erect

แปลว่า


adj ซึ่งตั้งตรง
ความหมายเหมือนกับ: upright , vertical
คำที่เกี่ยวข้อง: ตั้งชัน , ลุก , ชู , โด่
vt ทำให้ตั้งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: lift up , raise , set up
vt สร้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: build , construct
คำที่เกี่ยวข้อง: สร้าง