ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความตกต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความตกต่ำ*, -ความตกต่ำ-

ความตกต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตกต่ำ (n.) deterioration See also: depreciation, disparagement Syn. ความเสื่อม, ความเสื่อมถอย Ops. ความรุ่งโรจน์, ความเจริญ
English-Thai: HOPE Dictionary
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
English-Thai: Nontri Dictionary
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deterioration (n.) ความตกต่ำ See also: ความเสื่อม, การทำให้แย่ลง Syn. degeneration, atrophy
downgrade (n.) ความตกต่ำ
depression (n.) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ Syn. slump, recession, downslide Ops. upturn, rise
downslide (n.) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ Syn. slump, recession Ops. upturn, rise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are mediocre times, Mrs Dunn.นี่เป็นยุคของความตกต่ำ คุณนายดันน์
Oh, dear me, how are the mighty fallen.ช่างเป็นความตกต่ำอะไรเช่นนี้
When evil assails us, when fear weakens us, when descent threatens us, in the circle we will find out power.กับความชั่วร้าย เมื่อเหล่าปีศาจมารบกวนพวกเรา เมื่อความกลัวทำให้เราอ่อนแอ เมื่อความตกต่ำคุกคามเรา
Dinner and a movie, maybe a little walk afterwards, argue over whether or not 3-D is leading to the inevitable downfall of modern cinema.ดินเนอร์กับดูหนัง บางทีก็เดินเที่ยวกันต่อ ถกเถียงกันว่าหนังสามดีนำไปสู่ ความตกต่ำที่เลี่ยงไม่ได้ ของโรงหนังสมัยใหม่รึเปล่า
And then we saw their fall. And we pitied them.เราเห็นความตกต่ำของพวกเขา เราสงสารพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความตกต่ำ
Back to top