ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระสับกระส่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระสับกระส่าย*, -กระสับกระส่าย-

กระสับกระส่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระสับกระส่าย (v.) fidget See also: be nervous, be restless, be uneasy Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly,feverously adv. feverishness n., Syn. feverous
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
impatience(อิมเพ'เชินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความกระสับกระส่าย,ความใจร้อน, Syn. restiveness,
jactationn. การคุยโม้,อาการกระสับกระส่ายกลิ้งไปกลิ้งมา
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety
pursiness(เพอ'ซิเนส) n. ความหยิ่งยโสเนื่องจากความรวย,ความร้อนหรือกระสับกระส่าย
rasping(ราส'พิง,แรส'พิง) adj. เสียงห้าว,เสียงตะไบถู,ซึ่งทำให้ร้อนใจหรือกระสับกระส่าย, See also: raspingly adv., Syn. raspy
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
toss(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (การ) โยน,ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,แกว่ง,สอด (คำพูด) ,แกว่ง,กวน,กระสับกระส่าย,เคลื่อนไปมา, -Phr. (toss off ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว,บริโภคอย่างรวดเร็ว), See also: tosser n.
tweak(ทวีค) vt.,n. (การ) บิด,ดึง,หยิก,กระตุก,ทิ้ง,หนีบ,ความร้อนใจ,อาการกระสับกระส่าย
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
unrest(อัน'เรสทฺ) n. ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย., See also: unrestful adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่าย
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jactation; jactitationอาการกระสับกระส่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uneasiness; restlessness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
antsy (sl.) กระสับกระส่าย See also: ประหม่า, วิตกกังวล
edgy (adj.) กระสับกระส่าย See also: เป็นกังวล, หงุดหงิด Syn. irritable, nervous
fidget about (phrv.) กระสับกระส่าย See also: ขยับไปมาอย่างอยู่ไม่สุข
restless (adj.) กระสับกระส่าย See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด Syn. unsettled, unstable, nervous
yeasty (adj.) กระสับกระส่าย See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด
ill at ease (adj.) ซึ่งกระสับกระส่าย See also: ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย Syn. nervous, uncomfortable, uneasy Ops. comfortable, easy
inquietude (n.) ความกระสับกระส่าย See also: ความกระวนกระวาย Syn. anxiety, restlessness
restlessly (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously, uncomfortably
restlessness (n.) ความกระสับกระส่าย See also: ความกระวนกระวาย Syn. anxiety
uncomfortably (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...restless days, sleepless nights..."วัน กระสับกระส่าย คืนนอนไม่หลับ ทุก
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย
At this range,the unsub would have to factor in wind direction and speed as he shot.นำไปสู่ต้นไม้นี้ คุณคิดว่า เค้ากำลังกระสับกระส่ายอยู่หรือเปล่า
You seem nervous.คุณดูกระสับกระส่ายจังนะ
I don't want it edgy. I want it happy.ฉันไม่ต้องการให้มันกระสับกระส่าย ฉันต้องการให้มันมีความสุข
"We get restless if we don't see you even for a moment.""ทุกวินาทีที่ไม่เห็นเธอ เรากระสับกระส่าย"
You've been antsy all night.คุณกระสับกระส่ายตลอดทั้งคืน
You also said you would get up early and walk him. He chews things when he gets restless.คุณก็เอาแต่พูดว่าคุณจะตื่นแต่เช้าพามันออกไปเดินเล่น แล้วมันก็จะเริ่มหาของเคี้ยวถ้ามันรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้!
You're not happy doing that column. You're restless and I can feel it.คุณไม่แฮปปี้กับคอลัมน์ และคุณกำลังกระสับกระส่าย ฉันรู้สึกได้เลย
I'm just a little nervous.ผมแค่กระสับกระส่ายนิดหน่อย
I don't know why i'm so nervous.ฉันไม่รู้ ทำไมฉันรู้สึกกระสับกระส่าย
It puts little, bitty spots all over the furniture.[เป้าหมายเริ่มกระสับกระส่าย]
They've been listless the past few days, most likely due to something they ingested.พวกมันกระสับกระส่ายเมื่อหลายวันก่อน ดูเหมือนสาเหตุจากบางอย่างที่พวกมันกิน
You know, he seems on edge.ก็เขาดูกระสับกระส่าย
I know he's been a little edgy,ฉันรู้ว่าเขามีอาการกระสับกระส่าย อยู่สักหน่อย
I'm a little bit on edge.ผมรู้สึกกระสับกระส่าย
Sorry. You just look a bit wired.โทษที นายดูกระสับกระส่ายนะ
What do you mean, wired?หมายความว่าไง กระสับกระส่าย
People, I've had an epiphany. The hero cannot exist in a vacuum!ปกติสาวๆจะกระสับกระส่ายในความหล่อของผม
Well, some, but real restless.ได้หลับบ้าง แต่กระสับกระส่ายมาก
You know how I get in the van. I get anxious.คุณก็รู้ ผมอยู่บนรถตู้ มันจะกระสับกระส่าย
I'm afraid of having things done to my face.แค่อาทิตย์ก่อนที่ กระสับกระส่าย
You seem a little nervous.คุณดูกระสับกระส่ายนะ
Oh, you know, John kind of reminds me of Graham, when we first moved out here, kind of restless.ขับรถเที่ยวเล่นไปทั่วเมือง คุณรู้มั้ยว่าจอห์น ทำให้ฉันนึกถึงแกรแฮม ตอนที่เราย้ายมาแรกๆ ดูกระสับกระส่าย
Wingless fluttersทีแรกกระสับกระส่าย แล้วกระทืบเท้า
And you were so distraught over the start time of your Grandpa's funeral.แล้วที่กระสับกระส่าย ตั้งแต่เริ่มงานศพคุณตา
When I got restless, he promised me partnership.เมื่อฉันได้กระสับกระส่ายเขาสัญญาว่าฉัน หุ้นส่วน.
You were tossing and turning all night.คุณดูกระสับกระส่าย และพลิกตัวตลอดคืน
Resist the impulse to fidget.พยายามอย่ากระสับกระส่าย
Unnn. You must have restless sleep syndrome or something.อืมม คุณต้องมีโรคนอนหลับกระสับกระส่ายไปมา หรือบางอย่างแน่เลย
The hysterics are less listless now that they don't have you poking around their private parts.คนไข้ฮิสทีเรียกระสับกระส่ายน้อยลง ตอนนี้พวกเธอไม่ต้องโดนนายแหย่ของสงวน
Later the restless Earth pushed up the seafloor and carved out these massive cliffs.ต่อมาโลกกระสับกระส่าย ผลักขึ้นก้นทะเล และแกะสลักจากหน้า ผาขนาดใหญ่เหล่านี้
She's a little unsettled tonight. Right.คืนนี้เธอกระสับกระส่ายหน่อย
"I noticed Begbie seemed strangely subdued and uncomfortable.""ฉันเห็นว่าเบกบี้ดูสลด และกระสับกระส่ายพิลึก"
Edgy, scary music that would make a parent or studio executive nervous.ดนตรีน่ากลัวบาดหู ที่จะทำให้พ่อแม่หรือผู้บริหารสตูดิโอ กระสับกระส่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระสับกระส่าย
Back to top