waist

แปลว่า


n เอว
ความหมายเหมือนกับ: waistline , waistband , midriff
คำที่เกี่ยวข้อง: สะเอว , บั้นเอว , ส่วนโค้งของร่างกายระหว่างซี่โครงกับสะโพก
n ส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอว
ความหมายเหมือนกับ: bodice , blouse , shirtwaist
n ส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุ

รูปภาพ


waist เอวเอว

หมวดคำ