blend

แปลว่า


vt ผสม
ความหมายเหมือนกับ: mix
คำที่เกี่ยวข้อง: ผสมให้เข้ากัน , รวมกัน
n การผสม
ความหมายเหมือนกับ: mixture
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวมตัว
n ส่วนผสม
n คำประสม