ เธอไม่เข้าใจพวกวอล์คเกอร์
You yelled at her and now she's gone.คุณตวาดใส่เธอ และตอนนี้เธอก็ไม่อยู่แล้ว
I'm sorry that I yalled at you before.ฉันขอโทษที่เมื่อกี้ตวาดใส่นาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตวาด
Back to top