ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับกลุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับกลุ่ม*, -จับกลุ่ม-

จับกลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับกลุ่ม (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster Syn. รวมกลุ่ม
จับกลุ่ม (v.) group See also: assemble, gather, collect Syn. รวมกลุ่ม Ops. แยกกลุ่ม, แตกกลุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
collect(คะเลคทฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เก็บ (เงิน,บัญชี,ค่าเช่า,ฯลฯ) ,คุมสติ,สำรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ให้ผู้รับจ่ายเงิน., Syn. obtain,receive,gather
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
congregate(คอง'กระเกท) vi.,vt. รวบรวม,ชุมนุม,จับกลุ่ม,ออกัน. adj. ซึ่งชุมนุมกัน,ซึ่งจับกลุ่มกัน., See also: congregative adj. ดูcongregate congregrativeness n. ดูcongregate congregator n. congregant n. ดูcongregate, Syn. g
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
shoal(โชล) n. หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน,คนจำนวนมาก,ฝูงปลา,สิ่งของจำนวนมาก adj. ตื้น. vi. กลายเป็นตื้น. vt. ทำให้ตื้น,เกยตื้นvi. จับกลุ่ม,อยู่กันเป็นฝูง
sit-in(ซิท'อิน) n. การจับกลุ่มนั่งประท้วง
swarm(สวอร์ม) n. ฝูงผึ้ง,ฝูง,กลุ่มใหญ่,จำนวนมากมาย. -v. (ผึ้ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ่,จับกลุ่ม,มีมากเกินไป,เต็มไปด้วย,ปีนป่าย,ปีนต้นไม้,ปีนเสา, See also: swarmer n., Syn. mass,throng,
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน
English-Thai: Nontri Dictionary
collect(vi,vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
congregate(vi) รวมกัน,ออกัน,ชุมนุมกัน,จับกลุ่มกัน
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
gather(vi,vt) รวม,เก็บ,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกัน,ชุมนุม
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
throng(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglutinateจับกลุ่ม [การแพทย์]
Clumpจับกลุ่ม,รวมเป็นกลุ่ม,เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Bacterial Agglutinationการทำให้แบคทีเรียจับกลุ่ม [การแพทย์]
Hemagglutination inhibition testsการทดสอบการยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
throng in (phrv.) จับกลุ่ม See also: รวมกัน Syn. crowd in
swarm over (phrv.) จับกลุ่มผ่าน (สถานที่) See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก Syn. swarm through
swarm through (phrv.) จับกลุ่มผ่าน (สถานที่) See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก Syn. swarm over
gathering (n.) การจับกลุ่ม See also: การรวบรวม, การรวมตัว, การผนวก Syn. company, collection, conference Ops. individual
roundup (n.) การจับกลุ่มกัน Syn. gathering, wrangling, assembly
wrangling (n.) การจับกลุ่มกัน Syn. gathering, assembly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why is everyone gathered here?ทำไมทุกคนมาจับกลุ่มกันอยู่ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Redstone Rocket went straight up.จับกลุ่มจรวดไปตรงขึ้น
Seen any Musketeers swanning about, trooper?การกระทำใด ๆ ที่จับกลุ่ม ทหารถือปืนคาบศิลา เกี่ยวกับทหารม้า? มานี่สิ.
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก
Perps still holed up?ยังจับกลุ่มอยู่รึเปล่า?
I'm on the corner of Venice and canal, and there's a whole lotta people out front.มุมถนนเวนิสตัดกับแคแนลที่มี คนจับกลุ่มอยู่ข้างหน้าเยอะๆ
So if we keep moving and stick together we should be fine.เราจะต้องเดินทางกันต่อ และจับกลุ่มกันเข้าไว้ ...เราอาจจะปลอดภัย
Group hug in the shower tonight!มาจับกลุ่มกอดกันอาบน้ำคืนนี้นะ
So... if it isn't the early morning gossip brigade.แล้วมันคือ... นี่มันไม่เช้าไปหน่อยเหรอ ที่จะจับกลุ่มซุบซิบกัน
Hanging around. Loitering. Sitting.พวกจับกลุ่มกันเกะกะชาวบ้าน
We believe this product has wide appeal to younger women in the upper income groups.เราเชื่อว่าสินค้านี้จะจับกลุ่มลูกค้า่ได้กว้าง ในคนหนุ่มสาวและกลุ่มผู้ใหญ่
And-and if it's possible, if we could all just, kind of, as group here- myself included, okay?และ ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเราทั้งหมดแค่ จับกลุ่มนี้ที่นี่- รวมฉันด้วย หรอ?
Don't move!หรือไม่ก็จับพวกเราก่อน แล้วค่อยไปจับกลุ่มอื่น
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง
Don't cluster, ladies. Vary the colors.อย่ามัวแต่จับกลุ่มคุยกันสาว ๆ แยกสีดอกไม้ด้วยซิ
No offence... wants to have a group hug and I'm supposed to be, like...ไม่ผิด... จับกลุ่มกันเอาไว้และ ฉันจะนึกซะว่าเป็นเหมือน...
# Of telling tales # #And biting nails are gone ## จับกลุ่มนินทา และกัดเล็บ ผ่านไปแล้ว #
We've got 5 heartbeats grouped in the northwest corner.เราเจอเป้าหมายสำคัญ 5 คน จับกลุ่มอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือ
We're like hippies at a love-in.เหมือนพวกฮิปปี้จับกลุ่มนั่งสมาธิเลย
Other than waiting out the exponential growth period of the virulent organisms trooping through my microvilli into my circulatory system, hunky-dory.ของสิ่งมีชีวิตเชื้อโรคติดต่อ จับกลุ่มย่องไปตามเซลล์ในร่างกายฉันละก็
Until they swarm, and then they're more like killer bees.จนกระทั่งจับกลุ่มกันเป็นนักฆ่า
Holden always makes me laugh.การจับกลุ่มกันมักจะทำให้ฉันหัวเราะได้
I just had a gathering nearby. .äéä ìé îôâù á÷øáú î÷åíฉันแค่จับกลุ่มกันแถวๆ นี้
HAS BEEN UP TO SCRATCH? WELL, I BELIEVE WE HAVE APPREHENDED THE RESPONSIBLE PARTYฉันเชื่อว่าเราได้จับกลุ่มบุคคลก่อการร้ายได้หมด
Well, Dickerson puts together a team of recent geniuses?ดิกเคอร์สันจับกลุ่มนักเรียนฉลาด
That's nest behavior.นั่นเป็นพฤติกรรมการจับกลุ่ม
When vampires live together for a long time and feed off of each other's blood, they form a nest and become sadistic and crazy.เมื่อแวมไพร์อยู่ด้วยกัน มาเป็นเวลานาน และดื่มเลือดพวกเดียวกันเอง จะก่อตัวเป็นการจับกลุ่มขึ้น
Have you ever been in a nest?คุณเคยจับกลุ่มบ้างไหม
Pam says you are in a nest and it is making you crazy.แพมบอกว่าคุณจับกลุ่ม และมันทำให้คุณบ้า
Pam says you are in a nest and it is making you crazy.แพมบอกว่าคุณจับกลุ่ม และมันทำให้คุณเสียสติ
I just busted them huddled in the garage, watching the old black and white TV with the cracked screen.ฉันเพิ่งไล่พวกเขาที่จับกลุ่มกันในโรงรถ ดูทีวีขาวดำที่จอมันแตกแล้ว
Uh... "Bert, a one-man band, plays to a small gatheringอ่า... เบิร์ท นักดนตรีคนหนึ่ง เล่นอยู่ตรงที่มีการจับกลุ่ม
Let them crowd around behind your eyes.ปล่อยให้จับกลุ่มกัน หลังตาคุณ
The last time we'll ever be together in the band room.ครั้งสุดท้ายที่เราได้จับกลุ่ม คุยกันที่ห้องดนตรี
We need 'em for the Redstone test.เราจำเป็นต้อง 'emสำหรับการ ทดสอบการจับกลุ่ม
Mr. Harrison wants you to confirm launch and landing for the Redstone Rocket test.นายแฮร์ริสันต้องการให้คุณเพื่อ ยืนยันการเปิดตัว และเชื่อมโยงไปถึงสำหรับการ ทดสอบจรวดจับกลุ่ม
How did you know the Redstone couldn't support orbital flight?คุณไม่ทราบวิธีการจับกลุ่มจะไม่ สนับสนุนโคจรเที่ยวบิน ? !
Well, it's no secret why the Redstone test keep failing its flight for sub-orbital flight, but it can't handle the weight of the capsule and push it into space.ก็ก็เป็นความลับของฉันทำไมการ ทดสอบจับกลุ่มให้ล้มเหลว สำหรับเที่ยวบินย่อยโคจร แต่ก็ สามารถจัดการน้ำหนักของแคปซูล และผลักดันมันเข้ามาในพื้นที่
Another suborbital flight with a Redstone.อีกเที่ยวบินด้านล่างวงโคจรกับ จับกลุ่ม
These are the latest Redstone numbers and current capsule data.เหล่านี้เป็นตัวเลขที่จับกลุ่มล่าสุด และข้อมูลแคปซูลปัจจุบัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับกลุ่ม
Back to top