peach

แปลว่า


n ลูกพีช
ความหมายเหมือนกับ: stone fruit , apricot
คำที่เกี่ยวข้อง: พีช
adj มีสีพีชหรือสีเหลืองอมชมพู
n สีพีช
ความหมายเหมือนกับ: pink , yellowish
คำที่เกี่ยวข้อง: สีเหลืองอมชมพู
vt บอกความลับ
ความหมายเหมือนกับ: inform , betray , tattle
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดโปง

รูปภาพ


peach ลูกพีชลูกพีช

หมวดคำ