ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คับแค้นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คับแค้นใจ*, -คับแค้นใจ-

คับแค้นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คับแค้นใจ (v.) be resentful See also: harbour feeling of anger/resentment Syn. แค้นใจ, คับแค้น Ops. สบายใจ, โล่งใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
rail(เรล) n.,v. (ใส่) ราว,ราวไม้,รั้ว,ราง,รางรถไฟ,วงกบ,นกกวัก,ต่อว่า,ด่า,กล่าวคับแค้นใจ
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
English-Thai: Nontri Dictionary
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rankle (vi.) คับแค้นใจ See also: เจ็บแสบ Syn. anger, pain
rankle (vt.) ทำให้คับแค้นใจ See also: ทำให้เจ็บแสบ Syn. aggravate, embitter
troublesomeness (n.) ความคับแค้นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's working some shit out.เขาได้ระบายความคับแค้นใจออกไปได้บ้าง
When I first came here,ตอนฉันมาถึงฉันรู้สึกคับแค้นใจ
I did not utter a sound about the grievances I faced.ฉันไม่เคยเอ่ยถึงความคับแค้นใจที่ต้องเผชิญเลย
And the brother held a grudge this whole time.แล้วพี่ชายคนนี้ก็เก็บความคับแค้นใจนี้มาตลอดที่ผ่านมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คับแค้นใจ
Back to top