ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hysterical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hysterical*, -hysterical-

hysterical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hysterical (adj.) ตกใจกลัว Syn. frightened Ops. calm, serene
English-Thai: HOPE Dictionary
hysterical(ฮิสเทอ'ริคัล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดฮิสทีเรีย,ซึ่งมีอาการหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่อยู่,ขบขันมาก,ซึ่งทำให้อดหัวเราะไม่ได้., See also: hysterically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
hysterical(adj) เป็นโรคประสาท,เป็นโรคฮิสทีเรีย,ชอบตีโพยตีพาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Possible hysterical personality.บุคลิกภาพเป็นโรคฮิสทีเรีย
Albert is hysterical now. You know what he'll do if Katharine comes?อัลเบิร์เป็นโรคประสาทตอนนี้ คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เขาจะทำอย่างไรถ้าแคทธารีมา?
The hysterical shouting was in tongues... ..like at a Pentecostal Church.แม่ง-- ขนาดโมนาลิซ่ายังกระจุย
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ
Morgan said he sat behind you in the theater, and you were hysterical the whole time.มอร์แกนบอกว่าเขานั่งอยู่ข้างหลังเธอในโรงหนัง เธอก็สนุกตลอกเรื่องเลย
My girlfriend had a hysterical pregnancy, went nuts, cut her wrists while I was in the next room and had to be committed.แฟนผมเป็นโรคตั้งครรณ์ปลอม ตอนนี้บ้าไปแล้ว เธอกรีดข้อมือตอนที่ผมอยู่ห้องข้างๆ ต้องเป็นคนผิด
You're hysterical when you're hung over, Lois.เธญเธขเนˆเธฒเธšเธญเธเธ™เธฐเธงเนˆเธฒเน€เธกเธทเนˆเธญเธ„เธทเธ™เน€เธฃเธฒ...
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา
It's hysterical stuff.มันเป็นเรื่องเสพติดนะพวกนี้
I needed to see you; you were hysterical on the phone.ผมต้องพบคุณ เพราะว่าคุณดูวิตกมากเวลาเราคุยโทรศัพท์กัน
You're having what's called a hysterical pregnancy.คุณมีอาการ ...ภาวะตั้งครรภ์เทียม
You know, they get hysterical when they lose stuff.เธอก็รู้ว่า พวกผู้ชายมักจะชอบตีโพยตีพายเมื่อสิ่งของหาย

hysterical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇斯底里[xiē sī dǐ lǐ, ㄒㄧㄝ ㄙ ㄉㄧˇ ㄌㄧˇ, 歇斯底里] hysterical
狂乱[kuáng luàn, ㄎㄨㄤˊ ㄌㄨㄢˋ, 狂乱 / 狂亂] hysterical

hysterical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒステリー性格[ヒステリーせいかく, hisuteri-seikaku] (n) hysterical personality

hysterical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hysterisch; durchgedreht; aufgelöst {adj} | hysterischer | am hysterischstenhysterical | more hysterical | most hysterical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hysterical
Back to top