ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depravity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depravity*, -depravity-

depravity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depravity (n.) การทุจริต See also: ภาวะที่เสื่อมทรามลง Syn. corruption, degeneracy
English-Thai: HOPE Dictionary
depravity(ดิเครฟ'วิที) n. ภาวะที่เสื่อมทรามลง,ความชั่วช้า., Syn. degeneracy
English-Thai: Nontri Dictionary
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In depravity upon depravity, the King... what's this about?ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... มันคืออะไร
In depravity upon depravity, the King...ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา...
Consider every wretched hive of depravity and murder in this city my place of business.คิดซะว่าสถานที่ ที่มีความชั่วร้ายและฆาตกรรม ในเมืองนี้เป็นที่\ ทำงานฉัน
No, my morale boosting end of week parties are going to blow your grubby shenanigans out the water with their decadence, depravity and...พอได้รถประจำตำแหน่งคันโตมาแล้ว ฉันอาจให้นายเอาออกไปขับเล่นนะ หุบปากเลย ยินดีด้วยเพื่อน พวกเขาอยากได้ตัวแทนอีกไหม
Unfortunately this venue change for Fitzpatrick's depravity didn't go unnoticed.อย่างนั้นแหละ ยังฟังดูคล้ายกับว่ามีใคร กำลังมีอะไรกับกอริลล่าอยู่ชั้นบน
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
Apparently, you get a point for each act of perpetuated depravity.แปะทั่ว ร.ร.เมื่อชั่วโมงก่อน เห็นได้ชัดว่า นายรู้เห็นด้วย
Your glee club is a petri dish of sexual depravity.ชมรมนาย เป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ
People killing people, depravity, you know?คนฆ่ากัน ความชั่วช้า คุณรู้ไหม?
Behind every door, a delightful tale of desperation, depravity--ข้างหลังประตูทุกห้อง เพื่อความน่าอภิรมย์น่ะ จากความชั่วช้าที่สิ้นคิด
I'll put Emma to bed, and then you can all return to your regularly scheduled depravity.ฉันจะเอาเอมม่าไปนอน แล้วก็คุณทั้งหมดสามารถ กลับไป ที่ประจำของคุณได้ละ พวกสิ่งเลวร้าย
See, I know all the depravity, the deceit and the cruelty of The Capitol's pampered elite.ผมรับรู้ถึงความเลวทราม ความหลอกลวงและโหดเหี้ยม ของคนที่ดูแลแคปปิตอล

depravity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 乱伦 / 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication

depravity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
堕落[だらく, daraku] (n,vs) depravity; corruption; degradation; (P)
淪落[りんらく, rinraku] (n,vs) (See 堕落) ruin; depravity; corruption
腐敗[ふはい, fuhai] (n,vs,adj-no) decay; depravity; (P)
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence

depravity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมกิเลส[n.] (kam kilēt) EN: action causing impurity ; depravity of action ; vice of conduct FR:
การทุจริต[n.] (kān thutjar) EN: corruption ; depravity FR: corruption [f]
ความชั่วช้า[n.] (khwām chūac) EN: wickedness ; depravity FR:
ตัสสปาปิยสิกา[n.] (tatsapāpiya) EN: inflicting a penalty on one who is at fault ; decision for specific depravity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depravity
Back to top