legend

แปลว่า


n คำจารึก
ความหมายเหมือนกับ: inscription
คำที่เกี่ยวข้อง: คำสลัก
n คำบรรยายใต้ภาพ
ความหมายเหมือนกับ: caption
คำที่เกี่ยวข้อง: คำอธิบายภาพ
n ตำนาน
ความหมายเหมือนกับ: fable , myth , saga
คำที่เกี่ยวข้อง: นิทาน , เรื่องเล่าต่อๆกันมา
n บุคคลที่มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: celebrity
n เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top