ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งานเลี้ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งานเลี้ยง*, -งานเลี้ยง-

งานเลี้ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งานเลี้ยง (n.) banquet See also: feast, dinner, dinner party Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์
งานเลี้ยงค็อกเทล (n.) cocktail party
งานเลี้ยงต้อนรับ (n.) welcoming party See also: banquet, feast Syn. งานต้อนรับ
งานเลี้ยงรับรอง (n.) welcoming party Syn. งานเลี้ยงต้อนรับ Ops. งานเลี้ยงส่ง
งานเลี้ยงส่ง (n.) send-off party See also: farewell banquet Syn. งานเลี้ยงอำลา
งานเลี้ยงสังสรรค์ (n.) party See also: reception, social gathering, get-together, function Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์
งานเลี้ยงอำลา (n.) farewell banquet See also: send-off party Syn. งานเลี้ยงส่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
bridal(ไบร'เดิล) adj. เกี่ยวกับเจ้าสาว,ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งงาน n. การแต่งงาน,งานเลี้ยงแต่งงาน
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
fete(เฟท) {feted,feting,fetes} n. การเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันหรืองานเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงเฉลิมฉลอง,การรื่นเริง. vt. เลี้ยงฉลองต้อนรับ,เลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง,การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง,งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน
party poopern. ผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง
ranch(แรนชฺ) n. ฟาร์มปศุสัตว์,ทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์,บุคคลที่ทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ vi. ทำฟาร์มปศุสัตว์,ทำงานเลี้ยงปศุสัตว์
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast
roast(โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ, Syn. ridicule
tea(ที) n. ใบชา,ต้นชา ,เครื่องดื่มใส่ชา,งานเลี้ยงน้ำชา,กัญชา,-Phr. (one's cup of tea เหมาะสม สมควร)
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
toastmaster(โทส'มาสเทอะ) n. ผู้ประกาศการดื่มอวยพร,เจ้าภาพงานเลี้ยง
toastmistress(โทส'มิสเทรส) n. หญิงผู้ประกาศการดื่มอวยพร,หญิงผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
wine(ไวน์) n. เหล้าองุ่น,น้ำองุ่น,สีแดงเข้มของเหล้าองุ่นแดง,สิ่งที่ทำให้เมา,งานเลี้ยงเหล้าหลังอาหาร, -Phr. (new wine in old bottles เหล้าใหม่ในขวดเก่า สิ่งใหม่ในรูปแบบเก่า), See also: winish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sit-down dinnerงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มีการจัดแผนผังที่นั่ง [การทูต]
Vin d' honneurงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
banquet (n.) งานเลี้ยง See also: งานรื่นเริง Syn. party, gala
beanfeast (n.) งานเลี้ยง See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้ Syn. bash
Knees-up (sl.) งานเลี้ยง
party (n.) งานเลี้ยง See also: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้ Syn. bash, beanfeast
bacchanal (n.) งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส See also: เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์ Syn. carnival, celebration
hopfest (sl.) งานเลี้ยงที่มีการดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
kick party (sl.) งานเลี้ยงที่มีการเสพยาเสพติด
shower (n.) งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก) See also: งานเลี้ยงส่ง
fry (n.) งานเลี้ยงที่มีอาหารประเภททอด
roast (n.) งานเลี้ยงที่มีอาหารย่าง
levee (n.) งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติ See also: งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต
soiree (n.) งานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็น (โดยเฉพาะที่บ้านของคนใดคนหนึ่ง)
blowout (n.) งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่ Syn. party
luncheon (n.) งานเลี้ยงอาหารกลางวัน
dinner (n.) งานเลี้ยงอาหารค่ำ See also: อาหารมื้อที่จัดเป็นเกียรติแก่บุคคลเนื่องในโอกาสสำคัญ Syn. affair, banquet, festivity, gala
banquet (vi.) ร่วมงานเลี้ยง
banqueting (adj.) เกี่ยวกับงานเลี้ยง
canape (n.) ขนมปังเล็กๆ หรือขนมปังกรอบที่มีชีส เนื้อหรือเนื้อปลาอยู่ข้างบน (ใช้เสิร์ฟในงานเลี้ยง)
party (vi.) จัดงานเลี้ยง See also: มีงานเลี้ยง, จัดงานสังสรรค์
throw (vt.) เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
I'll see you at the feastแล้วเจอกันที่งานเลี้ยงนะ
See you at the feast laterเจอกันทีหลังที่งานเลี้ยงนะ
We're supposed to be at the feast by now!พวกเราควรไปถึงที่งานเลี้ยงแล้วตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait a second. My social events calendar is missing.เดี๊ยวก่อน ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง และ ปฏิทิน ของฉันหายค่ะ
Social events...ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง ...
Well just be back in time for brunch, okay?งั้น กลับมาให้ทัน งานเลี้ยง ตกลงนะ?
Doesn't chuck know a party isn't a party until someone crashes?ชัค ไม่รู้หรอว่า งานเลี้ยง ไม่ใช่ งานเลี้ยง \ จนกว่าจะมีคน ปรากฎตัว
See, that party wasn't so bad.เห็นมั๊ย งานเลี้ยง ไม่ได้เลวร้ายซักเท่าไหร่
See the lights, see the party, the ball gowns I see you make your way through the crowdthe ball gowns มองไปยังแสงไฟ งานเลี้ยง แล้วลูกโป่งที่พองโต I see you make your way through the crowd ภาพที่คุณฝ่าฝูงชนออกมา
I have family coming in from Sudan-- my father's birthday.-โอ้! งานเลี้ยง ใช่แล้ว
Yeah, Paige and I were supposed to go to the French Consulate dinner.ใช่ เพจกับฉันต้องไป งานเลี้ยง ของสถานกงศุลฝรังเศส แล้วเกิดอะไรขึ้น
The parties, the schmoozing, the travel...งานเลี้ยง การพูดคุย การไปเที่ยว
It's a surprise party, and the surprise is on you.งานเลี้ยง เซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ ให้นายไง
Your party's just getting started, babe!งานเลี้ยง เพิ่งจะเริ่ม เด็กน้อย
Get-togethers and there'd be, you know, a hundred people in the living room.งานเลี้ยง และอาจมี รู้มั้ย คนเป็นร้อย อยู่ในห้องนั่งเล่น
A charity dinner. I...งานเลี้ยงการกุศลหรือคะ ฉัน...
Party for the guy they rescued off that island.งานเลี้ยงของคนที่ถูกช่วยมาจากเกาะนั่น...
Your banquet is over.งานเลี้ยงของคุณเลิกราแล้ว
Its a party with high-class people ready to get marriedงานเลี้ยงของพวกคนชั้นสูงที่พร้อมจะแต่งงาน
Tonight's fundraiser needs to be canceled.งานเลี้ยงขอทุนคืนนี้ จำเป็นต้องยกเลิก
Chattering continues ) jack!งานเลี้ยงครบรอบ 75 ปีนิตยสารไทม์ - แจ๊ค
There should be personalized party favors...งานเลี้ยงควรมีสีสันพิเศษเฉพาะตัว
All of life will be a never-ending feast of happiness!งานเลี้ยงความสุขของทุกคนจะไม่มีวันจบ
You know the drill.งานเลี้ยงจบการศึกษา หมวก เสื้อคลุม เธอก็รู้ดีนี่
Feast over yet, is it?งานเลี้ยงจบแล้วหรือ?
The ball has been brought forward to tomorrow night.งานเลี้ยงจะมีคืนพรุ่งนี้
The wine table will be brought in shortlyงานเลี้ยงจะเริ่มอีกสักครู่แล้วนะเพคะ
The feast is about to begin.งานเลี้ยงจะเริ่มแล้ว
My engagement party is today at Karl's house.งานเลี้ยงฉลองการหมั้นจะมีขึ้นวันนี้ ที่บ้านของคาร์ล
The stage to set off today's party starts now! Let's go! Okay...งานเลี้ยงฉลองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ไปกันเถอะ ตอนนี้..
The church celebrates with all of Monaco's favorite foods.งานเลี้ยงฉลองตามแบบสไตล์โมนาโค
The whole celebration's my treat!งานเลี้ยงฉลองทั้งหมดนี่ฉันเลี้ยงเอง
The party needs to be perfect, so blood orange Martinisงานเลี้ยงต้องดูเพอร์เฟค ดังนั้นใช้บลัดออเรนจ์มาตินี่ส์
To chill out.งานเลี้ยงตอนนี้โคตรจะแย่โดยแท้เลย
But, what kind of people will go to the party?งานเลี้ยงต้อนรับ คุณโทโด พวกเขาชวนฉันไป เยี่ยมไปเลย
The parties that you threw at the White House, nobody had ever seen anything like that.งานเลี้ยงที่คุณจัดที่ทำเนียบขาว พิเศษมาก ๆ
The upcoming ball, for instance... can you tell me what it's for?งานเลี้ยงที่จะจัดขึ้นนั้นสำหรับกรณีใด ลูกจะบอกแม่ได้มั้ย
A no-host bar is punishment enough,งานเลี้ยงที่ต้องซื้อเครื่องดื่มเองก็แย่พอแล้ว
The ones that I read about in all the papers?งานเลี้ยงที่ผมอ่านเจอในหนังสือพิมพ์
A party at the German embassy could make one night feel like a thousand years.งานเลี้ยงที่สถานฑูตเยอรมัน อาจทำให้รู้สึกว่าคืนนึงยาวนานเหมือนพันปี
The dinner where they're serving troll?งานเลี้ยงที่เสิร์ฟโทรลล์เป็นอาหาร
A dinner to which you are all invited.งานเลี้ยงที่แกทั้งหมดได้รับเชิญ
What kind of party starts at 11:00?งานเลี้ยงที่ไหน เริ่มห้าทุ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งานเลี้ยง
Back to top