show

แปลว่า


vt แสดง
ความหมายเหมือนกับ: display , exhibit , manifest , present
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เห็น , ชี้ให้เห็น , แสดงให้เห็น
vi มองเห็นได้
คำที่เกี่ยวข้อง: เห็นได้ชัด , เห็นชัด
vt มองเห็นได้
คำที่เกี่ยวข้อง: เห็นได้ชัด , เห็นชัด
vt นำออกฉาย
คำที่เกี่ยวข้อง: นำออกแสดง , สาธิต
vt นำไปดู
คำที่เกี่ยวข้อง: พาไปยัง
vt อธิบาย
ความหมายเหมือนกับ: explain , reveal , tell
vt แสดงหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: attest
คำที่เกี่ยวข้อง: พิสูจน์ , ยืนยัน , แสดงตัว
vt บอกข้อมูล
คำที่เกี่ยวข้อง: บอก , ให้ข้อมูล
vt แสดงทัศนคติ
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงท่าที , แสดงความรู้สึก
vi มาถึง (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: เผยตัว , ปรากฏตัว
vi เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)
n การแสดง
ความหมายเหมือนกับ: film , play , representation , carnival
คำที่เกี่ยวข้อง: การปรากฏตัว , การเผยตัว , การสาธิต , การโชว์
n การแสดงนิทรรศการ
ความหมายเหมือนกับ: presentation , exhibit
n สิ่งที่นำมาแสดง
n สิ่งลวงตา
n ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)

ตัวอย่างประโยค


I'll be glad to show you. ฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
He hasn't showed up yet. เขายังไม่โผล่มาเลย
I want to show you something. ฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
I got something to show you. ฉันมีบางสิ่งให้คุณดู
It shows no sign of letting up. มันไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดเลย

คำที่มี "show" ในคำ


show good faith idm แสดงเจตนาดี

show of hands idm ลงคะแนน

show promise idm ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ

show signs of something idm แสดงให้เห็นว่า

show someone the door idm พา (บางคน) ไปทางออก

show someone to the door idm พา (บางคน) ไปทางออก

show the flag idm แสดงการเข้าร่วม

show the white feather idm แสดงความกลัวออกมา

show biz sl ธุรกิจด้านบันเทิง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์)

show business n ละครทีวี

show girl n นักแสดงหญิง

showbiz n แวดวงบันเทิง (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: show business

showboat n เรือที่จัดการแสดง

showcase n ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม
ความหมายเหมือนกับ: cabinet , display counter , museum case , exhibition

showcase n สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่งของหรือคน

showcase vt แสดง (สินค้า, มหรสพ)

showdown n การเผชิญหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม)
ความหมายเหมือนกับ: confrontation , unfolding

shower n การอาบน้ำฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: bathing , washing

shower n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: showerstall , bath

shower n ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)

shower n ฝนตกปรอยๆ
ความหมายเหมือนกับ: drizzle , mist

shower n งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก)

shower vi อาบน้ำ(ฝักบัว)

shower vt สาด

shower vi สาด

shower vt ให้อย่างมากมาย

shower n ผู้จัดแสดง

showery n การมีฝนตกปรอยๆ

showily adv อย่างโอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: gaily , ostentatiously

showiness n ความโอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: foppery , ostentation

showing n การแสดง

showman n นักแสดงที่มีพรสวรรค์

showman n ผู้จัดการแสดง
ความหมายเหมือนกับ: impresario

showmanship n การเป็นนักแสดง

shown vi กริยาช่องที่ 3 ของ show

shown vt กริยาช่องที่ 3 ของ show

show-off n คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: boaster , exhibitionist , egotist

showpiece n ตัวอย่างที่ดีที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: masterpiece , prize

showplace n สถานที่งดงามหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

showroom n ห้องที่ใช้แสดงสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: gallery , salon

showtime n ช่วงเวลาเริ่มต้นของความบันเทิง (เช่นภาพยนตร์, ละคร)

showy adj น่าประทับใจ

showy adj โอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: gaudy , ostentatious

show around phrv พาชมรอบๆ
ความหมายเหมือนกับ: go round , look round , see round , show over

show down phrv หงายไพ่

show for phrv แสดง

show in phrv พาเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: see in , usher in

show in phrv ต้อนรับปีใหม่
ความหมายเหมือนกับ: ring in

show itself phrv เห็นได้ชัด

show off phrv ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น
ความหมายเหมือนกับ: set off

show oneself phrv แสดงตัว

show out phrv นำหรือพาออกไปอย่างสุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: see out

show over phrv พาชมรอบๆ
ความหมายเหมือนกับ: look round , show around

show round phrv พาชมรอบๆ
ความหมายเหมือนกับ: go round , look round , see round , show over

show through phrv มองเห็นผ่าน

show to phrv เอาให้ดู

show up phrv นำ/พาขึ้นไปข้างบน

shower on phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
ความหมายเหมือนกับ: rain on

shower upon phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
ความหมายเหมือนกับ: rain on

shower with phrv ปกคลุมด้วย

show the way vt แนะนำ
ความหมายเหมือนกับ: conduct , escort

show house n บ้านตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: show home

show home n บ้านตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: show house

show mercy vi ผ่อนปรนให้
ความหมายเหมือนกับ: forgive , unbend

showerstall n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: bath

showing off n การวางโต
ความหมายเหมือนกับ: strut , pomposity

show mercy vi เห็นใจ
ความหมายเหมือนกับ: commiserate , pity

show gratitude vt แสดงการขอบคุณ
ความหมายเหมือนกับ: be obliged , give thanks
คำตรงข้าม: ignore , neglect

shower cap n หมวกอาบน้ำ

chat show n รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ
ความหมายเหมือนกับ: talk show

foreshow vt แสดงให้เห็นล่วงหน้า (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: foreshadow , prefigure , presage

game show n รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์
ความหมายเหมือนกับ: quiz show , quiz program

get the show on the road idm เริ่มต้นบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)

make a show of idm แสร้งทำ

no-show n คนที่คาดว่าจะมาแต่กลับไม่มา

peep show n ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องมองผ่านเลนส์

roadshow n การแสดงโดยเดินทางไปตามที่ต่างๆ

dog and pony show sl สาธิต (มาจาก demonstration)

girlie show sl โชว์สาวเปลือย

one-man show sl การแสดงงานศิลปะของคนคนเดียว

sideshow n การแสดงแทรก

vaudeville show n รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน
ความหมายเหมือนกับ: variety show

talk show n รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ

trade show n การแสดงสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: fair , exhibition

quiz show n รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์
ความหมายเหมือนกับ: quiz program

early show n การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย
ความหมายเหมือนกับ: play show , show

play show n การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย
ความหมายเหมือนกับ: early show , show

dumb show n ละครใบ้
ความหมายเหมือนกับ: mimcry , charade

preliminary showing n การชมก่อนแสดง

reshowing n การกระทำซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: repetition , replay

variety show n ละครที่มีการร้องเพลงและเล่นตลกล้อเลียน
ความหมายเหมือนกับ: review

one-person show n การแสดงเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: solo flight

variety show n รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top