ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

housework

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *housework*, -housework-

housework ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
housework (n.) งานบ้าน See also: การทำงานบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
houseworkn. งานบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
housework(n) การสร้างบ้าน,งานบ้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเรือน (n.) housework Syn. การบ้านการเรือน
งานบ้าน (n.) housework See also: housekeeping, household chores
ทำงานบ้าน (v.) do housework See also: do household chores
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you help me finish the housework?คุณจะช่วยฉันทำงานบ้านนี้ให้เสร็จได้ไหม?
Are you good at housework?เธอทำงานบ้านเก่งไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And besides, if you had noticed, there was quite a bit of housework for you to do.คุณสังเกตรึเปล่าว่า คุณยังมีงานบ้านที่ต้องทำ
Women doing housework in lingerie, no nudity, no sex.แค่ผู้หญิงทำงานบ้านในชุดชั้นใน ไม่โป็ ไม่มีเซ็กซ์
Women doing housework in lingerie.ผู้หญิงทำงานบ้านในชุดชั้นใน
She said that she does all the housework at home.เธอว่าถ้าเป็นงานบ้านแล้วเธอทำได้หมด
I did housework during the day and went to school at night.ฉันทำงานบ้านในตอนกลางวัน และไปเรียนในตอนกลางคืน
"Abel would help his mommy do the housework on weekends."อาเบลจะช่วยให้แม่ของเขา ทำงานบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์
Housework and chores.ฉันเป็นแม่บ้าน งานน่าเบื่อน่ะ
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน
Don't be foolish. He knows you do housework.อย่าโง่เลย เขารู้ว่าเธอทำงานหนัก
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
You can no longer devote yourself entirely to children and housework.จดจ่ออยู่กับเด็กๆ และงานบ้านอีก
Yes. That's why I'm so bad at housework.ใช่ เพราะงั้นฉันถึงแย่เรื่องงานบ้าน

housework ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家事[jiā shì, ㄐㄧㄚ ㄕˋ, 家事] housework
家务[jiā wù, ㄐㄧㄚ ˋ, 家务 / 家務] household duties; housework

housework ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書生[しょせい, shosei] (n) (1) student who performs housework in exchange for meals and-or lodging; (2) houseboy
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P)

housework ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบ้าน[n.] (kānbān) EN: homework ; housework FR: devoir [m] ; devoirs [mpl] ; devoirs scolaires [mpl]
การบ้านการเรือน[n.] (kānbānkānre) EN: housework FR:
การเรือน[n.] (kānreūoen) EN: housework ; housekeeping FR: ménage [m]
งานบ้าน[n. exp.] (ngān bān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; travaux domestiques [mpl] ; corvées domestiques [fpl] (fig.) ; corvées ménagères [fpl] (fig.)
ทำงานบ้าน[v. exp.] (tham ngān b) EN: do housework ; do household chores FR: accomplir les tâches ménagères

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า housework
Back to top