ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกใจกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกใจกลัว*, -ตกใจกลัว-

ตกใจกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใจกลัว (v.) be frightened See also: be startled, be scared, be shocked, panic
English-Thai: HOPE Dictionary
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
bombshelln. ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ,ผู้ที่น่าตกใจกลัว
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
panic(แพน'นิค) n. ความตกใจกลัว,หญ้า -v. ตกใจกลัว, See also: panicky adj, Syn. alarm
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
English-Thai: Nontri Dictionary
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be frightened (vi.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจ Syn. scare
hysterical (adj.) ตกใจกลัว Syn. frightened Ops. calm, serene
panic-stricken (adj.) ตกใจกลัว Syn. frightened, hysterical Ops. calm, serene
spook (vi.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจ Syn. be frightened, scare
spook at (phrv.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจกับ
cold sweat (n.) ภาวะความตื่นตกใจกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course not. If you did, I'd get frightened and I wouldn't come out.ถ้าเธอทำอะไร ฉันก็จะตกใจกลัวแล้วก็คงไม่ออกมา
Abu, this is no time to panic!อาบู นี่ไม่ใช่เวลาตกใจกลัวนะ
Telly, this is a panic attack. You just hold on, all right?เทลลี่ นี่เป็นแค่อาการตกใจกลัวนะ คุณใจเย็น ๆ ตกลงไหม
He broke the glass, set off the alarm, and that scared him away.เขาทุบกระจกแตก สัญญาณเตือนภัยดัง แล้วนั่นทำให้เขาตกใจกลัววิ่งหนีไป
It also has line of sight to all 3 victims and the flagpole.เติมเต็มจิตนาการบางอย่างก็ได้ เพื่อทำให้คนพบศพตกใจกลัวงั้นเหรอ
They probably panicked when they shot the guard.พวกมันอาจจะตกใจกลัว หลังจากที่พวกมันยิงร .ป .ภ
Tomorrow they'll find a morbid little surprise.พรุ่งนี้เขาจะเจอเรื่องน่าตกใจกลัวเล็กน้อย
Three victims,all with those same red scratches, 48 All went from jittery to terrified to dead within 48 hours.เหยื่อ 3 ราย มีรอยข่วนสีแดงเหมือนกัน ทั้งหมดเริ่มจากแค่ตกใจกลัวจนกระทั่ง ขวัญหนีดีฝ่อจนตายภายใน 48 ชม.
Hefner got spooked by something that Opie did, turned back to you.เฮฟเนอร์เดินออกมา เห็นหน้าโอปี้ตกใจกลัว เดินหันหลังกลับมาทางนาย
But he's gonna be freaking out all night. Please, just let me...แต่ว่าโบลท์ต้องตกใจกลัวตลอดคืนนี้แน่ๆ ขอร้องเถอะ หนูแค่ ..
Did I scare him off?ข้าทำให้มันตกใจกลัวเหรอ
He looked frightened and he... put his head on the desk in the most peculiar way.เขาดูตกใจกลัวและเขา... วางหัวบนโต๊ะในท่าที่ประหลาดที่สุด และก็..
I'm sorry. I didn't mean to scare you.ผมขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตกใจกลัว
Though a bald head is a bit of a shocker.คิดว่าหัวโล้นจะทำให้ตกใจกลัวเสียอีก
A girl jumps out in a panic.เด็กผู้หญิงวิ่งมาหาด้วยความตกใจกลัวมาก
Edmond panicked, ran for the door.เอ็ดมันด์ตกใจกลัว วิ่งหนีไปที่ประตู
I get it, blood makes you squeamish.ฉันเข้าใจ, เลือดทำให้คุณตกใจกลัว
Oh, you guys had me scared for a minute.พวกนายทำฉันตกใจกลัวไปพักนึง
I was turning from my window, and Miss Holbrook was standing there- one of the nurses, she was scared.ผมกำลังหันหน้าไปจากหน้าต่าง แล้วคุณมอลบรูคก็ยืนอยู่ตรงนั้น เป็นพยาบาลคนหนึ่ง ที่กำลังตื่นตกใจกลัว
All you did was scare everybody in this house.คุณทำได้ก็แค่ขู่ให้ทุกคนในบ้านนี้ตกใจกลัว
Status update. Edmond panicked, ran for the door.เเจ้งให้ทราบ เอ็ดมันด์ตกใจกลัว วิ่งหนีไปที่ประตู
I think she was freaked out.ฉันคิดว่าเธอคงจะตกใจกลัว
Edmond panicked, ran for the door, Gemma shot him in the back with my weapon.เอ็ดมันด์ตกใจกลัว วิ่งหนีไปที่ประตู เจมม่ายิงเขาจากทางด้านหลังด้วยอาวุธปืนของฉัน
Dude, you scared the shit out of me.พวก คุณทำให้ผมตกใจกลัว จนเกือบขี้รดกางเกง
John, the people in this office, they don't know you. They're scared.จอห์น ผู้คนในออฟฟิศนี้ พวกเขาไม่รู้จักคุณ พวกเขาตกใจกลัว
I'd be more likely to scare them aw.ฉันอาจทำให้พวกเขา ตื่นตกใจกลัวเสียมากกว่า
Well, she's shaken up, but, uh, the medics say she's gonna be okay. She's fine, you know?แกตกใจกลัว แต่แกไม่เป็นอะไร
Well, first of all, don't panic.เอาล่ะ เริ่มแรก อย่าตกใจกลัว
That ahjusshi was really scared.คุณลุงนั่นคราวที่แล้วดูเขาตกใจกลัวจริงๆนะ
What reason would I have to purposely freak you out like that?มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องทำให้คุณตกใจกลัวขนาดนั้นด้วยล่ะ
Sasha was terrified to the bone because a ghost actually manipulated her hair.ซาช่าตกใจกลัว เพราะว่าวิญญาณได้สัมผัสผมเธอ
Me, panicking at a crime scene?แล้วฉันล่ะ? ตกใจกลัวที่เกิดเหตุงั้นอะนะ?
He may have panicked, gone into the sea too soon.เราอาจจะตกใจกลัว แล้วลงน้ำเร็วเกินไป
And I--I panicked, and then I--I just felt like my insides exploded, and--and then sparks started coming off the wall.แล้วฉัน.. ฉันก็ตกใจกลัว แล้วฉันก็รู้สึกว่า ข้างในตัวฉันกำลังจะระเบิด
Can't believe this place doesn't freak you out a little bit.ไม่อยากจะเชื่อว่าที่นี่ ไม่ทำให้คุณตกใจกลัวเลย
After that, she'll leave empty-handed and terrified.หลังจากนั้น เธอจะกลับไปมือเปล่า และตกใจกลัว
I'm just gonna scare him a little.ฉันแค่อยากทำให้เขาตกใจกลัวเล็ก ๆ น้อย ๆ .
I'm gonna scare him.ฉันจะทำให้เขาตกใจกลัว.
Listen, I don't want to alarm anyone,ฟังนะ ฉันไม่ได้ต้องการให้ทึกคนตกใจกลัว
I thought it was you, and then I heard Charlotte and Declan, and I... panicked.ฉันคิดว่านั่นคือนาย ต่อมา ฉันได้ยินเสียงชาร์ล็อต และแดคแลน และฉัน... ตกใจกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกใจกลัว
Back to top