evening

แปลว่า


n ตอนเย็น
ความหมายเหมือนกับ: dusk , nightfall , twilight
คำที่เกี่ยวข้อง: ตอนเย็นๆ , เย็นย่ำ

ตัวอย่างประโยค


Well, I sometime watch it in the evening. เอ่อ บางครั้งฉันก็ดู TV ในตอนเย็น
I decided not to say another word all evening. ฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้

คำที่มี "evening" ในคำ


evening dress n ชุดราตรี
ความหมายเหมือนกับ: evening clothes

evening primrose n พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยว กับประจำเดือน
ความหมายเหมือนกับ: sundrops

evening star n ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ
ความหมายเหมือนกับ: Hesperus , Venus

evenings adv ทุกเย็น (ตามปกติ)

evening clothes n ชุดราตรี

evening meal n อาหารมื้อเย็น
ความหมายเหมือนกับ: dinner

evening prayer n พิธีทางศาสนาตอนเย็น
ความหมายเหมือนกับ: orison , evensong , compline

good evening n คำทักทาย / คำบอกลาตอนเย็น

this evening n คืนนี้
ความหมายเหมือนกับ: this nightค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top