ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wayward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wayward*, -wayward-

wayward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wayward (adj.) เอาแต่ใจ See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, ไม่เชื่อฟัง Syn. disobedient, headstrong, willful Ops. obedient
waywardly (adv.) ข้างทาง
waywardness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง Syn. disobedience, headstrongness, willfulness Ops. obedience
English-Thai: HOPE Dictionary
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong
English-Thai: Nontri Dictionary
wayward(adj) ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,เถลไถล,ผันแปร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hugh Benny has reformed his wayward life... and become a born-again good citizen.ฮิวเบนนี่ปรับปรุงชีวิตเขาใหม่ กลายเป็นพลเมืองดีกับเขาขึ้นมา
If there are any other wayward travelers, this isถ้ายังมีใครมาไม่ทันตอนเริ่ม ผมขอแนะนำตัว นี่คือ
Welcome. are you a wayward soul in serching of direction?ยินดีต้อนรับค่ะ ต้องการคนช่วยบอกทางไหมคะ
I know you'd be my first choice to take care of a wayward infant.ฉันรู้เธอเป็นทางเลือกคนแรกของฉัน ที่คอยดูแลไอ้เด็กหัวดื้อ
They may find more wayward orphans along the way.พวกเขาจะต้องเจออะไรอีกเยอะ ไม่มีอะไรแน่นอน
Ryan was bound to work on you... little wayward orphan... like yourselves.ไรอัน ควรจะล่อลวงนายสำเร็จนะ เด็กกำพร้าหัวดื้อตัวน้อย เหมือนนายไง
Sam! ♪ Carry on, my wayward son ♪ You got to promise not to try to bring me back.แซม! นายสัญญาว่านายจะไม่พาฉันกลับมา แซมมี่? นายเป็นนักล่า ตอนนี้นายก็รู้แล้วว่าน้องชายนายอยู่ข้างนอกนั่น
Mnemosyne, goddess of memory, goddess of time, heal your wayward son of the underworld, Eric Northman.เนโมซายน์ เทพธิดาแห่งความทรงจำ เทพธิดาแห่งเวลา รักษาเด็กเอาแต่ใจจากใต้โลก เอริก นอร์ธแมน
Sam! "Carry On Wayward Son." Performed by Kansas You got to promise not to try to bring me back.แซม! นายต้องสัญญานะ ว่าจะไม่พยายามดึงฉันกลับมา คุณเป็นนักล่าและตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าน้องชายคุณอยู่ข้างนอกนั่น
But was a wayward poet ever punished, say, by being locked in a garrote somewhere?แต่ เป็นนักกวีหัวแข็งก็มักถูกลงโทษตลอด ให้พูดก็, ถูกจับขัง ในลานประหารสักที่
♪ Carry on, my wayward son ♪# Carry on, my wayward son #
You think he's going to choose his wayward son over the royal you scorned?แกคิดว่าเขาจะเลือกลูกชายหัวแข็ง มากกว่าเชื้อพระวงศ์ที่แกดูหมิ่นงั้นเหรอ

wayward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens

wayward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
ดื้อด้าน[adj.] (deūdān) EN: obstinate ; intractable ; wayward ; stubborn FR:
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon

wayward ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigensinn {m}waywardness
eigensinnig {adv}waywardly
launisch {adv}waywardly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wayward
Back to top