feather

แปลว่า


n ขนนก
ความหมายเหมือนกับ: plume , wing
คำที่เกี่ยวข้อง: พู่ขนนก , สิ่งที่คล้ายขนนก
vt ปกคลุมด้วยขนนก
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดับด้วยขนนก , ติดขนนก
vi พายเรือแบบกรรเชียง
คำที่เกี่ยวข้อง: แจวเรือ , กรรเชียง , พายเรือ