ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้าได้กล้าเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้าได้กล้าเสีย*, -กล้าได้กล้าเสีย-

กล้าได้กล้าเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าได้กล้าเสีย (adj.) sporting See also: enterprising, venturesome Syn. ใจป้ำ, ใจนักเลง Ops. ขี้เหนียว
English-Thai: HOPE Dictionary
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ,กล้าได้กล้าเสีย,ร่าเริง,คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
English-Thai: Nontri Dictionary
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
game(adj) เป็นนักเลง,ราวกับนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย
sport(n) กีฬา,การกรีฑา,เครื่องเล่น,คนกล้าได้กล้าเสีย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
game (adj.) กล้าได้กล้าเสีย See also: กล้าเสี่ยง, กล้า Syn. daring, adventuresome Ops. cautious, fearful
enterprise (n.) ความกล้าได้กล้าเสีย See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprising (adj.) ที่กล้าได้กล้าเสีย See also: ที่กล้าเริ่มกิจการใหม่ๆ Syn. ambitious, venturesome
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was more like Henry was enterprising... and that he and the guys made bucks hustling while other guys... were sitting on their asses waiting for handouts.เหมือนกับเฮนรี่กล้าได้กล้าเสีย และเขากับพวกช่วยกันทำเงิน ในขณะที่พวก รุ่นใหญ่นั่งอยู่กับบ้าน รอรับส่วนแบ่ง
And an enterprising one, not unlike you, young lady.และเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ไม่เหมือนกับลูกหรอก เด็กน้อย
Leadership has its costs. You, above all, should know that.เป็นผู้นำต้องกล้าได้กล้าเสีย คุณก็น่าจะรู้ดี
I know you're brave.ข้ารู้ว่าคุณกล้าได้กล้าเสีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้าได้กล้าเสีย
Back to top