ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำแพง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำแพง*, -กำแพง-

กำแพง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำแพง (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น
กำแพงภาษี (n.) tariff wall See also: protective tariff, tariff barrier
กำแพงเพชร (n.) Kamphaeng Phet Syn. จังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเมือง (n.) city wall See also: wall surrounding a city
กำแพงเมืองจีน (n.) Chinese Wall See also: the Great Wall
กำแพงแก้ว (n.) low wall surrounding a pagoda See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument
English-Thai: HOPE Dictionary
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
bulwark(บูล'วาร์ค) {bulwarked,bulwarking,bulwarks} n. กำแพงต้านข้าศึก,ป้อมปราการ vt. ป้องกัน
closure(โคลส'เชอะ) n. การปิด,การยุติ,สิ่งที่ปิด,กำแพงล้อมรอบ,ฝาปิด,สิ่งปกคลุม. vt.,vi. ทำให้ยุติ,ยุติ
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
copestone(โคพ'สโทน) n. หินครอบบนกำแพง,หินครอบ,ส่วนครอบ
coping(โค'พิง) n. หินครอบบนกำแพง,ส่วนครอบ
corbel stepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
corbiestepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
counterfort(เคา'เทอะฟอร์ท) n. กำแพงกั้น,ป้อมกำบัง
coving(คัฟ'วิง) n. ส่วนโค้งเว้าเข้าไปในกำแพงหรือฝาผนัง
crenel(เครน'เนิล) n. ช่องว่างเป็นปีกกาบบนกำแพง,ส่วนยื่นกลม,บาก.
crowstepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.
enceinte(เอนเซนทฺ') adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์ -n. กำแพง,เขตล้อมรอบ -pl. -ceintes
escalade(เอล'คะเลด) n.,vt. (การ) ขึ้นดอย,ทางขั้นบันได, (การ) ใช้บันไดปีนกำแพง,ขึ้นขั้นบันได, See also: escalader n.
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน
fireplacen. เตาผิงข้างกำแพง,เตาไฟ,ที่ตั้งเตาไฟ
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
ledge(เลดจฺ) n. หิ้ง,หิ้งผนัง,ขอบหรือแนวที่ยื่นโผล่จากกำแพง,แนวหินที่โผล่ขึ้นเกือบถึงระดับน้ำทะเล,ชั้นหินใต้ดิน, Syn. projection,shelf
loophole(ลูพ'โฮล) n. รูกำแพง,รูเปิด,ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก,ทางหนี,วิธีการหนี. vt. ทำให้มีรูเปิด,ทำให้มีทางหน'
moat(โมท) n. คู,คูกำแพงเมือง, Syn. trench
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง
muralist(มู'ระลิสทฺ) n. จิตรกรฝาผนัง,ช่างเขียนภาพบนกำแพงหรือฝาผนัง
niche(นิช) n. เวิ้งหรือโพรงในผนังกำแพง,ตำแหน่งที่เหมาะสม vt. วางในเวิ้ง, Syn. recess
paradosen. กำแพงหลังกันข้าศึกไม่ให้ยิงหรือเห็นจากข้างหลัง
parapet(แพ'ระเพท,-พิท) n. เชิงเทิน,กำแพงบังหน้า,ราวลูกกรง,รั้ว
party walln. ผนังร่วม,กำแพงร่วม (แบ่งที่ดินหรือห้อง)
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
pation. ลานบ้านที่มีอาคารหรือกำแพงล้อมรอบ,ลานบ้าน
rackets(แรค'คิทซ) n. กีฬาตีลูกที่ใช้คน2คนหรือ4คนในบริเวณที่มีกำแพงล้อมรอบ4ด้านโดยใช้ไม้ตีที่มีด้ามสั้น,รองเท้าหิมะขนาดเท่ากับไม้ตีลูกเทนนิส., Syn. racquet
rampart(แรม'พาร์ท) n. เชิงเทิน,มูลดินหรือกำแพงดินสำหรับป้องกัน,ปราการ,ป้อม,เครื่องป้องกัน vt. สร้างเครื่องป้องกันดังกล่าว, Syn. fortification,embankment,wall
English-Thai: Nontri Dictionary
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
mural(adj) คล้ายกำแพง,เกี่ยวกับผนัง
parapet(n) เชิงเทิน,ราวลูกกรง,รั้ว,กำแพงปีกกา
partition(n) การแบ่ง,ผนังกั้น,กำแพง,ฉาก
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน
sconce(n) เชิงเทียนบนกำแพง
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
party wallกำแพงร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
retaining wallretaining wall, กำแพงกันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
wing wallwing wall, กำแพงปีก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wall (n.) กำแพง See also: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว Syn. barricade, barrier, block
sound barrier (n.) กำแพงกั้นเสียง
dugout (n.) กำแพงดิน See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น Syn. embankment
earthwork (n.) กำแพงดิน See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น Syn. dugout, embankment
bulwark (n.) กำแพงต้านศัตรู See also: ป้อมปราการ Syn. embankment
jetty (n.) กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม Syn. breakwater
battlements (n.) กำแพงที่มีแบบเป็นรอยเว้าเป็นระยะๆ See also: กำแพงซึ่งมีใบเสมา Syn. parapet
tariff wall (n.) กำแพงภาษี
enceinte (n.) กำแพงสำหรับป้องกัน Syn. enclosure
stonewall (n.) กำแพงหิน Syn. barrier
groyne (n.) กำแพงหินที่สร้างในทะเล See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน Syn. breakwater, groin, bulwark, seawall, jetty
mole (n.) กำแพงหินที่สร้างในทะเล See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, seawall, jetty
seawall (n.) กำแพงหินที่สร้างในทะเล See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, jetty
parapet (n.) กำแพงอิฐ Syn. barrier, rampart
Kamphaengphet (n.) กำแพงเพชร
Great Wall (n.) กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร)
Great Wall of China (n.) กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร) Syn. Great Wall
bailey (n.) กำแพงเมืองชั้นนอก See also: รั้วกั้นชั้นนอก
battering ram (n.) ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
candle stick (n.) เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ See also: เชิงเทียนติดผนัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he swung her into a wall or something?แล้วเขาก็เหวี่ยงเธอกระแทก กำแพง อะไรแบบนั้นเรอะ
Oh, the walls are dripping blood, which looks nothing like a phenolphthalein indicator exposed to a sodium carbonate solution.โอ กำแพง เลือดหยด ดูออกว่าเป็น ฟีนอฟทาลีน ละลายใน sodium carbonate
Barbarian stronghold Hedrian's Wall. Caledonian (Now Scotland)เถื่อน STRONGHOLD Hedrian กำแพง สกอตแลนด์ (ตอนนี้สกอตแลนด์)
Fourth-wall break inside a fourth-wall break.กำแพง 4 ชั้นซ้อนอยู่ใต้กำแพง 4 ชั้น
Super sub-net firewall...กำแพง Firewall ย่อย...
19 castles guard the Wall.กำแพง มีปราสาท 19 หลัง
Wall, the bay window was nice.กำแพง ลายที่ขอบหน้าต่างมันก็สวยดีนะ
Christopherin porting muuri on käynyt heikommaksi.กำแพง, ที่อยู่ข้างประตูดูอ่อนแอที่สุด.
We're getting out of here, Mr. Hayes.กำแพง! มีกำแพงข้างหน้า!
The walls of Moria.กำแพง... แห่งมอร์เรีย
Tier five bulkheads are down.กำแพงกั้น ชั้นที่ 5 ถูกเจาะแล้ว
Tier eight bulkheads are gone.กำแพงกั้น ชั้นที่ 8 ถูกทำลาย
That wall Summer so often hid behind- the wall of distance, of space, of casual-กำแพงกั้นที่ซัมเมอร์ ใช้หลบซ่อนตัวเองไว้ กำแพงของความห่างเหิน ของช่องว่าง ของทุกสิ่ง-
Walls closing in around me!กำแพงกำลังบีบเข้ามาแล้ว!
They bombed me, at the cement plant.กำแพงขนาดยักษ์ร่วงลงมาช้าๆ ช้าๆ
The walls of the palace were reinforced with the bricks, 15 layers deep, to prevent anyone from coming in.กำแพงของวังถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยอิฐ เพื่อป้องกันคนไม่ให้เข้ามา
That wall inside won't be there forever.กำแพงข้างในไม่ยืนยงหรอกนะ
The walls should stay away from me.กำแพงควรจะอยู่ให้ห่างจากข้า
The wall must not fall!กำแพงจะไม่มีวันพังทลาย
It's the House of Cards, the start of the Indian Ocean Wall.กำแพงจุดเริ่มต้นของมหาสมุทรอินเดีย
Those walls keep them out. That's all I care about.กำแพงช่วยกันพวกนั้นไว้ข้างนอก
Upper outer wall integrity compromised!กำแพงชั้นนอกส่วนบนถูกทำลาย
The outer wall is not your wall. Technically, it belongs to the village.กำแพงด้านนอกไม่ใช่ของคุณ มันเป็นของหมู่บ้าน
There's a ladder by the fence.กำแพงด้านนั้นมีบันไดพาดไว้
This wall is going to need something.กำแพงด้านนี้ก็ต้องทำอะไรซักอย่าง
This wall is very nearly a reflection of that one.กำแพงด้านนี้แทบจะ เหมือนภาพสะท้อนด้านโน้น
I mean, that section of wall is 30 feet.กำแพงตรงนั้นมัน 30 ฟุตได้
The wall of forever is nothing new.กำแพงตลอดไปจะไม่มีอะไรใหม่
Well, you're always welcome on the wall.กำแพงต้อนรับ เจ้าเสมอนะ
He peed and my wall crashed down. -Goodness.กำแพงถล่มลงมาก็เพราะฉี่ของผู้ชายคนนั้น!
These walls are designed to be defended by one man per station.กำแพงถูกออกแบบมาอย่างดี
"Four walls build a home" ring any bells?กำแพงทั้ง 4 ที่สร้างบ้าน จะสั่นระฆังอันไหนดี ?
The northeast wall is guarded by some girl.กำแพงทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีเด็กผู้หญิงไม่กี่คนดูแลอยู่
The walls of Tartarus are falling.กำแพงทาทอรัสกำลังถล่ม
The dam inside your brother's head is gone, and all hell's spilling loose.กำแพงที่กั้นไว้ในหัวของน้องฉายนายมันหายไปแล้ว แล้วประตูนรกก็เปิดออก
The walls you try to put up between us are so artificial.กำแพงที่คุณกางกั้นเอาไว้ ระหว่างเรา มันไม่ใช่ของจริง
A wall that paid for your medical school after your homemade wooden puzzle business went belly-up.กำแพงที่จ่ายค่าเทอมเรียนหมอให้คุณ ธุรกิจของเล่นตัวต่อไม้ก็ล้มไม่เป็นท่า
A wall here, a room there.กำแพงที่นี่ ห้องที่นั่น
Your curtains will go.กำแพงที่เธอสร้างจะพังทลายลงในที่สุด
Is the Wall as big as they say?กำแพงน่ะ ใหญ่สมคำร่ำลือไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำแพง
Back to top