หมวดคำภาษาอังกฤษ > ในเมือง (In the city)

หมวด ในเมือง (In the city)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

ATM
ATM
n
เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร

bench
n
ม้านั่ง

bridge
n
สะพาน

bus
bus
n
รถโดยสารประจำทาง

bus station
n
สถานีรถโดยสาร

bus stop
n
ที่หยุดรถโดยสาร

n
สำนักงานศาล

electricity post
n
เสาไฟฟ้า

expressway
n
ทางด่วน

fountain
n
น้ำพุเทียม

gas station
n
ปั๊มน้ำมัน

intersection
n
จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก

letter box
n
ตู้ไปรษณีย์

main road
n
ทางหลวง

manhole
n
ท่อระบายน้ำมีฝาปิดตามถนน

market
n
ตลาด

newsstand
n
ร้านหรือแผงขายหนังสือพิมพ์เล็กๆ

office building
n
อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท

parking area
n
ที่จอดรถ

police station
n
สถานีตำรวจ

public toilet
n
ห้องสุขา

railway
n
รางรถไฟ

river
n
แม่น้ำ

sewer
n
ท่อน้ำเสีย

sidewalk
n
ทางเท้า

street
n
ถนน

street vendor
n
คนขายของตามถนน

streetlight
n
ไฟทาง

subway station
n
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

taxi stand
n
ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร

trash container
n
ที่ทิ้งขยะ

trash pile
n
บ่อทิ้งขยะ, กองขยะ

tunnel
n
อุโมงค์

wall
n
กำแพง

zebra crossing
n
ทางม้าลายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top