ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแย้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแย้ง*, -การแย้ง-

การแย้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแย้ง (n.) objection See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration Syn. การท้วง, การค้าน, การติง
English-Thai: HOPE Dictionary
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
retortion(รีทอร์'เชิน) n. การโต้ตอบ,การย้อนตอบ,การพูดย้อน,การแย้ง
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scrummage(สครัม'มิจฺ) n. การแย่งชิงกัน,การยืนประจัญหน้าแย่งชิงลูกกัน (ในกีฬารักบี้) ,การต่อสู้กัน,การทะเลาะกัน. vi. เข้าแย่งชิงลูกกัน., See also: scrummager n., Syn. scrum
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scrummage(n) การประจัญหน้า,การต่อสู้,การทะเลาะกัน,การแย่งชิงกัน
spoliation(n) การแย่ง,การปล้น,การทำลาย,การชิงทรัพย์
tussle(n) การกอดปล้ำกัน,การเบียดเสียด,การแย่งชิงกัน,การต่อสู้กัน
usurpation(n) การชิงอำนาจ,การแย่งชิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร การตัดฟันไม้เพื่อที่จะให้หมู่ไม้ชนิดที่ต้อง การ ซึ่งยังไม่พ้นสภาพลูกไม้ (sapling stage) ได้รอดพ้น จากการแก่งแย่งของไม้ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ เพื่อให้หมู่ไม้พวกนี้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะเจริญเติบโต ปกคลุมพื้นที่นั้นต่อไป ประกอบด้วย Cleaning และ Liber [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plundering (n.) การแย่งชิง Syn. stealing
scramble (n.) การแย่งชิง See also: การแย่ง, การชิง, การช่วงชิง, การรุมกันยื้อแย่ง Syn. competition, confusion
spoil (n.) การแย่งชิง Syn. plundering, stealing
stealing (n.) การแย่งชิง Syn. plundering
scrum (n.) การแย่งชิงกัน See also: การยืนประจัญหน้าแย่งชิงกัน (กีฬารักบี้), การต่อสู้กัน, การทะเลาะกัน
scrummage (n.) การแย่งชิงกัน See also: การยืนประจัญหน้าแย่งชิงกัน (กีฬารักบี้), การต่อสู้กัน, การทะเลาะกัน Syn. scrum
usurpation (n.) การแย่งชิงอำนาจ Syn. seizure, encroachment
testify against (phrv.) ให้การแย้ง See also: เป็นพยานยืนยันความผิดของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our beef with the Mexicans? Put away.การแย่งชิงอำนาจของเรากับพวกเม็กซิกัน ยุติแล้ว
Forensics on the gun seem pretty conclusive.การแย่งปืนดูค่อนข้างชัดเจน
Now you'll see what happens when you steal our men and sleep with the filthy Germans.ถอยไปนี่เป็นเรื่องของผู้หญิง นี่คือผลของการแย่งผู้ชายของเรา...
That's wealth usurpation.นั่นเป็นการแย่งชิงความมั่งคั่งต่างหาก
Like I said, I though it was a custody thing.อย่างที่บอกแล้วนั้นแหละ ฉันนึกว่ามันเป็นเรื่องการแย้งลูกกัน
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
Expect him to win this thing Sal, it's basically a contest for second place.คาดว่าเขาจะชนะคราวนี้ ซาล แน่นอนเลย คงเป็นการแย่งตำแหน่งที่สองกัน
Yeah, well if we testify against Self, we get full immunity.ใช่ , เยี่ยม ถ้าเราให้การแย้งกับเซลฟ์ เราจะได้รับการคุ้มกัน
Skills I've acquired over a very long career.ทักษะการแย่งคืนที่เชี่ยวชาญและชำนาญในอาชีพนี้
My family's getting hurt because of your dick-fueled power struggle, Kel!ครอบครัวของฉันจะถูกทำร้าย เพราะว่าการแย่งชิงอานาจเหี้ยๆของหลวงพ่อ เคล
So let's concentrate on robbery and murder and rape, and we'll get to the Good Samaritans after we're done with the jaywalkers.งั้นเรามามองกันที่ การปล้น ฆาตกรรม การแย่งชิง และ เราจะจับ พลเมืองดีคนนั้น ข้อหา ไม่ข้ามถนนบนทางม้าลาย
Because I cast Seon Young aside, he wants to take you away from me.เพราะผมแย่งซอนยังไป เขาต้องการแย่งคุณไปจากผม
Oh, no. His crime wasn't taking time.ไม่ ไม่ใช่การแย่งเวลา
Okay. This may be controversial, but I'm just gonna say it.นี่อาจเป็นการแย้งได้ แต่ฉันขอพูดที
'Cause let me tell you something, Serena, nothing ruins a family reputation faster than a money fight.แม่จะบอกอะไรให้หนูฟังนะเซเร่า ไม่มีอะไรจะทำลายชื่อเสียงครอบครัวได้ดี เท่ากับการแย่งชิงเงินกันอีกแล้ว
Too much vampire blood has been spilled in the singular pursuit of power.แวมไพร์ต้องหลั่งเลือด กันมามากพอแล้ว ในการแย่งอำนาจนี้
That means other people are going to want a piece of it, and trust me, that has a way of ending badly.นั่นหมายถึงจะมีคนอื่น ต้องการแย่งชิงมัน เชื่อผมสิ นี่เป็นทางสู่หายนะ
So, this Sara Alcott was a rival for your husband's affections?งั้น ซาราห์ อัลค๊อต ก็เป็นคู่แข่ง ในการแย่งความรักจากสามีคุณ
Sorry, I didn't know my tackle would go that far.ขอโทษนะ ฉันไม่คิดว่าการแย่งลูกของฉันจะไปไกลขนาดนั้น
'Cause if you got something good, that just means that there's someone who wants to take it.ก็เพราะถ้าคุณมีของดี นั่นหมายความว่ามีคนต้องการแย่งมันไป
I learned a long time ago that when you find something that's worth fighting for, you never give up.ข้ารู้มานานแล้ว ว่าเมื่อเจ้าเจอบางอย่างที่ควรค่าแต่การแย่งคืนมา เจ้าจะไม่ยอมแพ้มัน
"Tonight I'm going to make him pay for stealing what I valued most.""คืนนี้ผมจะทำให้ เขาต้องชดใช้" "สำหรับการแย่ง สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมไป"
Fears of Wall Street tumbling when the market reopens tomorrow have authorities scrambling to understand exactly what happened when the lights went out and how our infrastructure could be so vulnerable.ความกลัวใน Wall Street กำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการใหม่ในวันพรุ่งนี้ มีการใช้อำนาจเข้าการแย่งชิงทำความเข้าใจ
I tied Zachary Hayes' DNA to a cold case from 2005-- the murder of a Gabriella Bauer, age 24.นายหักหลังฉันด้วยการแย่งแฟนฉันไป ผุ้หญิงของนาย ?
It's the story of the fight between Rhaenyra Targaryen and her half-brother Aegon for control over the Seven Kingdoms.เรื่องราวการต่อสู้ของเรไนรา ทาร์แกเรียน และพี่ชาย เอกอน ในการแย่งชิงสิทธิ์การปกครองเหนืออาณาจักรทั้งเจ็ด
The Greyjoys rebelled against the throne for the right to be monarchs, but as I recall, you were soundly defeated.เกรย์จอยเป็นกบฎที่ต้องการแย่งบัลลังก์เพื่อเป็นตระกูลที่มีสิทธิมีเสียงอะนะ เท่าที่ข้าจำได้ พวกเจ้าแพ้ราบคาบเลยไม่ใช่รึ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแย้ง
Back to top