ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adolescent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adolescent*, -adolescent-

adolescent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adolescent (adj.) ซึ่งยังเยาว์วัย See also: ซึ่งยังไม่เติบโตเต็มที่
adolescent (n.) วัยรุ่น Syn. youth, teenage
English-Thai: HOPE Dictionary
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
English-Thai: Nontri Dictionary
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adolescentคนวัยรุ่น, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adolescentเด็กวัยรุ่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเตาะ (adj.) adolescent See also: youthful, young
กำเดาะ (adj.) adolescent See also: youthful, young Syn. กระเตาะ
รุ่นกระเตาะ (n.) adolescent See also: budding youth Syn. วัยแรกรุ่น
เด็กวัยรุ่น (n.) adolescent See also: teenage Syn. หนุ่มสาว, วัยรุ่น Ops. ผู้ใหญ่
เด็กโต (n.) adolescent See also: child, teenager Ops. เด็กเล็ก
แรกรุ่น (n.) adolescent See also: budding youth Syn. วัยแรกรุ่น, รุ่นกระเตาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just the usual adolescent hand-held job.แค่งานมือถือวัยรุ่นปกติ
I remember our teacher telling us that it was an adolescent phase that people outgrew.ฉันจำได้ที่ครูบอกพวกเรา... ...มันเป็นเรื่องของ รักวัยรุ่น
It would take more than the words of a drunken adolescent girl to rob me of my desire for you.เพราะบัดนี้ข้า คล้ายเป็น... ...ทาสและเชลย ของชายชราฟุ้งเฟ้อ
I've waited my entire adolescent life for a date with this girl, you know, Serena van der Woodsen... and I decide to close the evening with a wave.ฉันรอเดทกับผู้หญิงคนนี้ มาตลอดชีวิตวัยรุ่นของฉัน เธอก็รู้ เซรีนา แวน เดอ วูดเซน และฉันดันสั่งลาคืนเดทด้วยการโบกมือ
A girl like Caroline falling for a shambling, adolescent mess like you.คนอย่างแคโรไลน์ สามารถแกล้งทำแอ๊ปแบ๊ว ไร้เดียงสา เพื่อที่จะหลอกล่อคนอย่างคุณได้ไงละ
And now, like all self-indulgent, Vaguely adolescent musicians,และตอนนี้ เหมือนนักดนตรีหนุ่มที่หลงระเริง
Hebophile? Someone who's attracted To adolescent Postpubescent children.คนที่ชอบคนในวัยหนุ่มสาว เด็กที่เพิ่งพ้นวัยแตกเนื้อสาว วัยรุ่น
Well,as soon as I saw all that raw, adolescent emotion,ก็ตั้งแต่ที่ผมได้เห็นความสด ของอารมณ์ในวัยรุ่น
The books you read in class always have some strong connection with whatever angsty adolescent drama is going on.หนังสือที่คุณเรียนในห้อง จะต้องมีความเชื่อมโยงที่แน่ชัดเสมอ... ... กับโศกนาฏกรรมบีบคั้นหัวใจ ดราม่าของวัยรุ่นดำเนินไป
When did teachers become privy to idle adolescent gossip?อาจารย์กลายเป็นสภาองคมนตรี ของกอซซิบวัยรุ่นไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
This is just a little adolescent angst. If he gets through it, he'll see the light.นี่เป็นเพีงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ถ้าเขาผ่านมันมาได้ เขาก็จะเจอทางออกเองแหละ
It's a self-indulgent, adolescent mess.มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ความยุ่งเหยิงในช่วงชีวิตวัยรุ่น

adolescent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小娘[こむすめ, komusume] (n) young girl; lass; adolescent female
青春[せいしゅん, seishun] (n,adj-no) youth; springtime of life; adolescent; (P)

adolescent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young FR: adolescent ; jeune
ดรุณาณัติ[n.] (darunānat) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กวัยรุ่น[n. exp.] (dek wairun) EN: young teenager FR: jeune adolescent [m]
จิตวิทยาวัยรุ่น[n. exp.] (jittawittha) EN: adolescent psychology FR:
กำเดาะ[adj.] (kamdǿ) EN: adolescent FR:
กระเตาะ[adj.] (kratǿ) EN: adolescent ; pubescent FR: jeune ; adolescent
เหน้า[adj.] (nao) EN: young ; adolescent FR: jeune
หนุ่ม[n.] (num) EN: young man ; lad FR: jeune [m] ; adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.) ; jeune homme [m]
หนุ่ม[adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
หนุ่มเหน้า[n.] (numnao) EN: youngster ; youth ; teenager ; young man FR: adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
ภาษาวัยรุ่น[n. exp.] (phāsā wairu) EN: teen vernacular ; teenage language FR: langage des ados [m] ; jargon adolescent [m]
ผู้ชายวัยรุ่น[n. exp.] (phūchāi wai) EN: male teenager FR: adolescent [m]
ผู้เยาว์[n.] (phūyao) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster FR: mineur [m] ; mineur d'âge [m]
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding FR: adolescent ; jeune ; juvénile
รุ่นกำดัด[n. exp.] (run kamdat) EN: budding girl ; young adolescent girl FR:
สาว[adj.] (sāo) EN: young ; adolescent ; juvenile ; youthful FR: jeune
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile ; teens [pl] FR: adolescent [m] ; jeune [m, f] ; ado [m]
วัยรุ่น[adj.] (wairun) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen FR: adolescent ; jeune
เยาว์[adj.] (yao) EN: young ; youghful ; adolescent FR: jeune ; petit
เยาว-[pref.] (yaowa-) EN: young ; youghful ; adolescent FR: jeune ; petit
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) EN: FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager ; miss FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f] ; petite fille [f]
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado [f] (fam.) ; demoiselle [f] ; fille [f] ; poulette [f] (fam.)
สิบห้าหยก ๆ สิบหกหย่อน ๆ = สิบห้าหยกๆ สิบหกหย่อนๆ[n.] (sip-hā yok-) EN: FR: jeune adolescente [f]
วัยรุ่นไทย[n. exp.] (wairun Thai) EN: Thai teenagers FR: jeunesse thaïlandaise [f] ; jeunes Thaïs [mpl] ; adolescents thaïlandais [mpl]
วัยรุ่นหญิง[n. exp.] (wairun ying) EN: FR: adolescente [f] ; jeune fille [f]
เยาวชนชาย[n. exp.] (yaowachon c) EN: FR: adolescents [mpl] ; ados [mpl]
เยาวชนหญิง[n. exp.] (yaowachon y) EN: FR: adolescentes [mpl] ; ados [fpl]

adolescent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoleszent {m}; Jugendlicher [med.]adolescent
Pubertätsphase {f}adolescent phase
jugendliche Liebe {f}adolescent love
Jugend...; jugendlich {adj}adolescent
halbwüchsig; heranwachsend {adj}adolescent
pubertär {adj}; Pubertäts...adolescent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adolescent
Back to top