ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสง่างาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสง่างาม*, -ความสง่างาม-

ความสง่างาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสง่างาม (n.) magnificent See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า
English-Thai: HOPE Dictionary
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
English-Thai: Nontri Dictionary
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gracefulness (n.) ความสง่างาม See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี Syn. elegance
grandeur (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง Syn. magnificence Ops. insignificance
magnificence (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ Syn. beauty, the sublime, grandeur
the sublime (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ Syn. beauty, grandeur
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน
You. You call this dignified?แก นี่แกเรียกมันว่าความสง่างามเหรอ
This is the only way to restore the dignity of the Royal Court.นี่เป็นหนทางเดียว ที่จะสร้างความสง่างามให้ราชสำนักอีกครั้ง
To restore your power and dominance, and maintain the roots of the Royal Court.เพื่อที่จะเรียกอำนาจและความสง่างามของท่านกลับคืนมา และยังคงรักษารากฐานของราชวงศ์
Thank you for gracing us all with your presence.ขอบคุณสำหรับความสง่างามที่มอบให้แก่เรา
You look like you've been mugged, and the first thing they stole was your dignity.คุณดูเหมือนเพิ่งโดนปล้นมาเลยนะเนี่ย อย่างแรกที่พวกนั้นเอาไปก็คงเป็นความสง่างามของคุณ
He opened doors for young women with a gallant...เขาเปิดประตูให้หญิงสาวด้วยความสง่างาม
A knight must behave with honour and nobility.อัศวินต้องประพฤติตัวเป็นผู้ที่มี เกียรติศักดิ์และความสง่างาม
It's just a very fine line between elegant and dowdy.มันช่างเป็นแบบที่กำลังดี อยู่ระหว่างความสง่างามและความไร้รสนิยม
2nd movement: a graceful, airy scherzo.มูฟเมนต์ที่ 2 มีความสง่างาม จังหวะที่สมบูรณ์
I want him as a dignified personข้าอยากให้เค้ามีความสง่างาม
People aren't checking into the empire for a black-tie experience.ผู้คนยังไม่ได้ตรวจสอบเอ็มไพร์ สำหรับประสบการณ์ความมีชื่อเสียงและความสง่างาม
Beloved by all, she led her kingdom with all the grace and wisdom that her parents did before her.ที่รักของทุกคนเธอ นำราชอาณาจักรของเธอ กับทุกความสง่างามและภูมิปัญญา ว่าพ่อแม่ของเธอก่อนที่เธอจะ
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee.แมรี่ เต็มไปด้วยความสง่างาม ขอพระเจ้าอยู่กับเจ้า
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee.โฮ่แมรี่ ผู้เต็มไปด้วยความสง่างาม ขอพระเจ้าอยู่กับเจ้า
"Countless artists would interpret the Chrysler's majesty using a variety of styles and techniques."ศิลปินจำนวนมากจะสนใจในความสง่างามของไคลส์เลอร์ โดยใช้ความหลากหลายของรูปแบบและเทคนิค
Jang Joohee.และโชคชะตาซารันคือ การอาศัยอยู่ในความร่ำรวยและความสง่างาม ใช่แล้ว
Very good, but with a bit more character.ดีมากแต่ขาดความสง่างาม
Come on, there's nobility in that.Come on, มีความสง่างามในการที่
You see how Themistokles employs deception with such grace?คุณจะเห็นว่าการใช้ Themistocles การทุจริตที่มีความสง่างามดังกล่าวหรือไม่
She's got style, she's got graceเธอมีสไตล์ เธอก็มีความสง่างาม
Decades from now, people will remember your dignity and the majesty.อีกนับทศวรรษจากนี้... ผู้คนจะยังจดจำ... ความสง่างามของคุณ และความทรงเกียรติ
Styles change, love, but smart remains smart.สไตล์เปลี่ยน แต่ลู ความสง่างามไม่เคยเปลี่ยน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสง่างาม
Back to top