car

แปลว่า


n รถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: automobile , auto , motor car
คำที่เกี่ยวข้อง: รถ , พาหนะ

ตัวอย่างประโยค


I'm in the car right now. ฉันอยู่ในรถตอนนี้
I bought a blue car today. วันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I drive a blue car to work. ฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
Can I pay for check or credit card? ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
I wish I had enough money to buy a new car. ฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน

หมวดคำ


คำที่มี "car" ในคำ


car alarm n สัญญาณกันขโมยในรถยนต์

car bomb n ระเบิดที่ใส่ไว้ในรถเพื่อนำไปก่อการร้าย

car boot sale n การเปิดท้ายรถขายของ

car park n ที่จอดรถ
ความหมายเหมือนกับ: parking area , parking lot

car phone n โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์

car pool n กลุ่มของคนที่มาใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน

car tax n ภาษีรถยนต์

car transporter n รถที่ใช้ขนรถยนต์ใหม่ที่จะนำไปขาย

car wash n สถานที่บริการล้างรถ

carabao n กระบือที่มีต้นกำเนิดทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: water buffalo

carafe n ขวดชนิดหนึ่งใช้ใส่น้ำดื่มหรือไวน์เพื่อเสิร์ฟที่โต๊ะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: decanter

caramel n คาราเมล

caramel adj ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง

caramel n สีน้ำตาลอมเหลือง

caramelize vt ทำให้เป็นคาราเมล

caramelize vi เปลี่ยนเป็นคาราเมล

carapace n กระดองหรือเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์

carat n กะรัต

caravan n กลุ่มคนเดินทาง

caravan vi เดินทางไปเป็นกลุ่ม

caravanning n การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด

caravansary n โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน
ความหมายเหมือนกับ: caravan inn , caravanserai

caravanserai n โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน
ความหมายเหมือนกับ: caravan inn , caravansary

caraway n เครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้ปรุงอาหารได้

carbide n สารประกอบของธาตุคาร์บอน

carbine n ปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเบาและสั้น

carbohydrate n คาร์โบไฮเดรต

carbon n คาร์บอน

carbon copy n สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: CC (คำย่อของ carbon copy)

carbon dating n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbon-14 dating , carbon-14 method , radioactive dating

carbon dioxide n ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ความหมายเหมือนกับ: carbonic acid gas

carbon monoxide n คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์

carbon paper n กระดาษคาร์บอนที่ใช้ในการคัดลอกเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: carbon

carbonaceous adj ที่ประกอบด้วยคาร์บอน

carbonate n เกลือของกรดคาร์บอน

carbonate n ที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป

carbonated adj ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

carbonise vt ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbonize

carbonise vi เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbonize

carbonize vt ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbonise

carbonize vi เปลี่ยนเป็นคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbonise

carboy n ขวดขนาดใหญ่ใช้ใส่ของเหลวอันตราย เช่น น้ำกรด

carburetor n คาร์บูเรเตอร์

carcass n โครง (เช่น โครงเรือ)

carcass n ร่างกายมนุษย์
ความหมายเหมือนกับ: body , corpse , remains

carcass n สิ่งที่ไร้ค่า

carcinogen n สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

carcinogenic adj ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
ความหมายเหมือนกับ: cancerous

card catalog n กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
ความหมายเหมือนกับ: card index

card index n กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
ความหมายเหมือนกับ: card catalog

card table n โต๊ะเล็กๆ ใช้สำหรับเล่นไพ่

card n บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน

card n บัตรประจำตัว

card n บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม)

card n บัตรรายการ

card n บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร)

card n บัตรอวยพร

card vt บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ)

card n ใบเหลืองหรือใบแดง (ในกีฬาฟุตบอล)

card n โปสการ์ด

card n แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า)

card n ไพ่

card n รายการอาหาร

card vt แสดงบัตร (ประจำตัว)

card vt แปรงขนหรือเส้นใย

card n แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ

card n อุปกรณ์แปรงขนสักหลาด

cardamom n กระวาน

cardboard n กระดาษแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: pasteboard

cardboard city n พื้นที่สำหรับผู้ที่ที่ไม่มีบ้านอยู่และต้องใช้กล่องกระดาษเพื่อกันความหนาวเย็น

card-carrying adj ที่เป็นสมาชิกขององค์กร (โดยเฉพาะทางการเมือง)

cardholder n ผู้ถือบัตร

cardiac adj ที่เกี่ยวกับหัวใจ

cardigan n เสื้อไหมพรมไม่มีปกและผ่าติดกระดุมหน้า

cardinal n พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด

cardinal number n จำนวนนับ

cardinal point n จุดหลักสี่จุดที่แสดงทิศในเข็มทิศ (เหนือ, ใต้, ตะวันออกและตะวันตก)

cardinal sin n หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)

cardinal virtue n คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)

cardiology n การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวใจ

cardiopulmonary resuscitation n การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก
ความหมายเหมือนกับ: kiss of life , mouth-to-mouth resuscitation

cardphone n โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้บัตรในการโทร

cardsharp n คนโกงไพ่
ความหมายเหมือนกับ: cardsharper , cheat

cardsharper n คนโกงไพ่
ความหมายเหมือนกับ: cardsharp , cheat

care n การดูแล
ความหมายเหมือนกับ: charge , protection

care n ความระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: carefulness , watchfulness

care n ความห่วงใย
ความหมายเหมือนกับ: concern , close attention

care vi ดูแล

care vt ห่วงใย
ความหมายเหมือนกับ: concern

care vi ห่วงใย

care label n ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า

care package n สิ่งของสำหรับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกล

careen vi เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: hurtle , sway

career n อาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: occupation , vocation , work

career break n ช่วงเวลาที่ออกจากงานระยะหนึ่งเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่าง (เช่น ดูแลบุตร)

careerist n ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด

careers advice n การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: careers guidance

careers advisor n ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: careers officer

careers officer n ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: careers advisor

carefree n ที่ไร้กังวล
ความหมายเหมือนกับ: cheerful , lighthearted , unworried
คำตรงข้าม: troubled

careful adj ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: cautious , prudent
คำตรงข้าม: careless , lax , negligent

carefully adv อย่างระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: cautiously , watchfully
คำตรงข้าม: carelessly , heedlessly

carefulness n ความระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: care , watchfulness
คำตรงข้าม: carelessness , heedlessness

caregiver n ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
ความหมายเหมือนกับ: carer , caretaker

careless adj ไม่กังวล
ความหมายเหมือนกับ: carefree , untroubled
คำตรงข้าม: careful

careless adj ไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: heedless , neglectful
คำตรงข้าม: attentive

carelessly adv อย่างไม่กังวล
ความหมายเหมือนกับ: neglectfully , unconcernedly
คำตรงข้าม: concernedly , carefully

carelessly adv อย่างไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: heedlessly , hastily
คำตรงข้าม: heedfully , carefully

carelessness n ความไม่กังวล
ความหมายเหมือนกับ: unconcern
คำตรงข้าม: concern

carelessness n ความไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: heedlessness
คำตรงข้าม: care , caution

carer n ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
ความหมายเหมือนกับ: care giver

caress n การสัมผัสด้วยความรัก
ความหมายเหมือนกับ: embrace , touch

caress vt สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู
ความหมายเหมือนกับ: cuddle , embrace

caressing adj ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่

caret n สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)

caretaker adj ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว

caretaker n ผู้ที่รับจ้างดูแล
ความหมายเหมือนกับ: keeper , custodian

caretaker government n รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

careworn adj ที่ดูเหนื่อยเพราะมีเรื่องกังวลมาก
ความหมายเหมือนกับ: drawn , haggard , worn
คำตรงข้าม: rested

carfare n ค่ารถ
ความหมายเหมือนกับ: bus fare

carful n ปริมาณเต็มคันรถ

cargo n สินค้าที่บรรทุก
ความหมายเหมือนกับ: freight

carhop n พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแบบขับรถเข้าไปได้

Caribbean n ชาวแคริเบียน

Caribbean adj ที่เกี่ยวกับหรือมาจากทะเลคาริบเบียน

caribou n กวางชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ

caricature n ภาพล้อเลียนบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: cartoon , burlesque

caries n การผุกร่อนของกระดูกโดยเฉพาะฟัน

carillon n ระฆังที่เป็นชุด
ความหมายเหมือนกับ: chimes , gong

caring adj ที่ห่วงใยผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: affection , kindness
คำตรงข้าม: dislike

carious adj ที่ผุกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: decayed

carjacking n การจี้รถเพื่อให้ขับไปตามที่คนร้ายต้องการ

carload n จำนวนบรรทุกหนึ่งคันรถ

carminative adj ที่ทำให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร

carminative n ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: carminative medicine

carmine adj ที่มีสีแดงม่วงเข้ม

Carnaby Street n ถนนในเมืองลอนดอนที่มีชื่อเสียงในช่วง 1960-69 เนื่องจากมีร้านที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่น

carnage n การฆ่าอย่างโหดร้าย
ความหมายเหมือนกับ: massacre , bloodshed , wholesale killing

carnal adj ที่เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
ความหมายเหมือนกับ: bodily , fleshly , sensual

carnation n คาร์เนชั่น

carnation n ดอกคาร์เนชั่น

carnelian n หินที่มีสีแดง สีน้ำตาลแดงหรือสีขาว
ความหมายเหมือนกับ: cornelian

carney n งานเฉลิมฉลองของมวลชน
ความหมายเหมือนกับ: carnie , carnival , festival

carnie n งานเฉลิมฉลองของมวลชน
ความหมายเหมือนกับ: carney , carnival , festival

carnival n งานเฉลิมฉลองของมวลชน
ความหมายเหมือนกับ: carney , carnie , festival

carnivore n พืชกินแมลง

carnivore n สัตว์กินเนื้อ

carnivorous adj ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: flesh-eating , meat-eating

carob n ต้นไม้ชนิดหนึ่งผลกินได้

carol n เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน
ความหมายเหมือนกับ: Christmas song

carol service n พิธีทางศาสนาที่มีการร้องเพลงในศาสนาคริสต์

carotene n สารชนิดหนึ่งมีสีแดงหรือส้มพบมาในแครอทและผักอื่นๆ

carousal n การดื่มเหล้ากันอย่างหนัก
ความหมายเหมือนกับ: carouse

carouse n การดื่มเหล้ากันอย่างหนัก
ความหมายเหมือนกับ: carousal

carouse adj ที่ดื่มเหล้าจัดและบ่อย

carousel n ม้าหมุน
ความหมายเหมือนกับ: carrousel , merry-go-round

carp n การบ่นโดยใช้อารมณ์

carp vt บ่นถึงข้อผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: cavil , find fault , criticize

carp n ปลาคาร์พ
ความหมายเหมือนกับ: domestic carp , Cyprinus carpio

carpal adj ที่เกี่ยวกับกระดูกข้อมือ

carpenter n ช่างไม้
ความหมายเหมือนกับ: woodworker

carpenter vt ทำงานช่างไม้

carpentry n งานไม้

carpet vt คลุมด้วยพรม

carpet n พรม
ความหมายเหมือนกับ: carpeting , floor covering , rug

carpet n ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม
ความหมายเหมือนกับ: soft surface

carpet slipper n รองเท้าที่ใส่ในบ้านส่วนบนทำด้วยผ้า

carpet sweeper n เครื่องสำหรับกวาดทำความสะอาดพรม
ความหมายเหมือนกับ: vacuum cleaner

carpetbag n กระเป๋าที่ทำจากพรมใช้ในการเดินทาง

carpet-bomb vt ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงบนพื้นที่เล็กๆ

carping adj ช่างจับผิด
ความหมายเหมือนกับ: faultfinding

carpool lane n ช่องถนนสำหรับรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน

carport n ที่จอดรถซึ่งสร้างโดยการต่อหลังคาจากด้านข้างตึก

carrel n ช่องหรือโต๊ะอ่านหนังสือเล็กเฉพาะบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: cubical , stall

carriage n การขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: conveyance , transportation

carriage n ค่าขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: transportation charge

carriage n ตู้โดยสารรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: coach

carriage n ท่าทาง
ความหมายเหมือนกับ: bearing , manner , posture

carriage n รถเข็นเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: baby carriage

carriage n รถม้า
ความหมายเหมือนกับ: coach , equipage , rig

carriage clock n นาฬิกาเล็กๆ ที่มีหูหิ้ว

carriage way n ถนน

carried adj ที่ขนส่งไป

carrier n คนที่เป็นพาหะนำโรค

carrier n คนส่งหนังสือพิมพ์

carrier n คนส่งเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: messenger , mail carrier

carrier n โครงเหล็กวางของ (บนหลังคารถ)
ความหมายเหมือนกับ: rack

carrier n บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: common carrier

carrier n บุรุษไปรษณีย์
ความหมายเหมือนกับ: letter carrier , mailman , mail carrier , postman

carrier n ผู้ส่ง

carrier n เรือบรรทุกเครื่องบินรบ
ความหมายเหมือนกับ: aircraft carrier , flattop

carrier bag n ถุงสำหรับใส่ของ
ความหมายเหมือนกับ: paper bag , poke , sack

carrier pigeon n นกพิราบสื่อสาร

carrion n เนื้อที่เน่าเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: decaying flesh

carrion n สิ่งที่น่ารังเกียจ

carrot n แครอท

carrottop n คนที่มีผมแดง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: redhead , redheader

carroty n ที่มีสีส้ม (คำไม่เป็นทางการ)

carrousel n ม้าหมุน
ความหมายเหมือนกับ: carousel , merry-go-round

carry n การขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: portage

carry vt ขนส่ง
ความหมายเหมือนกับ: convey , transport

carry vt ขยายไปสู่
ความหมายเหมือนกับ: extend

carry vi จดทะเบียน
ความหมายเหมือนกับ: enroll

carry vt ชักนำทางความรู้สึก

carry vi เดินทาง

carry vt ตั้งครรภ์
ความหมายเหมือนกับ: be pregnant with

carry vt ถือไว้
ความหมายเหมือนกับ: hold

carry vt บรรจุ
ความหมายเหมือนกับ: contain

carry vt บอกข่าว
ความหมายเหมือนกับ: impart

carry vt แบก

carry vt ประพฤติ
ความหมายเหมือนกับ: behave , comport

carry vi เป็นสื่อนำ
ความหมายเหมือนกับ: take

carry vt พก

carry vi มี (โทษ, ค่าปรับ)

carry vt ยึด (รองรับน้ำหนัก)

carry n ระยะ
ความหมายเหมือนกับ: range

carry vt ส่ง (จดหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: post

carry vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: sustain

carry away phrv ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น

carry forward phrv ผลักดัน

carry off phrv ทำได้สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: win

carry off phrv เป็นสาเหตุความตาย

carry on phrv จัดการ
ความหมายเหมือนกับ: manage

carry on phrv ดำเนินต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: continue

carry on phrv ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: misbehave

carry out phrv ทำให้สมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: complete , fulfill

carry through phrv คงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: persist

carry through phrv ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค

carry through phrv ทำให้สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: accomplish , complete

carryall n กระเป๋าเป้
ความหมายเหมือนกับ: holdall , tote , tote bag

carrying charge n ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน

carryings-on n พฤติกรรมที่ไม่สมควร

carry-on adj ที่เล็กและเบาพอที่จะนำขึ้นเครื่องบินไปได้

carryout adj ที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ

carryout n อาหารที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ
ความหมายเหมือนกับ: takeaway

carsick adj เมารถ

cart n เกวียน

cart vi ขี่เกวียน

cart vt บรรทุกเกวียน
ความหมายเหมือนกับ: haul

cart n รถเข็นหรือรถลาก
ความหมายเหมือนกับ: handcart , go-cart , pushcart

cart vt ลาก
ความหมายเหมือนกับ: drag , draw , haul

cart track n ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม)
ความหมายเหมือนกับ: cartroad , track

cartage n การขับรถม้าหรือเกวียน
ความหมายเหมือนกับ: carting

carte blanche n การมีอิสระที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

cartel n กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน
ความหมายเหมือนกับ: combine , corporate trust , trust

carter n คนขับเกวียน

cartilage n กระดูกอ่อน

cartload n จำนวนเต็มหนึ่งคันเกวียน

cartography n การทำแผนที่
ความหมายเหมือนกับ: mapmaking

carton n กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: box , package

carton n กล่องกระดาษหรือพลาสติก
ความหมายเหมือนกับ: box

carton n จำนวนหนึ่งกล่อง
ความหมายเหมือนกับ: cartonful

carton vt บรรจุลงกล่อง

cartoon n ภาพการ์ตูน

cartoon n ภาพล้อ
ความหมายเหมือนกับ: caricature , lampoon

cartoon vi วาดการ์ตูน

cartoon adj เหมือนการ์ตูน

cartoon strip n การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: comic strip , strip cartoon

cartoonist n นักเขียนการ์ตูน
ความหมายเหมือนกับ: illustrator

cartridge n ปลอกกระสุนปืน

cartridge n หลอดเล็กใส่ของเหลวหรือก๊าซเพื่อนำไปใส่เครื่องมืออื่น

cartwheel vt กลิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: roll

cartwheel n การตีลังกาล้อเกวียน

cartwheel n ล้อเกวียน

cartwheel n เหรียญขนาดใหญ่ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: silver dollar

carve vt แกะสลัก
ความหมายเหมือนกับ: chip at , sculpture

carve vt ตัด
ความหมายเหมือนกับ: cut , cut up

carve vt แล่
ความหมายเหมือนกับ: slice

carver n ช่างแกะสลัก
ความหมายเหมือนกับ: craftman

carvery n ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกย่างเป็นหลัก

carve-up n การแบ่งแยก

carving n สิ่งของแกะสลัก

carving fork n ส้อมขนาดใหญ่ที่ใช้จับเนื้อเพื่อตัด

carving knife n มีดสำหรับตัดเนื้อ

carwash n การล้างรถ

carwash n สถานที่ล้างรถ

caryatid n รูปปั้นผู้หญิงที่เสา

care about phrv ชอบมาก
ความหมายเหมือนกับ: care for

care about phrv สนใจใน

care about phrv กังวลเกี่ยวกับ

care for phrv ชอบมาก
ความหมายเหมือนกับ: care about

care for phrv สนใจแต่ตนเอง

care for phrv อยาก

care for phrv ดูแล
ความหมายเหมือนกับ: look after , see after

care for phrv ใช้อย่างระมัดระวัง

carp at phrv ��จับผิด
ความหมายเหมือนกับ: cavil at

carry about phrv นำติดตัวไป
ความหมายเหมือนกับ: carry along , carry around

carry all before one idm กวาดเรียบ

carry along phrv นำติดตัวไป
ความหมายเหมือนกับ: carry about , carry about

carry along phrv ทำให้หลงใหล
ความหมายเหมือนกับ: carry away

carry along phrv กระตุ้น

carry around phrv นำติดตัวไป
ความหมายเหมือนกับ: carry along , carry about

carry away phrv ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice)
ความหมายเหมือนกับ: carry along

carry away phrv ชักชวน

carry away phrv ทำให้ตื่นเต้น

carry back phrv คืน

carry back phrv ทำให้หวนนึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: go back , go back to , take back

carry before phrv ประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง (มักใช้ในภาษาเขียน)

carry coals to Newcastle idm ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น

carry down phrv ยกลงมา

carry down phrv สืบทอดไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: hand down

carry forward phrv ย้ายไป (ทางธุรกิจหรือการเงิน)
ความหมายเหมือนกับ: bring forward , carry over

carry forward phrv ทำให้เดินหน้าต่อไป

carry into phrv นำเข้าไป

carry into phrv ทำตาม (แผนการ, ความตั้งใจ)
ความหมายเหมือนกับ: put into

carry off phrv ชนะ (การแข่งขัน)
ความหมายเหมือนกับ: carry away , bear away

carry off phrv ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)

carry off phrv ฆ่า
ความหมายเหมือนกับ: bear away , bear off , carry away

carry off phrv ปลดเปลื้อง

carry off phrv พาออกไป (จากสถานที่)

carry off phrv ทำให้ตื่นเต้น

carry on phrv ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป)
ความหมายเหมือนกับ: carry on with

carry on phrv มีต่อ (มักเป็นงานเขียน)

carry on phrv สร้างต่อ

carry on phrv กังวล

carry on phrv โกรธ

carry on phrv มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: carry on with

carry on with phrv ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป)
ความหมายเหมือนกับ: carry on

carry on with phrv มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ
ความหมายเหมือนกับ: carry on

carry out phrv ทำให้สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: fulfil

carry over phrv เลื่อนออกไป
ความหมายเหมือนกับ: put off

carry over phrv เป็นผลมาจาก

carry over phrv ทิ้งไว้ให้

carry someone with one idm ชักจูง

carry something with one idm จดจำได้ดี

carry the day idm ประสบความสำเร็จ

carry through phrv ทำสำเร็จ

carry through phrv ทำให้ผ่านพ้น
ความหมายเหมือนกับ: bring through , come through

carry through phrv ทำให้อยู่รอด
ความหมายเหมือนกับ: bring through , come through , pull through

carry through phrv ยกผ่าน (พื้นที่, เนื้อที่, สถานที่)

carry with phrv นำติดตัวไปด้วย

carve out phrv สลักเป็นรูป
ความหมายเหมือนกับ: hack out , hew out

carve out phrv พยายามอย่างมากเพื่อประสบความสำเร็จ

carve up phrv แบ่งแยก (คำไม่เป็นทางการ)

carve up phrv แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)

carve up phrv เจตนาทำร้าย (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: cut up , slit up

carcass sl ร่างใหญ่

card sl ตัวตลก

carpet muncher sl เลสเบี้ยน

carrot top sl คำเรียกคนที่มีผมสีแดงหรือสีทอง

carry the can sl รับผิดชอบในข้อผิดพลาด

caramel appletoffee apple n ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน

caravan inn n โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน
ความหมายเหมือนกับ: caravanserai

caravan inn n โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน
ความหมายเหมือนกับ: caravansary

carbon-14 dating n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbon-14 method , radioactive dating

carbon-14 method n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
ความหมายเหมือนกับ: carbon-14 dating , radioactive dating

carbonic acid gas n ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

careers guidance n การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ

care giver n ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน

carminative medicine n ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร

carpeting n พรม
ความหมายเหมือนกับ: floor covering , rug

cartroad n ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม)
ความหมายเหมือนกับ: track

carting n การขับรถม้าหรือเกวียน

cartonful n จำนวนหนึ่งกล่อง

carper n ผู้ที่ชอบติเตียน
ความหมายเหมือนกับ: faultfinder

carbon black n เขม่า
ความหมายเหมือนกับ: lampback , smut

cartilaginous adj เหมือนกระดูกอ่อน

cardiac arrest n หัวใจวาย

cardialgia n อาการจุกเสียดท้อง
ความหมายเหมือนกับ: pyrosis

carry in vt นำเข้า
ความหมายเหมือนกับ: ship in , transport in
คำตรงข้าม: export

cardpunch n เครื่องเจาะกระดาษ

careening n การเอียงไปข้างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: leaning

cartridge holder n กล่อง
ความหมายเหมือนกับ: cartrigde clip

cartrigde clip n กล่อง
ความหมายเหมือนกับ: cartridge holder

carry weight vi เป็นเรื่องสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: count

carte n รายการอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: cuisine table

cartride n สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด
ความหมายเหมือนกับ: projectile , rocket

carton material n แผ่นกระดาษแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: cardboard , tagboard

carrying out n การกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: doing , execution , operation

cartulary n สมุดลงทะเบียน
ความหมายเหมือนกับ: account book

careless lax adj สะเพร่า
ความหมายเหมือนกับ: negligent

carbonated water n โซดา
ความหมายเหมือนกับ: soft drink , tonic , cola , mineral water , fizz

aftercare n การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น

aircraft carrier n เรือบรรทุกเครื่องบิน

baby carriage n รถเข็นเด็กเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: (baby) buggy , perambulator

baccara n การเล่นไพ่แบ็กคาระ (นิยมในประเทศฝรั่งเศษ)
ความหมายเหมือนกับ: baccarat

baccarat n การเล่นไพ่แบ็กคาระ (นิยมในประเทศฝรั่งเศษ)
ความหมายเหมือนกับ: baccara

baggage car n รถขนกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร
ความหมายเหมือนกับ: luggage van

bicarbonate n สารโซเดียมไบคาร์บอเนต

battle-scarred adj เหมือนสงคราม

bicarb n สารโซเดียมไบคาร์บอเนต

bicarbonate n สารไบคาร์บอเนต

bicarbonate of soda n สารโซเดียมไบคาร์บอเนต

boxcar n รถไฟบรรทุกสัมภาระ

be beyond caring idm เลิกสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: be past caring

be careful not to do something idm ระวังอย่างทำบางสิ่ง

be past caring idm เลิกสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: be beyond caring , go past

cable car n รถที่เคลื่อนที่โดยสายเคเบิ้ลที่อยู่ด้านบน (มักใช้ขึ้นหรือลงเขา)

calling card n นามบัตร
ความหมายเหมือนกับ: visiting card

cash card n เอทีเอ็ม
ความหมายเหมือนกับ: ATM card

cash-and-carry adj ที่จ่ายเป็นเงินสด

credit card n บัตรเครดิต

devil-may-care attitude idm ความไม่ใส่ใจ

devil-may-care manner idm ความไม่ใส่ใจ

for all I care idm ฉันไม่สนใจว่า

deck cargo n สินค้าที่บรรทุกบนปากระวาง

devil-may-care adj สุรุ่ยสุร่าย
ความหมายเหมือนกับ: cavalier , casual , indifferent

discard vt ละทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: get rid of , expel , give up
คำตรงข้าม: retain , keep , preserve

discard n สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง

electrocardiograph n เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

endocarditis n การอักเสบของเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ

endocardium n เยื่อบุโพรงหัวใจ

escarpment n เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ

escarpment n สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก
ความหมายเหมือนกับ: bluff , cliff , scarp

face card n ไพ่ชนิดหนึ่ง

flashcard n แผ่นกระดาษแข็งที่มีภาพหรือคำต่างๆ ที่ใช้ในการสอน

flatcar n รถไฟที่ไม่มีหลังคาและด้านข้างใช้ในการขนสินค้า

go past caring idm เลิกสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: be past , get beyond

incarcerate in phrv จำคุก

go-cart n รถแข่งเล็กไม่มีหลังคาและประตู
ความหมายเหมือนกับ: kart

green card n เอกสารที่อนุมัติให้ชาวต่างชาติอาศัยและทำงานในอเมริกา

greeting card n บัตรอวยพร

handcart n รถเข็นขนาดเล็ก

harum-scarum n คนที่สะเพร่า

harum-scarum adv สะเพร่า

harum-scarum adj สะเพร่า
ความหมายเหมือนกับ: careless , irresponsible , reckless
คำตรงข้าม: careful , responsible

headscarf n ผ้าคลุมศีรษะ (ของผู้หญิง)

horse carriage n รถม้า

hydrocarbon n สารไฮโดรคาร์บอน

get the red carpet treatment idm ได้รับการปฏิบัติอย่างดีหรือเป็นพิเศษ

hold all the cards idm อยู่ที่ตำแหน่งน่าพอใจ

in the care of idm อยู่ในความดูแลของ

miscarriage of justice idm การตัดสินผิด

not care two hoots about idm ไม่สนใจ

not have a care in the world idm ไม่วิตกกังวลกับสิ่งใด

on the cards idm ในอนาคต (คำไม่เป็นทางการ)

That takes care of that idm มันเรียบร้อยดีแล้ว

upset the applecart idm ทำให้เสีย

ID card n บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card)

identity card n บัตรประชาชน
ความหมายเหมือนกับ: identification card

incarcerate vt ขังคุก (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: confine , imprison , jail

incarnate adj ซึ่งเป็นตัวเป็นตน
ความหมายเหมือนกับ: embodied , personified

incarnate vt ทำให้เป็นรูปร่าง
ความหมายเหมือนกับ: embody , externalize
คำตรงข้าม: disembody

incarnation n การทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
ความหมายเหมือนกับ: embodiment , personification

macaroni n มะกะโรนี
ความหมายเหมือนกับ: pasta , spaghetti

macaroon n ขนมคุกกี้ชนิดหนึ่ง

Madagascar n เกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย

magic carpet n พรมเหาะ

Magna Carta n กฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: Magna Charta

mail carrier n คนส่งไปรษณีย์
ความหมายเหมือนกับ: letter carrier , mailman , postman

mascara n เครื่องสำอางที่ใช้ป้ายขนตา
ความหมายเหมือนกับ: eye make-up

mascara vt ป้ายเครื่องสำอางที่ขนตา

Medicare n โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล
ความหมายเหมือนกับ: Medicaid

minicar n รถยนต์เล็กมาก

miscarriage n การแท้งบุตร (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: spontaneous abortion , birth interruption

miscarriage n ความล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: defeat , mistake

miscarriage of justice n การตัดสินลงโทษผิดคน

miscarry vi แท้งลูกตามธรรมชาติ

miscarry vi ทำผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: fail
คำตรงข้าม: succeed

motorcar n รถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: automobile

multi-storey car park n อาคารจอดรถ
ความหมายเหมือนกับ: multi-storey , parking garage

Nicaragua n นิคารากัว

Nicaragua n ประเทศนิคารากัว

Nicaraguan n ชาวนิคารากัว

notecard n การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ

observation car n รถพ่วงรถไฟที่ออกแบบให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน

ocarina n เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง

Oscar n รางวัลภาพยนตร์ออสการ์

oxcart n เกวียนที่ลากด้วยวัว
ความหมายเหมือนกับ: cart , bullock-cart

parlor car n รถไฟโดยสารซึ่งมีที่นั่งเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: cable car , railway carriage

peccary n สัตว์คล้ายหมูมีสีเทาและมีแถบคอสีขาวตระกูล Tayassuidae
ความหมายเหมือนกับ: javelina

pericardium n เยื่อหุ้มหัวใจ

pericarp n เปลือกหุ้มเมล็ดผลไม้
ความหมายเหมือนกับ: husk , hull , shell , pod

phone card n บัตรโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: calling card

picaresque adj เกี่ยวกับการผจญภัย

placard n ป้ายประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: notice , brochure , bulletin , circular , poster

placard vt ติดป้ายประกาศ
ความหมายเหมือนกับ: publicize , announce

playing cards n ไพ่หนึ่งสำรับ
ความหมายเหมือนกับ: deck

postal card n ไปรษณียบัตร
ความหมายเหมือนกับ: postcard

postcard n โปสการ์ด
ความหมายเหมือนกับ: postal card , letter card , note

precarious adj ที่ไม่ปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: doubtful , uncertain

precariously adv อย่างไม่ปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: dangerously , seriously

pushcart n รถเข็น
ความหมายเหมือนกับ: handcar , trolley , wheelbarrow , cart

put the cart before the horse idm คิดหรือทำผิดขั้นตอน

race car n รถแข่ง
ความหมายเหมือนกับ: racing car

radiocarbon n กัมมันตภาพรังสีในรูปของคาร์บอนที่ใช้คำนวณอายุของอินทรีย์วัตถุ

railcard n ตั๋วรถไฟลดราคา

red carpet n พรมแดงที่ปูสำหรับต้อนรับแขกคนสำคัญ

reincarnate vt ทำให้มาเกิดใหม่

reincarnation n การกลับชาติมาเกิดใหม่
ความหมายเหมือนกับ: incarnation , rebirth

restaurant car n รถเข็นเสิร์ฟอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: dining car

run scared phrv ล้มเหลว

idiot card sl ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)

scared shitless sl น่ากลัวมาก

bobbie hat and scarf sl หัวเราะ

scarpa sl หนีเร็ว!

scarper sl หนีเร็ว!

scar n แผลเป็น
ความหมายเหมือนกับ: blemish , cat-face , cicatrix , mark

scar vt ทำให้เกิดแผลเป็น

scar vi กลายเป็นแผลเป็น

scar n หินผาสูงชัน

scarab n แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
ความหมายเหมือนกับ: scarabaeid

scarce adj ขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: infrequent , limited

scarcely adv อย่างขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: barely , scantily

scarceness n ความขัดสน

scarcity n ความขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: deficiency , inadequacy , rarity , insufficiency

scare vt ทำให้กลัว
ความหมายเหมือนกับ: terrify

scare vi ตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: panic

scare n ความหวาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: alarm , fright , terror

scarecrow n หุ่นไล่กา
ความหมายเหมือนกับ: bugbear , sight

scaremonger n ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: alarmist

scaremongering n การปล่อยข่าวที่น่าตกใจ

scarer n ผู้ทำให้ตกใจ

scarf vi กินอย่างตะกละ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: gobble , wolf

scarf vt กินอย่างตะกละ (คำสแลง)

scarf n ผ้าพันคอ
ความหมายเหมือนกับ: ascot , cravat , wrapper

scarf vt พันด้วยผ้าพันคอ

scarification n การทำให้มีรอยบาก

scarifier n ผู้พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง

scarify vt ทำให้มีรอยบาก (เช่น ต้นไม้)
ความหมายเหมือนกับ: mark , scar

scarify vt ขลิบหนัง
ความหมายเหมือนกับ: puncture

scarify vt พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง

scarily adv อย่างทำให้ตกใจ

scarlet adj สีเลือดหมู
ความหมายเหมือนกับ: orange red , vermilion

scarlet n เสื้อผ้าสีเลือดหมู

scarlet fever n ไข้อีดำอีแดง

scarp n ที่ชัน
ความหมายเหมือนกับ: rock

scary adj น่าตกใจ

scorecard n บัตรลงคะแนน

sidecar n รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์

sleeping car n รถนอน

sports car adj รถแข่ง

squad car n รถสายตรวจ

stock car n รถบรรทุกปศุสัตว์

stock car n รถที่ประกอบขึ้นใหม่สำหรับเป็นรถแข่ง

streetcar n รถตามถนน
ความหมายเหมือนกับ: tram , trolley car , bus

supercargo n เจ้าหน้าที่เรือพาณิชย์ที่ดูแลการขนส่งสินค้า

supercarrier n เครื่องบินบรรทุกขนาดใหญ่

scar over phrv ทำให้เกิดรอยแผล

scare into phrv ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว
ความหมายเหมือนกับ: frighten into , intimidate into , terrify into

scare stiff phrv ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก

scare up phrv เตรียมสำรองไว้
ความหมายเหมือนกับ: rustle up , scrape together

tachycardia n ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

take care phrv ระวัง

take care of phrv ดูแล

timecard n บัตรตอกเวลาทำงาน

touring car n รถขนาดใหญ่ที่เหมาะกับการเดินทาง

tow car n รถยกรถคันอื่น

trolley car n รถรางไฟฟ้า

trump card n ไพ่ที่ทำให้ชนะคนอื่น

take care of idm ดูแล

undercarriage n โครงส่วนล่างของเครื่องบิน

vicar n พระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน
ความหมายเหมือนกับ: priest

vicarage n ที่อยู่ของพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคน
ความหมายเหมือนกับ: parsonage

vicarial adj เกี่ยวกับพระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน

vicariate n อำนาจหน้าที่ของพระ

vicarious adj ซึ่งมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: indirect , second-hand

vicariously adv อย่างมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง

vicariousness n การมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง

vicarship n การเป็นตัวแทน

wild carrot n พืชชนิดหนึ่งเป็นบรรพบุรุษของแครอท
ความหมายเหมือนกับ: Queen Anne’s lace

woodcarver n ช่างแกะสลักไม้

woodcarving n ศิลปะหรือเทคนิคการแกะสลักไม้

scared adj กลัว
ความหมายเหมือนกับ: frightened , fearful

animated cartoon n ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้

visiting card n นามบัตร

motor car n รถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: automobile , auto

CC (คำย่อของ carbon copy) n สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน

domestic carp n ปลาคาร์พ
ความหมายเหมือนกับ: Cyprinus carpio

Cyprinus carpio n ปลาคาร์พ
ความหมายเหมือนกับ: domestic carp

common carrier n บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

letter carrier n บุรุษไปรษณีย์
ความหมายเหมือนกับ: mailman , mail carrier , postman

strip cartoon n การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: comic strip

ATM card n เอทีเอ็ม

discarded adj ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: throwaway

scare away phrv ทำให้หนีไปด้วยความกลัว

scare out of idm ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: frighten to , terrify out of

the head of the College of Cardinals n เจ้าคณะ (ทางศาสนา)
ความหมายเหมือนกับ: the high-rank priest in the Church of England or the Roman Catholic Church

pack of cards n สำรับไพ่
ความหมายเหมือนกับ: pack

disincarnate vt ทำให้วิญญาณออกจากร่าง
ความหมายเหมือนกับ: spiritualize

discardable adj ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: throwaway
คำตรงข้าม: hondisposible

escarole n พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้
ความหมายเหมือนกับ: chicory

scart into phrv ขู่ให้กลัว
ความหมายเหมือนกับ: frighten into , terrify into

urticaria n อาการโรคลมพิษ
ความหมายเหมือนกับ: nettle rash , uredo

identification card n บัตรประชาชน

uncaring adj ซึ่งไม่เอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: unconcerned , uninterested
คำตรงข้าม: caring , concerned , interested

germ-carrying adj ทำให้ติดเชื้อได้
ความหมายเหมือนกับ: pestiferous , contagious

Artocarpus heterophyllus n ต้นขนุน
ความหมายเหมือนกับ: jackfruit tree

Jacarta n กรุงจาการ์ตา
ความหมายเหมือนกับ: Djakarta

Jacarta n จาการ์ตา
ความหมายเหมือนกับ: Djakarta

old car n รถเก่า (คำไม่เป็นทางการ)

scarpyard n สถานที่เก็บของเก่า

take on cargo vt บรรทุก (สินค้า)
ความหมายเหมือนกับ: fill , put goods on
คำตรงข้าม: unload , unpack , take off cargo

take on cargo vi บรรทุก (สินค้า)
ความหมายเหมือนกับ: fill , put goods on
คำตรงข้าม: unload , unpack , take off cargo

be careful phrv ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: watch out

letter carrier n คนส่งไปรษณีย์
ความหมายเหมือนกับ: mailman , postman

scarred adj ซึ่งมีเครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: branded

people carrier n รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา)
ความหมายเหมือนกับ: mini-van , people mover

healthcar provider n พยาบาล
ความหมายเหมือนกับ: attendant

bullock-cart n เกวียนที่ลากด้วยวัว
ความหมายเหมือนกับ: cart

railway carriage n รถไฟโดยสารซึ่งมีที่นั่งเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: cable car

letter card n โปสการ์ด
ความหมายเหมือนกับ: postal card , note

letter carrier n เจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์

potassium carbonate n ด่าง

cuecard n คนบอกบท
ความหมายเหมือนกับ: playreader

Pullman car n รถโดยสารที่มีความสะดวกสบายมาก
ความหมายเหมือนกับ: sleeping car

handcar n รถเข็น
ความหมายเหมือนกับ: trolley , wheelbarrow , cart

racing car n รถแข่ง

dining car n รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

be carried vi เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
ความหมายเหมือนกับ: travel

be carried vt เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
ความหมายเหมือนกับ: travel

saloon car n รถยนต์ขนาดใหญ่นั่งได้ 4 -7 คน

scarabaeid n แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae

picaroon n โจรสลัด (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: pirate

not carbonated adj ไม่มีฟอง (ไวน์)

tourist car n รถแท็กซี่
ความหมายเหมือนกับ: taxi cab , hack , nighthawk , automobile

scare out of phrv ทำให้หวาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: frighten out of

unload (a cargo or a ship) vt เอาลง
คำตรงข้าม: load

discharge (a cargo) vi เอาลง

box car n รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ)
ความหมายเหมือนกับ: carriage

horse-drawn carriage n รถม้าที่มีที่นั่งซึ่งหันหน้าเข้าหากัน

freight car n ตู้สินค้าของรถไฟ

freight car n ตู้สินค้าของรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: waggonค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top