ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จันทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จันทร์*, -จันทร์-

จันทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันทร์ (n.) Monday See also: following Sunday Syn. วันจันทร์
จันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน * เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
demilune(เดม'มิลูน) n. ดวงจันทร์ครึ่งวงกลม.
diana(ไดแอน'นะ) n. เทพธิดาแห่งพระจันทร์
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
monday(มัน'เด) n. วันจันทร์
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
moonlit(มูน'ลิท) adj. ซึ่งสว่างไปด้วยแสงจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
semilunar(เซมมิลู'นะ) adj. ครึ่งรูปพระจันทร์,เสี้ยวพระจันทร์
sublunary(ซับ'ลูนะรี) adj. ใต้ดวงจันทร์,อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์,เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกมนุษย์,โลกีย์ทางโลก., Syn. sublunar
umbra(อัม'บระ) n. ร่มเงา,เงา,เงามืด,จุดบอดของดวงอาทิตย์,เงาดวงจันทร์,เงาโลก,ภูติผีปีศาจ, See also: umbral adj. ,pl. umbrae, Syn. shade
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish
waxแวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง,สารที่คล้ายขี้ผึ้ง,ขี้หู,แผ่นเสียง,ครั่ง,ยางเหนียว,อารมณ์โกรธ vt. ทาด้วยขี้ผึ้ง vi. เพิ่ม,เสริม, (ดวงจันทร์) เพิ่มความสว่างขึ้น adj. ทำด้วยหรือเกี่ยวกับหรือคล้ายขี้ผึ้ง, See also: waxer n. waxlike adj. คำที่มีความหมายเหมือน
whitmonday(วิท'มัน'ดี) n. วันจันทร์หลังวันWhitsunday
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)
English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
lunar(adj) เกี่ยวกับพระจันทร์,ทางจันทรคติ
Monday(n) วันจันทร์
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
moonbeam(n) แสงจันทร์
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
moonlit(adj) สว่างด้วยแสงจันทร์
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amphitheatreทวิอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lunate; crescent-shaped; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luneโค้งจันทร์เสี้ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
moonstone๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948 [TU Subject Heading]
Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amphitheater (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheatre
amphitheatre (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheater
annular eclipse (n.) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
be out (phrv.) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ) See also: โผล่ออกมา
be up (phrv.) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
bleachers (n.) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
break through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น Syn. come through
come through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
crescent (adj.) ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
crescent (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon
crescent moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. waxing moon, waning moon
ephemeris (n.) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
grandstand (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมกีฬาในสนาม Syn. coliseum, stadium, stand
half-moon (n.) พระจันทร์ครึ่งดวง See also: พระจันทร์ครึ่งวง
honeymoon (n.) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: การไปฮันนีมูน
honeymoon (vi.) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: ไปฮันนีมูน
interlunar (adj.) เกี่ยวกับช่วงเวลาในแต่ละเดือนที่มองไม่เห็นดวงจันทร์
lunar (n.) การสังเกตพระจันทร์เพื่อการเดินเรือ
lunar (adj.) เกี่ยวกับพระจันทร์ Ops. solar
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's Monday todayวันนี้คือวันจันทร์
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
I can have it done by Mondayฉันสามารถทำมันเสร็จได้ภายในวันจันทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก
I don't know, mon frere, she's maybe...ผมไม่ทราบว่า จันทร์ Frere เธออาจจะ ...
Mike watches his son.จันทร์ พุธ ศุกร์ ไมค์เป็นคนดูแลลูก
I think I'll make it to Monday.จันทร์นี้คงจะลงมือทำ
Oh, so what do you got cooking this weekend, huh?จันทร์มันช้าไปเพราะว่า... โอ้ แล้วคุณจะทำ อาหารอะไรในสุดสัปดาห์นี้ หือ?
These runes were written on a Midsummer's Eve by the light of a crescent moon nearly 200 years ago.จันทร์รูปทรงนั้นจะปรากฏในคืนนี้ จงไปยืนข้างก้อนหินสีเทา เวลานกทรัชร้อง...
The moon's too bright for snow.จันทร์สว่างเมฆใสแบบนี้\ จะไปมีหิมะตกได้ไงกัน?
The blood will be Monday morning the sun dim.จันทร์สีเลือดจะบดบังดวงอาทิตย์พรุ่งนี้
Next Monday will be my last class.จันทร์หน้า อาจเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายของฉัน
The full moon will be upon us.จันทร์เต็มดวงกำลังใกล้เข้ามา
Next full moon. Tomorrow night.จันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป คืนพรุ่งนี้
Next full moon, he'll be sayin' goodbye to what little piece of man's left in him.จันทร์เต็มดวงครั้งหน้าเขาจะบอกลา\ เศษเสี้ยวของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ในตัวเขา
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
"The moon affects her as it does a woman, " he thought.ดวงจันทร์มีผลต่อเธอ เช่นเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา คิดว่า
"Maybe he will come up with the moon.บางทีเขาอาจจะเกิดขึ้นกับดวง จันทร์
Imagine how it would be if, every day, a man had to try to kill the moon.นึกว่ามันจะถ้าทุกวัน ชายคนหนึ่งที่มีการพยายามที่ จะฆ่าดวงจันทร์
The moon had been up for a long time, but he slept on.ดวงจันทร์ได้รับการขึ้นเป็น เวลานาน แต่เขานอนอยู่บน
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
Passing this way with hot foot to the temple.ผ่านวิธีนี้เท้าร้อน หลายดวงจันทร์ที่วัด
Then the insurance will not call on a Monday for his hoggins.โทรในวันจันทร์สำหรับกามกิจ ของเขา
I couldn't possibly fit him in until Monday, sir. I'm booked solid.วันจันทร์ถึงจะมีคิวให้ ผมไม่ว่างเลย
Monday to Thursday, 8:40, 1: 15, 5:45 and 6:00 p.m.วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 8.4013.1517.45 เเละ 18.00 น.
They said he'd be back by Monday, and they don't know anything about her there.จะกลับมาวันจันทร์, และ พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเธอที่นั่น.
Hell, we buried him on Monday and look what they did to him.นรกชัดๆ เราเพิ่งจะฝังเขาไปเมื่อวันจันทร์ แล้วดูที่มันทำกับเขาสิ
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี
The small one on the moon, we encountered exactly the same proportions.หนึ่งเล็ก ๆ บนดวงจันทร์ที่เรา พบ ว่าสัดส่วนเดียว
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
Is that when the red moon comes out once every month?หมายถึงพระจันทร์สีแดง ที่ปรากฏทุกเดือนน่ะเหรอ?
Tonight it seems that even the moon is jealous of me.ดูเหมือนคืนนี้ แม้แต่พระจันทร์ ก็ยังอิจฉาข้านะ
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน
A crystal moonภายใต้แสงจันทร์แจ่มกระจ่าง
A crystal moonผลึกคริสตัลแห่งดวงจันทร์
Verno, nobody believes that crap about moons and goochers.เวอร์โน ไม่มีใครเชื่อเรื่องบ้าๆ เกี่ยวกับดวงจันทร์และ ดวงซวย นั่นหรอก
Monday and Tuesday don't smell at all ...because Cream of Wheat is instant.วันจันทร์กับอังคารไม่มีกลิ่นเลย เพราะครีมข้าวสาลีเป็นแบบสำเร็จรูป
I thought maybe we'd grab a hot dog, go for a walk, look at the moon.ผมว่า บางทีเราน่าจะ แบบว่าเดินเล่นไปพลาง กินฮ็อทด็อกไปพลางท่ามกลางแสงจันทร์ดีไหม?
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี

จันทร์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จันทร์
Back to top