fox

แปลว่า


n สุนัขจิ้งจอก
คำที่เกี่ยวข้อง: หมาจิ้งจอก
vt หลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: deceive , outwit , trick
คำที่เกี่ยวข้อง: โกง
n ขนสุนัขจิ้งจอก
n คนที่มีเล่ห์เหลี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: คนฉลาดแกมโกง
n คนที่มีรูปร่างหน้าตาดี (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
vt ทำให้ไม่เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: baffle , confuse
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สับสน

รูปภาพ


fox สุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอก

หมวดคำ