ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชิงชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชิงชัง*, -ความชิงชัง-

ความชิงชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชิงชัง (n.) hate See also: detestability, disgust, loathing, abomination, abhorrence, antipathy Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง Ops. ความรัก, ความชอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
venom(n) พิษ,ความเคียดแค้น,ความชิงชัง,ความมุ่งร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhorrence (n.) ความชิงชัง See also: ความเกลียดชัง Syn. execration, detestation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hated him enough to kill him...ความชิงชังมันมากพอจะฆ่าเขาได้
L'm trying to think of a better word than "loathing."ผมคงหาคำอื่นไม่ได้นอกจากความชิงชัง
Wrong "ology." Keep your grubby anthro hands off my psych.ผิด "วิทยา" เก็บความชิงชังไว้เถอะ เอา "มานุษะยะ" ออกจาก "จิตตะ" ผมด้วย
I think I know enough of hateฉันรู้รสความชิงชังรังเกียจ
Which is why we must vote for this resolution to promote more diplomacy, and to bring an end to this killing, and hatred.นี่เป็นเหตุผล ที่ทำไมเราต้องลงคะแนนเสียง ในการลงมตินี้ เพื่อการช่วยเหลือทางด้านการทูต และเพื่อทำให้สงคราม และความชิงชังนี้ จบลง
She didn't. Poseidon took her on the cold floor.นางอ้อนวอนเอเธนน่าหวังจะพึ่งพิง แต่ว่าเทพีมีความชิงชังรังเกียจ
I was immediately taken with the idea of an evening inspired by primal bookends... fire and ice...ฉันก็คิดขึ้นมาได้ถึง ค่ำคืนที่มีแรงบันดาลใจมาจากบทกลอน ความปรารถนาและความชิงชัง...
A vampire is an abomination of nature.แวมไพร์เป็นความชิงชังของธรรมชาติ
If she dies, this lot will be the last of your abominations.ถ้าเธอตาย ไฮบริดกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนความชิงชังกลุ่มสุดท้ายของแก
..but this is the one that I'm most worried about, because it is so hateful.ที่ฉันกังวลที่สุด ก็คือตัวที่มีความชิงชังอาฆาต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชิงชัง
Back to top