ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชั่วร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชั่วร้าย*, -ความชั่วร้าย-

ความชั่วร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชั่วร้าย (n.) sin See also: bad deed, evil Syn. บาป Ops. กุศลกรรม
ความชั่วร้าย (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ Ops. ความดี
English-Thai: HOPE Dictionary
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
funest(ฟิวเนสท') adj. ซึ่งทำให้ความตาย,ซึ่งทำให้เกิดความชั่วร้าย,น่ากลัว,ร้าย,อุบาทว์,อันตราย
pandora's boxn. ตลับแห่งความชั่วร้าย
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty,filth
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
windmill(วินดฺ'มิล) n. กังหันลม,ความชั่วร้ายที่สมมุติ,เครื่องเฮลิคอปเตอร์ vt. หมุนรอบโดยอาศัยแรงลม
English-Thai: Nontri Dictionary
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evilชั่วร้าย, ความชั่วร้าย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
harm (n.) ความชั่วร้าย
maleficence (n.) ความชั่วร้าย
malignance (n.) ความชั่วร้าย
vice (n.) ความชั่วร้าย See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
viciousness (n.) ความชั่วร้าย See also: ความโหดร้าย Syn. cruelty, malice
villainy (n.) ความชั่วร้าย See also: ความเลวร้าย Syn. depravity, knavery
apotropaic (adj.) ที่ขจัดความชั่วร้าย
felonious (adj.) เกี่ยวกับความชั่วร้าย See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง Syn. illegal, criminal Ops. lawful, legal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Demons, evil entities... Possession. Heather was possessed?ปีศาจ ความชั่วร้าย กลุ่ม ครอบงำ
The dark con can be exposed.ความชั่วร้าย ดำมืดจะได้ถูกเปิดเผย
Evil always rises to the surface.ความชั่วร้าย มันจะมีชัยเสมอ
You have darkness in your blood.ความชั่วร้าย อยู่ในสายเลือดของเธอ
The darkness is coming for you, honey. It's coming.ความชั่วร้ายของมันจะครอบงำลูก มันกำลังมา
The evils of technology.ความชั่วร้ายของเทคโนโลยี
Something's wrong.ความชั่วร้ายครอบงำไปทั่ว
"as Dr. King once said, "'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere,'ความชั่วร้ายจะคอยคุกคามความยุติธรรม
An evil that will cut through your heart like a dagger.ความชั่วร้ายจะตัดผ่านหัวใจของคุณด้วยกริช
The dark spirit would have possessed you, Kal-El.ความชั่วร้ายจะสิงคุณ
The evil never will have existed.ความชั่วร้ายจะไม่มีตัวตนอีกต่อไป
Global badness?ความชั่วร้ายทั่วโลกเหรอ?
A formidable evil, an evil that has to be eradicated.ความชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัว ความชั่วร้ายที่ต้องถูกกำจัด
The evil he had fled had left its mark upon him.ความชั่วร้ายที่เขาได้หนีไป ได้ทิ้งร่องรอยให้เขา
"Eternal evil itself."ความชั่วร้ายที่ไม่จบสิ้น
An evil that will live with you the rest of your days.ความชั่วร้ายนี้จะอยู่กับคุณไปจนวันตาย
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน
Evil will come for her.ความชั่วร้ายมันมาจากตัวเธอ
Evil is making the "premedicated" choice to be a dick.ความชั่วร้ายมันอยู่ตรงที่การเลือกจะทำโดยตั้งใจมาก่อน ที่จะเลว
Will kind of went through a dark period after the whole Anastasia thing.ความชั่วร้ายเข้าครอบงำน่ะ ประมาณนั้น หลังจากเกิดเรื่องอนาสตาเซีย
Evil has blossomed in you.ความชั่วร้ายเบ่งบาน ในตัวคุณแล้ว
The evil that you mentioned from the astrolabe?ความชั่วร้ายแบบไหนที่มาจากแอสโทรลาเบ
The darkness in me, it battles with the light every second of my being.ความชั่วร้ายในตัวฉัน, ต่อสู้กับความดีในทุกนาทีที่ฉันหายใจ
What are wicked wiles?อะไรคือความชั่วร้ายมายา?
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย
Maybe there's a hex on the place.บางทีอาจะมีความชั่วร้ายอยู่ที่นี่.
Let's call in the exorcist and have it purged.เราเรียกหมอผีมาล้างความชั่วร้าย
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil,เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย,
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก
The evil start in Pankot... then like monsoon... it moves darkness... over all country... over all country.เริ่มต้นที่ความชั่วร้ายใน Pankot ... แล้วชอบมรสุม ... มันเคลื่อนความมืด ...
He told him to go forth and combat evil.เขาบอกว่าเขาจะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายและ
I have heard the evil stories of the Thuggee cult.ผมเคยได้ยินเรื่องราวความชั่วร้ายของลัทธิทักกี
Now... now the evil of Kali take me.ตอนนี้ ... ตอนนี้ความชั่วร้ายของกาลีพาฉัน
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่
Full of corruption...ิเต็มไปด้วยความชั่วร้าย
The Ring passed to Isildur who had this one chance to destroy evil forever.แหวนตกเป็นของอิซิลดัวร์ ผู้มีเพียงโอกาสนี้ ที่จะกำจัดความชั่วร้ายตลอดไป
But no longer, Frodo. Evil is stirring in Mordor.แต่มาบัดนี้โฟรโด้ ความชั่วร้ายปั่นป่วนมอร์ดอร์
He is gathering all evil to him.เขากำลังระดมความชั่วร้ายทั้งหมด
This evil cannot be concealed by the power of the Elves.พลังของเอลฟ์ไม่อาจจะต่อต้าน ความชั่วร้ายนี้ได้
It should have ended that day, but evil was allowed to endure.มันควรจะจบเมื่อวันนั้น เเต่ความชั่วร้ายก็ยังลอยนวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชั่วร้าย
Back to top