ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่แข่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่แข่ง*, -คู่แข่ง-

คู่แข่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่แข่ง (n.) competitor See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน
คู่แข่งขัน (n.) competitor See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
corrival(คะไร'วัล) n.,adj. คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
walkover(วอค'โอเวอะ) n. ชัยชนะที่ได้มาโดยง่ายดายหรือไม่มีคู่แข่ง, Syn. walkaway
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windows ntวินโดว์เอ็นทีย่อมาจาก windows new technology เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
English-Thai: Nontri Dictionary
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pluralityคะแนนเสียงที่เหนือกว่า (คู่แข่งขัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Predatory pricingการกำหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
challenger (n.) คู่แข่ง Syn. competitor, competition, rival
competitior (n.) คู่แข่ง See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ Syn. contestant
competitor (n.) คู่แข่ง
rival (n.) คู่แข่ง See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ Syn. competitior, contestant
centre court (n.) สนามเทนนิสหลักในการแข่งขันวิมเบิลดัน (ซึ่งมักจะใช้เป็นสนามแข่งสำหรับคู่แข่งขันที่สำคัญ)
competing (adj.) ที่เป็นคู่แข่งกัน See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน Syn. opposing
gain on (phrv.) คืบหน้ากว่าคู่แข่ง (ทางธุรกิจ) See also: มีภาษีดีกว่าคู่แข่ง Syn. gain upon
gain upon (phrv.) คืบหน้ากว่าคู่แข่ง (ทางธุรกิจ) See also: มีภาษีดีกว่าคู่แข่ง Syn. gain on
rival (adj.) ที่เป็นคู่แข่งกัน See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน Syn. competing, opposing
rough (vt.) ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)
seed (vt.) จัดคู่แข่งขัน (ทางกีฬา) See also: จัดการแข่งขัน, จัดวิธีแข่งขัน, จัดอันดับผู้เข้าแข่งขัน Syn. class, sort
spoiler (n.) ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้
tight (adj.) ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน
undersell (vt.) ขายตัดราคาคู่แข่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A competitor moves in on your business, is that what you would do?คู่แข่งก้าวเข้ามาในกิจการของคุณ นี่เป็นสิ่งที่คุณจะทำใช่ไหม?
She's having a party at a club tonight to celebrate mid-terms.คู่แข่งของคาร์ลอส นั่นก็คือคนที่วินเซนต์ยิงที่เรือนจำไง
Your rivals tried to steal it and put out a clone.คู่แข่งของคุณพยายามจะขโมยมัน และเอาไปลอกเลียนแบบ
Division's archrivals, Gogol, tried to recruit me.คู่แข่งของดิวีชั่นชื่อโกกอล
Her competitive streak. You ready?คู่แข่งของเธอนะแพ้ราบคราบมาแล้วหลายคน เซบาสเตียนเธอพร้อมหรือยังละ ?
A new competitor has joined the search.คู่แข่งคนใหม่ ได้เข้าร่วมการค้นหาแล้ว
His championship rival, James Hunt, is a long way up the road.คู่แข่งชิงแชมป์เจมส์ล่า เป็นทางยาวขึ้นถนน
My competition.คู่แข่งทั้งหลาย -เฮ้ Ryan ไงบ้างพวก?
Very powerful competitor of mine.คู่แข่งที่มีอำนาจมากๆของฉัน
Our biggest competition is B.F. Goodrich and his infernal zippers.คู่แข่งที่ใหญ่สุดของเราคือ บี.เอฟ.กู๊ดริช และซิปที่ร้ายกาจของเขา
The same guy running against me for Senate, same guy scheduled to speak at the same lunch downstairs?คู่แข่งผม เที่ยงนี้จะมาหาเสียงข้างล่าง
My competitor likens people to pure, falling snow.คู่แข่งผมเปรียบว่ามนุษย์นั้นบริสุทธิ์ดั่งหิมะที่ตกลงมา
There's only two other teams. We beat them, we make it to regionals. (laughter and cheers)คู่แข่งมีแค่ 2 ทีม เราชนะพวกเขา เราได้ไประดับภาค
The competition next door would love nothing more than to see me fall flat on my face, but to blow up my store... uh... maybe.คู่แข่งร้านถัดไปคงอยากเห็นธุรกิจผมพัง ทลายต่อหน้าต่อตาตัวเอง แต่การที่จะระเบิดร้านผม... เอ่อ...
When a supernova explodes, its brightness rivals that of its entire galaxy.คู่แข่งสว่างของมัน ที่กาแลคซีทั้งหมด
My main competitor is an old man in poor health.คู่แข่งหลักของฉันคือชายชราคนหนึ่งในสุขภาพที่ไม่ดี
One of Griffin's old opponents just confirmed being harassed by Bogle and Pitt during their campaign.คู่แข่งเก่าของกริฟฟินเพิ่งจะยืนยัน ว่าเคยโดนรังควาญ โดยโบเกิลและพิท ระหว่างหาเสียง
That's what all the other teams think.คู่แข่งเขาก็หลงคิดยังงี้ละ
Your opponent still to be chosen.คู่แข่งเจ้า จะถูกเลือก
Your competitor is Yi Jung, you know.คู่แข่งเธอคือยีจองนะ รู้มั้ย
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง
Oh, it was pretty awful, I'm afraid.คู่แข่งเยอะมากเลยค่ะ หนูก็หวั่นๆอยู่
"The duel guy," brilliant.คู่แข่งเหรอ เยี่ยมมาก
I had to go through one of your competitors. I hope you don't mind.ผมต้องผ่านไปหนึ่งในคู่แข่งของคุณ ฉันหวังว่าคุณไม่ทราบ
Not competing anymore. They're consolidated.ไม่ใช่คู่แข่งกันอีกต่อไป /พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น
You know, I suppose technically I'm the competition, but I mean, hey, I don't flatter myself... that I'm even in the same league as you.รู้มั้ย จริงๆแล้วเราเป็นคู่แข่งกัน ฉันไม่ได้ถ่อมตนหรอกนะ ว่าถึงเราจะแข่งกัน แต่ฉัน...
And I'm sure that some of our advertisers and rival publications... might like to know about it as well, not to mention...และผมเชื่อว่าทั้งพนักงานและบริษัทคู่แข่ง ต่างก็อยากรู้เรื่องนี้ นี่ยังไม่รวมถึงเมียเครกนะ
Top golfers always tried to get a leg up on the competition... by havin' the men they trusted most sneak onto the course at night... and do their own measurements.ยอดนักกอล์ฟมักหาทางได้เปรียบคู่แข่ง... ...โดยให้แคดดี้แอบเข้าไปในสนามยามค่ำ... ...และวัดระยะด้วยตนเอง
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด
Thanks to the Buddha, my life was sparedวงการให้ฉายาฉันว่า ยมบาลคู่แข่งเทวดา
He's competing for promotion against two rivals, Smith and Jones.กำลังแข่งเลื่อนตำแหน่ง กับคู่แข่ง 2 คน สมิธและโจนส์
So, three weeks till Christmas, looks like the real competition is gonna be Blue.อีกแค่สามอาทิตย์ก็คริสต์มาสแล้ว ดูเหมือนคู่แข่งคุณก็คือวงบลูนะ
I'm actually debriefing him on behalf of a competitor.จริง ๆ แล้วผมกำลังล้วงข้อมูลจากเขาไปให้บริษัทคู่แข่ง
We return 63 minutes into the second half as Manchester United looks to put the game out of reach.เรากลับมาที่นาทีที่ 63 การแข่งขันครึ่งหลังแมนเซสเตอร์ยูไนเต็ด... ... ขยันเข้าบอลจนคู่แข่งขันหมดสิทธิ์ตามทันกลับมาที่ผู้บรรยายกีฬา...
Man, you got some serious competition.นายเจอคู่แข่งไล้บี้แล้วว่ะ
It's a pleasure to finally meet the competition.รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ในที่สุดก็ได้พบหน้าคู่แข่งซะที
That's nihilism, Tommy! They find it threatening.พวกเขามองเป็นคู่แข่ง แต่เธอพูดได้น่าฟัง
And yet our arch rivals, the Koga Ninja... like so... are said to have countless numbers.ประมุขคู่แข่งของเราน่ะ, โคกะ นินจา... ดังนั้น... จึงบอกได้ว่า พวกนั้นมีมากจนนับไม่ถ้วน
I figured you guys had a lot in common. You know, you're both, uh, you're both strong and, uh, both uncompromising.ฉันพบว่าพวกมีอะไรเหมือนกันมากมาย รู้มั๊ย,เธอทั้งคู่,เออ,เธอทั้งคู่แข็งแรงและ,เออ,
But Na, Do-hyun from the Hanbit team is a tough match...แต่นา โดฮุนจากทีมฮานบิท ก็เป็นคู่แข่งที่ต่อกรยาก...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่แข่ง
Back to top