diminish

แปลว่า


vt ทำให้ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decrease
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น้อยลง , ทำให้เล็กลง
คำตรงข้าม: increase , intensify
vi ทำให้ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decrease
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น้อยลง , ทำให้เล็กลง
คำตรงข้าม: increase , intensify

คำที่มี "diminish" ในคำ


diminishable adj ซึ่งลดลง

diminished adj ซึ่งลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decreased , shortenedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top