disastrous

แปลว่า


adj ที่เป็นหายนะ
ความหมายเหมือนกับ: ruinous , unfortunate
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่โชคร้ายอย่างมาก
adj ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: calamitous , desolating
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำลายล้าง
adj ย่อยยับ
ความหมายเหมือนกับ: pernicious , calamitous
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่มจม , พินาศ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top