ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งานหนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งานหนัก*, -งานหนัก-

งานหนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งานหนัก (n.) hard work See also: heavy work Ops. งานเบา
English-Thai: HOPE Dictionary
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
labourer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
sweathy(สเวท'ที) adj. เหงื่อชุ่ม,มีเหงื่อมาก,ขับเหงื่อ,ทำให้เหงื่อออก,ทำงานหนัก,ยากลำบาก., See also: sweatily adv. sweatiness n.
task(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ), Syn. job,work,burden
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
tug(ทัก) vt.,vi.,n. (การ) ดึง,ลาก,ออกแรงดึงหรือลาก,ใช้เรือลาก,โยง,พ่วง,ทำงานหนัก,ชักชวน,เรือลาก,สิ่งที่ใช้ดึงหรือลาก (เช่นเชือก) ,ส่วนค้ำ,ส่วนจุน,การชักชวน., See also: tugger n., Syn. drag,tow,haul
workaholic(-คะฮอลลิค) n. คนที่คลั่งทำงาน,คนที่ทำงานหนักมาก, See also: workaholism,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
fag(n) งานหนัก,ขี้ข้า,เด็กรับใช้,บุหรี่
task(n) งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hard labourโทษให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penal servitudeโทษทางอาญาให้ทำงานหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ball-breaker (sl.) งานหนัก See also: งานเหนื่อยยาก Syn. ball-buster
ball-buster (sl.) งานหนัก See also: งานเหนื่อยยาก Syn. ball-breaker
chores (n.) งานหนัก See also: งานน่าเบื่อ Syn. housework, toil, sweat
drudgery (n.) งานหนัก See also: งานน่าเบื่อ Syn. housework, chores, toil, sweat
elbow-grease (idm.) งานหนัก See also: งานที่ต้องใช้แรง
task (n.) งานหนัก See also: งานที่ยาก, ภารกิจ, งานที่สำคัญ Syn. job, duty
travail (n.) งานหนัก See also: ความลำบาก
servitude (n.) งานหนักของนักโทษเพื่อเป็นการทำโทษ
apply (vt.) ทำงานหนัก Syn. devote, dedicate
apply to (phrv.) ทำให้ทำงานหนัก See also: ทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากกับ
bang away (phrv.) ทำงานหนักตลอด (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำทั้งวัน
buckle down (phrv.) เริ่มทำงานหนัก Syn. buckle to
dig into (phrv.) ทำงานหนัก
do proud (phrv.) ทำงานหนักเพื่อ See also: ทำให้...ภูมิใจ
drive away at (phrv.) ทำงานหนัก
drudge (n.) คนที่ทำงานหนัก See also: คนทำงานน่าเบื่อ, คนทำงานใช้แรงงาน Syn. farmer, farmhand
drudge (vi.) ทำงานหนัก See also: ทำงานน่าเบื่อ Syn. toil, labor, grub
eager beaver (idm.) คนทำงานหนัก
fag away (phrv.) ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ)
galleys (n.) การจำคุกและให้ทำงานหนัก Syn. hard labor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
It's a good idea not to work too muchเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
This year I'm going to work really hardปีนี้ฉันจะทำงานหนักจริงๆ
It took a long time, and a lot of workมันใช้เวลานานและทำงานหนัก
We worked hard to create a solutionพวกเราทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหา
So I work real hard each and every dayดังนั้นฉันจึงทำงานหนักจริงๆ ในแต่ละวันและทุกๆ วัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
It's a lot of work, exhausting and completely worth it.งานหนัก เหนื่อย แต่คุ้มค่าเหนื่อยมากๆ
That much work can wear on a man.งานหนักทำให้คนเราแย่ลงได้
Hard, treacherous work.งานหนักมาก, งานที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะ
A hard worker, can't get a job.คนที่ทำงานหนักได้ ถึงจะมีงานทำ
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ
Don't be foolish. He knows you do housework.อย่าโง่เลย เขารู้ว่าเธอทำงานหนัก
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก
Never surrender.ไม่มีวันยอมแพ้ ทำงานหนัก.
Excuse me, honey besides, I'm late for work.ขอตัวละ อีกอย่าง ผมสายแล้ว มีงานหนัก ๆ ต้องทำ
Don't put that much pressure on it.อยาให้เครื่องทํางานหนักมากนัก
No! We've worked too hard!ไม่ได้ เราทำงานหนักมาก
Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun we will not represent India.ถ้าเรายังไม่ได้ยืนในทุ่ง กับคนนับล้านที่ทำงานหนัก ใต้แสงแดดที่ร้อนระอุ... เราก็ไม่ใช่ตัวแทนของอินเดีย
Sounds like hard work to me.เหมือนมันจะเป็นงานหนักมากเลย
My men already overworked.ผู้ชายของฉันทำงานหนักเกินไปแล้ว
We're all overworked, but we need your help.เราทุกคนทำงานหนักเกินไป แต่เราต้องการความช่วยเหลือของคุณ
Have you always lived alone? - No.คุณก็ทํางานหนักพอ ๆกับเขา
Of the charges of rape and unpremeditated murder PFC Diaz is found guilty sentenced to eight years' hard labor.ด้วยข้อหา ร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม พลทหารแอนโตนิโอ ดิแอช มีความผิด ให้จำคุก 8 ปี และทำงานหนัก
Of the charge of rape, PFC Hatcher is found guilty and sentenced to 15 years' hard labor.พลทหารเฮอร์เบิร์ต แฮทเชอร์ มีความผิด ต้องโทษจำคุก 15 ปีและทำงานหนัก
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก
Of the charge of unpremeditated murder Sergeant E5 Meserve is found guilty sentenced to 10 years' hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม จ่าสิบเอกโทนี่ มีเซิร์ฟมีความผิด ต้องโทษจำคุก 10 ปีและทำงานหนัก
I worked hard to get out of my imperfect past.ผมทำงานหนัก เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด.
You didn't pay. The waiter knows me. I got an account here.คุณต้องทำงานหนักแน่ๆเลยคุณร้อยโท
You see, Sanka, the driver has to work harder than anyone.ฟังนะ ซางก้า คนขับจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ
24 hours a day they labored.ทำงานหนักตลอด 24ชั่วโมง
Local resources have been strained to the breaking point.โรงพยาบาลท้องถิ่นต้องทำงานหนัก
She works hard for the moneyเธอทำงานหนักเพื่อเงิน
The team at the VLA has worked around the clock and the hard work has finally paid off.ทีมงานที่ วีเอลแอ ได้ทำงานตลอดเวลา และการทำงานหนักได้ จ่ายออกไปในที่สุด
It's funny.มันตลกดีนะ ที่คุณทำงานหนักมากมาย ที่คุณ ทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อที่พยายามจะไปจากที่นี้
Busted his ass so I could have an education.โอเค เขาต้องทำงานหนักชั้นถึงได้เรียนไง
Decent hard-working Americans like my dad... are getting rubbed out by social parasites.คนอเมริกันดีๆ ทำงานหนัก อย่างพ่อฉัน... กำลังถูกเบียดเบียน จากกาฝากของสังคม
It's about decent, hard-working Americans... falling through the cracks and getting the shaft... because their government cares more about the rights... of a bunch of people who aren't even citizens.มันเกี่ยวข้องกับเกียรติยศ / คนอเมริกัน ที่ต้องทำงานหนัก เราต้องล้มเจ็บ / และยังถูกถากถาง... เพราะรัฐบาลของเรา / มัวแต่สนใจเรื่องสิทธิ...
She's shattered... we had a lousy day.วันนี้เธอคงเหนื่อยมาก งานหนักจริงๆ
He's worked hard for it.เขาทำงานหนักเพื่อให้ได้มันเลย
He's working his fingers to the bone.ใช่ เขาคงทำงานหนักมากเลย
Lois, I work hard all week to provide for this family.ลูอิส ฉันทำงานหนักทั้งสัปดาห์ ทำมาหาเลี้ยงครอบครัว
It'll be hard work, but it will give you a chanceมันเป็นงานหนัก แต่มันทำให้เจ้ามีโอกาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งานหนัก
Back to top