ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อกล่าวหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อกล่าวหา*, -ข้อกล่าวหา-

ข้อกล่าวหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อกล่าวหา (n.) indictment See also: allegation, accusation, charge
English-Thai: HOPE Dictionary
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traverseคำปฏิเสธข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aaccusation (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำกล่าวหา
accusation (n.) ข้อกล่าวหา See also: ข้อหา, คำกล่าวหา Syn. charge, indictment, allegation
charge (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำกล่าวหา Syn. aaccusation
indictment (n.) ข้อกล่าวหา See also: คำฟ้องร้อง Syn. arraignment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry about tomorrow's problems today.คุณกำลังจะได้กลับบ้าน ข้อกล่าวหา ของคุณถูกยกเลิก คุณแซนเดอร์ส
She came here about an article that she was writing with accusations of financial fraud.เธอมาที่นี่ เรื่องเกี่ยวกับ บทความ ที่จะตีพิมพ์ เกี่ยวกับ ข้อกล่าวหา เรื่องทุจริต การเงิน นะ
Allegedly. Lenny's got direct ties to the Russians.ข้อกล่าวหา เลนนี่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพวกรัสเซีย
Well, allegations are just that, aren't they? Allegations.ข้อกล่าวหาก็เป็นแค่นั้นน่ะ แค่ข้อกล่าวหา
The indictment accuses both of you.ข้อกล่าวหาของคุณทั้ง 2 คน
Your inquiry wrapped six months ago.ข้อกล่าวหาของคุณพับไปตั้ง 6 เดือนแล้ว
Your accusations are outrageous and completely baseless.ข้อกล่าวหาของนายอุกอาจมาก ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย
I just wanted to tell you That what i said in there... i didn't mean it.ข้อกล่าวหาของเคทถูกยกเลิก
She had healed herself.ข้อกล่าวหาขอเธอถูกยกเลิก, Miss Sanders
The charge is "conspiring to set free a man convicted of crimes against the Crown and Empire and condemned to death, for which the..."ข้อกล่าวหาคือ " สมรู้ร่วมคิดในการปล่อย... ..ผู้ถูกลงโทษในคดีอาญา ต่อต้านราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรฯ และได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยคำสั่ง...
The charges against the accused are as follows... that he did knowingly, and in full aware this legality of his action... but use the Petrunas Charm in the presence of a muggle.ข้อกล่าวหาคือเขากได้กระทำอย่างจงใจ ซึ่งเขารู้อยู่แล้ว ว่าเป็นการผิดกฏหมาย
My client's expenditures for parking, gifts, and food would not have been made but for the pharmaceutical trials. Regardless, none of these expenses enriched my client. In this case, the hospital serves as a proxy for your client.ข้อกล่าวหาจะกลายเป็น ฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนา อรุณสวัสดิ์สาวน้อย
HELLO. I'D LIKE TO DROPข้อกล่าวหาทั้งหมด ต่อเซรีน่า แวน เดอ วู้ด เซ่น
The accusations you made about Ian have cast a bright spotlight on all of you.ข้อกล่าวหาที่พวกเธอกล่าวถึงเอียน ทำให้พวกเธอทุกคนถูกจับตามอง
Allegations that mandaloreข้อกล่าวหาที่ว่าระบบดาวแมนดาลอร์
The accusations that the jediข้อกล่าวหาที่ว่าเจได
This charge that Anne and Henry Percy consummated their marriage she denies it ever happened, but I need to be certain.ข้อกล่าวหาที่ว่าแอนน์กับเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ ได้กระทำการสมรสอย่างสมบูรณ์ นางปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น แต่ข้าต้องการการยืนยันให้แน่ใจ
That's a serious allegation. I hope you can back it up.ข้อกล่าวหานั่นไม่ใช่เล่นๆนะ หวังว่าพวกคุณจะมีข้อสนับสนุน
These accusations are quite meaningless, Sergeant, unless you can back them up with hard evidence.ข้อกล่าวหานี้ดูไม่สมเหตุผลนะ,จ่า นอกจากคุณจะมีหลักฐานมากกว่านี้
These wild accusations-- they could destroy our family.ข้อกล่าวหาอย่างลอยๆ... พวกมันสามารถทำลายครอบครัวของเราได้
That's a fine allegation coming from a Grayson.ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับค่าปรับมาจากเกรย์สันคนหนึ่ง
The false accusation that Kusano is harassing Asano that you send in a faxข้อกล่าวหาเท็จว่าคูซาโนะคอยรังควานอาซาโนะ ที่คุณบอกในแฟกซ์
Those accusations are bullshit.ข้อกล่าวหาเหล่านั้นมันตอแหล
These allegations are serious.ข้อกล่าวหาเหล่านี้มันร้ายแรง
Accusations like that can ruin someone's life.ข้อกล่าวหาแบบนั้นสามารถทำลายชีวิตของคนๆหนึ่งได้
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา
I have no defense, my lord. I am guilty as charged.ผมไม่ต้องการแก้ต่าง ผมผิดตามข้อกล่าวหา
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม
I don't want to hear any rumours going around, any false accusations.ฟังนะ ฉันไม่อยากได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับข้อกล่าวหาอะไรอีก
Martha Stewart faced charges...มาธา สจ๊วดมาที่นิวอยร์คเผขิญข้อกล่าวหา
So your ideas hurt Steven. I'm not hurting Steven.ผมไม่ได้ทำร้ายสตีเว่น นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายกาจ
But I figured if I hadn't, you'd have been right about everything you accused me of,แต่ผมคิดได้ว่าถ้าผมไม่กลับมา ผมก็ถูกตามข้อกล่าวหาของคุณน่ะสิ
Which would seem to exonerate him.ซึ่งเหมือนจะทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา
The charges against them were not false. I don't care who says what.พวกเขาผิดจริง ตามข้อกล่าวหาทั้งหมด
If the alleged improprieties are confirmed, it could be devastating for the White House.ถ้ามีการกระทำที่ไม่สมควร ตามข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ธรรมเนียบขาวเสียหายมาก
Sources near the administration would neither confirm nor deny the allegations.แหล่งข่าวใกล้ชิดไม่ ยืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งสิ้น
Why do you keep running back to him?นั่นเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมาก
We need hard evidence. Otherwise, it's just your word against Estrada's.เราต้องการหลักฐาน ไม่งั้น ก็จะมีแค่ข้อกล่าวหาเอสตราด้าเท่านั้น
It's on your desk, and it exonerates your suspect.มันอยู่บนโต๊ะเธอ และมันทำให้ผู้ต้องสงสัยเธอพ้นข้อกล่าวหา
Those in favor of clearing the accuse of all charges.หากเห็นว่าพ้นผิดทุกข้อกล่าวหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อกล่าวหา
Back to top