task

แปลว่า


n งานหนัก
ความหมายเหมือนกับ: job , duty
คำที่เกี่ยวข้อง: งานที่ยาก , ภารกิจ , งานที่สำคัญ
vt ใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ทำงานหนักเกินไป , ใช้สมองหนัก , ทำให้เหน็ดเหนื่อย