ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดารา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดารา*, -ดารา-

ดารา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดารา (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง
ดารา (n.) star Syn. ดาว, ดวงดาว
ดาราจอเงิน (n.) movie star See also: film star Syn. ดาราหนัง, ดาราภาพยนตร์
ดารานำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, นักแสดงนำ
ดารานำชาย (n.) leading actor Syn. ผู้แสดงนำชาย, นักแสดงนำชาย
ดาราบถ (n.) sky Syn. ท้องฟ้า
ดาราภาพยนตร์ (n.) film star See also: movie star Syn. ดาราหนัง, ดาราจอเงิน
ดาราศาสตร์ (n.) astronomy
ดาราหนัง (n.) film star See also: movie star Syn. ดาราภาพยนตร์, ดาราจอเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
astronomer(แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์
astronomical(แอสโทรนอม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับดาราศาสตร์,มหาศาล,ใหญ่มาก,มหึมา., Syn. astronomic,gigantic
astronomy(แอสทรอน'โนมี) n. ดาราศาสตร์
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
co-star(โค'สทาร์) n. ดาราประกอบ vi. (โค'สทาร์') เป็นดาราประกอบ
cosmology(คอซมอล'ละจี) n. จักรวาลวิทยา,สาขาวิชาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการกำเนิดของจักรวาล, See also: cosmologic adj. ดูcosmology cosmological adj. ดูcosmology cosmologist n. ดูcosmology
galileo(แกลลิลี'โอ) n. นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี
ptolemy(ทอล'ละมี) n. นักดาราศาสตร์ (โบราณของกรุงอเล็คซานเดรีย) (ค.ศ.129-151), See also: Ptolemaist n.
star(สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง
stardom(สทาร์'เดิม) n. โลกดารา,การเป็นดารา
starlet(สทาร์'ลิท) n. ดาราหน้าใหม่,ดาราหญิงหน้าใหม่
stellar(สเทล'ละ) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาวแจ่มจรัส,เป็นดารา,เป็นตัวเอก., Syn. celestial
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
astronomical(adj) เกี่ยวกับดาราศาสตร์
astronomy(n) ดาราศาสตร์
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
star(adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronomyดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astrophysicsดาราฟิสิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abel Catalogueบัญชีเอเบลล์ [ดาราศาสตร์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]
abundanceสัดส่วนธาตุ [ดาราศาสตร์]
achromatic lensเลนส์รงค์ [ดาราศาสตร์]
Astronomerนักดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astronomical instrumentsเครื่องมือทางดาราศาสตร์ [TU Subject Heading]
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
AUเอยู, สัญลักษณ์หน่วยวัดระยะทางเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ดู astronomical unit [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
film star (n.) ดารา See also: ดาว, ดาราหนัง, นักแสดง Syn. actor
galaxy (n.) ดาราจักร Syn. cosmic system, star cluster
Milky Way (n.) ดาราจักรทางช้างเผือก
matinee idol (n.) ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ
megastar (n.) ดาราดัง See also: ซุปเปอร์สตาร์
movie star (n.) ดาราภาพยนตร์ Syn. film star
costar (n.) ดาราร่วมแสดง
astronomy (n.) ดาราศาสตร์
active (adj.) ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)
all-star (adj.) ประกอบด้วยเหล่าดาราดัง See also: ประกอบด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียง
all-star (n.) หนึ่งในสมาชิกของทีมดาราดัง
astrochemist (n.) นักดาราศาสตร์ Syn. stargazer
astronomer (n.) นักดาราศาสตร์ Syn. stargazer, astrochemist
astronomical (adj.) เกี่ยวกับดาราศาสตร์ Syn. cosmological, uranographical
cosmological (adj.) เกี่ยวกับดาราศาสตร์ Syn. uranographical
darkness (n.) ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด (ทางดาราศาสตร์) Syn. shadow, umbra Ops. brightness
gnomon (n.) นาฬิกาแสงแดด (อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์โบราณใช้บอกเวลา)
groupie (n.) ผู้คลั่งไคล้ดารา (คำสแลง) See also: แฟนเพลง, กลุ่มผู้สนับสนุน, ผู้ติดตาม Syn. fan, follower
heartthrob (n.) ผู้ที่เป็นขวัญใจ โดยเฉพาะดารา นักร้อง
heliograph (n.) เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์) Syn. photoheliograph
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll have an upscale mixture of V.I.P.'s, celebs... and record industry insiders.เราจะมีพวกแขก วี.ไอ.พี, ดารา และคนในวงการเพลง
Then i'm dara singh.งั้นฉันก็เป็น ดารา สิงห์
About celebrities and the dumbing down of culture. so he's worriedคนดัง ดารา และก็เรื่องงี่เง่าของดาราน่ะ แดนเลยกังวลไง
But according to the, uh, "star," olivia's been spottedแต่ชั้นมีความเห็นเรื่อง \ ดารา เอ่อ ข่าวโอลิเวียน่ะ
The wealthy, celebrities, and retailers lost almost 30 Billion Won,ไม่ว่าจะเป็นคนรวย ดารา หรือผู้ขายปลีกต่างก็เสียหาย รวมๆแล้วกว่า 3 หมื่นล้านวอน
After I've been called a star instead of an idol, and only doing what others told me to do.เมื่อผมถูกเรียกว่า ดาราดัง แทนคำว่า ดารา และเพียงแค่ทำสิ่งที่คนอื่นบอกให้ผมทำ
You gotta be a model or actress or something, right?คุณเป็นนางแบบ ดารา หรือพิธีกร ใช่มั้ย
What singer is so clingy to a fan?อะไรนะ ดารา น่ะหรอ แล้วเค้าจะสามารถขอร้องแฟนคลับเค้าได้มั๊ยล่ะเนี่ย
I'm not just any Hallyu star.ฉันไม่ใช่ ดารา ทั่วๆ ไปล่้ะนะ
♪ Model, actress, oh, just go nameless ♪นางแบบ ดารา โอ้ว ไม่อยากจะบอก
So with six bestsellers, a reputation as the only one the men will open up to, world leaders, stars, disgraced politicians, who's the one that got away?เป็นเจ้าของผลงานหนังสือติดอันดับขายดีที่สุดจำนวนหกเล่ม คุณมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเพียงคนเดียว ที่ผู้ชายจะเปิดอกคุยด้วย มีทั้งผู้นำระดับโลก ดารา นักการเมืองผู้อื้อฉาว
Stars are dependent on them for their fame, And I feel I must be prepared.ดารา ต้องพึ่งพวกเขาเพื่อชื่อเสียง ฉันเลยต้องเตรียมพร้อม
He's a singer and actor from Earth, really famous guy.ดารา นักร้อง ดังมากบนดาวโลก
The star of the night, and... Where is she?ดาราของคืนนี้ และเอ้อ อยู่ไหนเอ่ย
The star of the night. Where is she?ดาราของคืนนี้ และเอ้อ อยู่ไหนเอ่ย
The rest of the cast can stay.ดาราคนอื่นที่เหลืออยู่
Here comes our favorite.ดาราคนโปรดมานั่นแล้ว
Real actors do TV and film, which means Hollywood is where it's at.ดาราจริงๆน่ะเค้าแสดงละครทีวีกัน ซึ่งหมายความว่าฮอลลีวู้ดคือที่ที่นักแสดงอยู่
IN EDINBURGH, SCOTLAND,ดาราจักรชนิดก้นหอยสวยงามเหมือน ทางช้างเผือกของเราถูกสร้างขึ้น
Pop stars are smarter than you think!ดาราฉลาดกว่าที่นายคิดนะ
Stars and their privacy, you know.ดาราชอบความเป็นส่วนตัว นายก็รู้
Korea's best cool guy, Kang Joon.ดาราชื่อดัง, Kang Joon น่ะ.
Superstar Mr. S who performed in the TV show "Man in the Dream"ดาราดัง Mr.S ที่แสดงในเรื่อง"Man in the Dream"
Big star Mr. S, living with a woman!ดาราดัง Mr.S อาศัยอยู่กับผู้หญิง
Actor Joon-young Kim came out to face the reporter who exposed him.ดาราดัง คิม จุง ยอง ป๊ะเข้ากับ นักข่าว บง พิล ชุง ที่แฉคลิ๊ปฉาวของเขา
Top Star Sung Min Woo?ดาราดัง ซอง มิน-อูน่ะนะคะ?
We've signed most of the popular stars.ดาราดังๆ ก็อยู่เอเจนซี่เราทั้งนั้น
The stars of Real Madrid are being eclipsed by North Londoners.ดาราดังๆ ในรีลมาดริด กำลังถูกบดบังรัศมีโดยนักเตะจากลอนดอน
Every great movie star has a walk.ดาราดังๆทุกคนต้องเดินให้ดูดี
Where's Beckham? Where's Ronaldo? Where's Raul?ดาราดังๆอย่างงเบคแฮม, โรนัลโด้, ราอูล, เกวินแฮริส หายไปจากเกมเลย
How could a top star like you be laughable?ดาราดังอย่างคุณจะ เป็นตัวตลกได้ยังไงกันเล่า?
A star's gotta protect his imageดาราที่ต้องปกป้องภาพพจน์ของเขา
Celebrities, athletes, entertainers, rappers.ดารานักกีฬา บันเทิงแร็ปเปอร์.
The two lead-stars can't slip out in the middle of this.ดารานำสองคนห้ามกลับออกไปก่อนนะ
Did you have sex with these guys or not?ดาราพวกนั้น นอนกับแม่รึเปล่าครับ
Those stars have been treating producers like dogs.ดาราพวกนี้ ทำกับโปรดิวเซอร์เหมือนกับหมา
Was a guest star. Thank you very much.ดารารับเชิญระดับไหน ขอบคุณ มากๆ
Astrobiologists since Carl Sagan have wondered if life might swim in Titan's hydrocarbon lakes.ดาราศาสตร์ชีววิทยาตั้งแต่ คาลเสเกน สงสัย ถ้าชีวิตอาจจะว่ายน้ำในทะเล สาบของไททันไฮโดรคาร์บอน
Arabic astronomy was so influential, that we still call most of the bright stars by their Arabic names.ดาราศาสตร์ภาษาอาหรับ เป็นผู้มีอิทธิพลเช่นนั้น ที่เรายังคงเรียกส่วน ใหญ่ของดาวสว่าง ชื่อภาษาอาหรับของพวกเขา
"astro" means "space."ดาราศาสตร์หมายถึงจักรวาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดารา
Back to top