lifeless

แปลว่า


adj ที่ตาย
ความหมายเหมือนกับ: dead
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่มีลมหายใจ
adj ที่ไม่มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: dull , inactive , inert
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่จืดชืด
adj ที่ไร้สิ่งมีชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ