ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นเพื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นเพื่อน*, -ความเป็นเพื่อน-

ความเป็นเพื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นเพื่อน (n.) friendship See also: amiability Syn. ความเป็นมิตร Ops. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ
English-Thai: HOPE Dictionary
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
associates (n.) ความเป็นเพื่อน Syn. fellowship, club
companionship (n.) ความเป็นเพื่อน Syn. company, camaraderie, fellowship
company (n.) ความเป็นเพื่อน Syn. fellowship, associates, club
confidence (n.) ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
comradeship (n.) ความเป็นเพื่อนสนิท Syn. fellowship, friendship
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fighters have rules too: friendship, trust... Integrity.นักสู้ก็มีหลักเกณฑ์นะ ความเป็นเพื่อน ความเชื่อใจ ความซื่อตรง
Your friendship means too much to me.ความเป็นเพื่อนของเรา มันสำคัญมากสำหรับฉัน
What part of our friendship was real? Don't worry, Shen.ความเป็นเพื่อนของเราเป็นเรื่องจริงไหม
Aww. That was a killer speech, Jeff.ความเป็นเพื่อนจะยังคงอยู่เสมอ เป็นสุนทรพจน์ที่เฉียบขาดมาก เจฟ
Friendships go beyond borders and race.ความเป็นเพื่อนน่ะไม่มีขอบเขตหรอก
We were friends, but had a bit of a falling out, I'm afraid....ความเป็นเพื่อนล้มเหลว, ผมคิดว่าอย่างนั้น.
Marla's philosophy of life was that she might die at any moment.ผู้คนที่ผมพบ ในแต่ละเที่ยวบิน มีความเป็นเพื่อนแบบ "ใช้แล้วทิ้ง"
Fine... the friendship is over.ก็ได้... ความเป็นเพื่อนสิ้นสุดลงแล้ว
Nothing will stand in the way of our friendship.ไม่มีอะไรจะมาคั่นความเป็นเพื่อนของเรา
Han-kyung, Let's never let our friendship change.ฮันกยอง อย่าให้ความเป็นเพื่อนของเรา เปลี่ยนแปลงไปนะ
You, my friend, are finished in every sense of the word!ใช่ คุณ ความเป็นเพื่อนสิ้นสุดลงนับตั้งแต่นี้ ทุกๆประการทั้งมวล
He doesn't want to be anything but your friend and maybe one day something more.เขาแค่อยากได้ความเป็นเพื่อนจากลูก... ...และสักวันอาจจะเป็นมากกว่านั้น
Thank you for your stimulating company. Most instructive.ขอบคุณสำหรับความเป็นเพื่อนอันน่าเร้าใจ ให้ความรู้มากเลย
Whether he's capable of retaining them is less so.แต่เขาจะสามารถรักษา ความเป็นเพื่อนเอาไว้ได้แค่ไหน
He's been so unfortunate as to lose your friendship. That is irreversible?เขาโชคไม่ได้เลยที่เขาเสียความเป็นเพื่อน กับคุณไป จะแก้ไขไม่ได้หรือคะ
As to the other matter, of your sister and Mr Bingley, though the motives which governed me may appear insufficient, they were in the service of a friend.-อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องพี่สาวคุณกับคุณบิงลีย์ -แม้ว่าเหตุผลที่ทำผมทำไปนั้น อาจดูไม่สมเหตุสมผล -แต่ก็ทำเพระความเป็นเพื่อน
Sympathy turned into friendship?ความสงสาร กลายมาเป็นความเป็นเพื่อน
Your father's just worried about you, Mao-san.เก็บความเป็นเพื่อนห่วยๆ ไว้ที่อื่น
I don't know about friends.ฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นเพื่อน
That should be enough for friends.แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับความเป็นเพื่อนแล้วนะ
His loving wife, his attentive children, his loyal friends--ความรักต่อภรรยา การเอาใจใส่ลูก ความเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์
What, is this a test of our friendship?อะไรกัน นี่เป็นบททดสอบ ความเป็นเพื่อนของเราเหรอ
You're buddies. It's putting pressure on your friendship.คุณเป็นเพื่อนสนิทกัน เรื่องนี้มีผลต่อความเป็นเพื่อนของพวกคุณรึเปล่า
Arush, our friendship is already over!อารุช ความเป็นเพื่อนของเรา มันจบไปแล้ว!
Okay, Bree, I know you're angry, but for the sake of our friendship...โอเค บรี ฉันรู้ว่าเธอกำลังโกรธ แต่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรา
I wanna live in a place... where people still have some sense of moral value, and where friendships are good and strong and last forever.ฉันอยากอยู่ที่ ที่ ผู้คนยังมีจิตสำนึกกันอยู่ ที่ ที่ความเป็นเพื่อนนั้นวิเศษ และจะคงอยู่ตลอดไป
Please,this is what best friends do... right before their friendship ends.ได้โปรด, นี่เป็นสิ่งที่เพื่อนสนิทต้องทำ.. ก่อนที่จะหมดความเป็นเพื่อนต่อกัน
I want you to have faith in me and our friendship.ฉันอยากให้คุณมีศรัทธาในตัวฉันและความเป็นเพื่อนของเรา
Come On,Edie. Think Of Our Friendship.ไม่เอาน่า อีดี้ คิดถึงความเป็นเพื่อนของเรา
Oh, yeah, he's awesome.แกทิ้งรถคันนี้ ความเป็นเพื่อนของเราจบกัน
Hey I'm not giving up on our friendship, dex.นี่ ฉันไม่ยอมทิ้งความเป็นเพื่อนของเราแน่ เด็กซ์
Maybe you don't get the concept of friends?บางทีคุณอาจไม่เข้าใจความเป็นเพื่อน?
I stayed with you, 'cause of our friendship.ฉันอยู่กับนาย เพราะความเป็นเพื่อนของเรา
I let friendship interfere with business.ฉันเป็นต้นเหตุให้ความเป็นเพื่อนมาสร้างปัญหา กับเรื่องธุรกิจ
So you, me and Amanda are having a date?และท้ายที่สุด ความเป็นเพื่อนระหว่างเรา - งั้นเธอ ฉันและอแมนด้าจะเดตกัน
It is my last wish as a friend.นี่เป็นความปรารถนาครั้งสุดท้ายสำหรับความเป็นเพื่อน
You leave this car, and our friendship is over.แกทิ้งรถคันนี้ ความเป็นเพื่อนของเราจบกัน
But I can't. I wouldn't want it to affect our friendship.แต่ฉันทำไม่ได้ ฉันไม่อยากให้มันต้องมากระเทือนถึงความเป็นเพื่อนของเรา
I don't want money to get in the way of our friendship.ฉันไม่อยากให้เงินมามีอิทธิพลในความเป็นเพื่อนของเรานะ
What if a friendship is destroyed because of that girl?ถ้าหากความเป็นเพื่อนต้องถูกทำลายเพราะผู้หญิงคนเดียวละคะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นเพื่อน
Back to top