definition

แปลว่า


n ความคมชัดของภาพ
ความหมายเหมือนกับ: sharpness
คำตรงข้าม: confusion , mixing
n คำนิยาม
ความหมายเหมือนกับ: meaning , explanation
คำที่เกี่ยวข้อง: คำจำกัดความ , บทนิยาม , คำอธิบายความหมาย , การอธิบายความหมาย
คำตรงข้าม: absurdity , nonsense

คำที่มี "definition" ในคำ


redefinition n เปลี่ยนเพื่อให้พิจารณาในแนวใหม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top